بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده خوب یعنی،زن و شوهری که باهم مهربان باشند،باوفا و صمیمی باشندوبه یکدیگرمحبت وعشق بورزند،رعایت همدیگررابکنند،مصالح همدیگرراگرامی ومهم بدارند...
امام خامنه ای(مدظله)/کتاب مطلع عشق،ص26 »  
۱۳۹۳/۷/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک وقتی شوهرتان منتظر آغوش گرم شماست...

« پیامبر اکرم(ص):شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمیده و منتظر آغوش گرم شماست،خود را به کاری سرگرم نکنید،زمان را طول ندهید،مبادا همسرتان به خواب برود،چراکه این زن،تا بیداری شوهر همواره موردنفرین فرشتگان است »  
۱۳۹۳/۷/۱۳     ۰۹:۳۰

پیامک آداب شیر دادن

« امام صادق(ع):مدت شیرخوارگى بیست و یک ماه است،کمتر ازآن ستم بر کودک است »  
۱۳۹۳/۷/۷     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی:یکی ازمهمترین آدابی که درعرض تمام دستورهای تربیتی درتمام دوره‌های تربیتی فرزندمهدی‌یاور،از40روزپیش ازانعقادنطفه تاآخرین لحظه عمربایدرعایت گردد «تغذیه ازلقمه حلال یاحلال خوری»است! »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۴     ۰۹:۳۰

پیامک نقش زن وشوهردرخانه

« رسول خدا(ص)فرمود:
«هر یک ازانسان‌هابرای خودشان ریاستی دارند،مرد رئیس اهل بیت خویش است و زن رئیس خانه‌ی خویش.»
(نهج الفصاحه/روایت2177) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک بوسیدن کودک

« خانواده/امام علی(علیه‌‌‌‌السلام): بوسیدن کودک رحمت ومحبت است.بوسیدن زن شهوت است.بوسیدن پدرومادرعبادت است،وبوسیدن برادرمسلمان دین است. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت نقش مادر در تربیت

« خانواده/مرحوم آیةالله فلسفی: نوازشهای اختصاصی که درکودک ایجادشادمانی وانبساط می‌کندتنهادردامن مادراست ونه درکودکستان.
بچه‌ای که بین صدنفرکودک زندگی غیرمستقلی دارد،شخصیت واستقلال فردی راکه ازتمایلات مهم بشری است،درک نخواهدکرد... »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک زمان مکروه فرزندخواهی

« خانواده/!!!
امشب،شب نیمه ماه(ازاوقات مکروه فرزندخواهی)است! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک بهترین بهره مومن

« خانواده/امام رضا(علیه‌السلام):بنده مؤمن،هیچ بهره‌ای نبرده است که بهترازهمسرخوب وشایسته‌ای باشدکه هنگام حضورشوهرمایه خوشحالی اوودرغیاب شوهرنگهدارناموس ومال اوباشد.
*مسندالامام الرضا(علیه‌السلام)،ج2،ص256 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک گشاده‌رویی با خانواده

« خانواده/حاج اسماعیل دولابی:وقتی میخواهیدازمنزل خارج شویداهل خانه راخشنودکنیدوبیرون بیایید.وقتی هم خواستیدواردخانه شویدبیرون درب استغفارکنیدوصلوات بفرستیدوهرناراحتی که داریدبیرون بگذاریدوباروی خوش داخل شوید.اهل خانه هم باروی خوش به استقبال شمابیایند.کمال زن ومرددراینست »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۱     ۱۳:۵۰

پیامک وقتی عروس را به حجله بردی...

« امام صادق.ع:وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنید،گیسوان او را نوازش کرده زلف تاب دارش را به چنگ گیرید و آرام بگویید:خدایا !این امانت توست که به من سپردی.با گفته ی تو او را به خود حلال کرده ام فرزندم را مبارک، پارساواز پیروان پیامبرت قرار ده و شیطان را از او دور فرما. »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱۵     ۰۹:۳۰

پیامک اوقاتی که عمل جماع مکروه است

« اوقاتی که عمل جماع مکروه است
1-در میان طلوع فجر و طلوع خورشید
2-بعد از غروب تا رفتن سرخی طرف مغرب
3-در اول ماه(غیر از ماه رمضان )،نیمه ماه و آخر ماه(ماههای قمری)
و... »  
۱۳۹۳/۷/۹     ۰۹:۳۰

پیامک روابط زوجین-وظایف لطیفه زنانه

« امـام صـادق(ع) فرمود:اگر زنی شربت آبی به شـوهـرش بـیـاشامد
برای او بهتر است از آنکه یک سال روزها روزه بگیرد و شبها به زنده داری سر کند »  
۱۳۹۳/۷/۵     ۰۹:۳۰

پیامک فضیلت همنشینی باخانواده

« خانواده/پیامبراعظم(ص):
هیچ مردی نیست که بااعضاءخانواده خودبرسر(سفره)غذابنشیندوقبل ازشروع به خوردن«بسم‌الله» بگویندو درپایان غذا «الحمدلله» گویند،مگرآنکه خداوندایشان رابیامرزد.
(وسائل‌الشیعه، ج7، ص162) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲     ۲۰:۵۰

پیامک آزادی کودک

« حضرت امام خمینی(ره) خطاب به عروسشان:
«شمازیادبچه رامی‌پوشانید...بگذاربچه آزادباشد وبچه راباطبیعت وفق بده.
بچه‌هایی که درخاک بزرگ می‌شوند خیلی سالم‌ترند تاآن بچه‌هایی که لای زرورق بزرگ می‌شوند...» »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک وظایف همسران

« خانواده/آیةالله علم‌الهدی:توقع همسران ازیکدیگرنبایداساس زندگی مشترک رامتزلزل کند...یکی ازمشکلات رایج همسران جوان قطع رابطه باوابستگان است.ازدواج فقط پیوندبایک نفرنیست،بلکه درپی یک ازدواج دوخانواده بهم مربوط میشوند.همسران جوان نسبت به همه این افرادوظایفی دارندوقطع رابطه باآنهابه مصلحتشان نیست. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک مقام والای مادر

« درزمینه مقام والای مادر،پیامبررحمت(ص)فرموده‌اند:هنگام نمازمستحبی،اگرپدرت تورافراخواند،نمازراقطع نکن واگرمادرت توراخواند،نمازراقطع نما! »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک بازی کودک

« خانواده/استاد محمدی ری‌شهری: بازی کردن والدین باکودک موجب تکریم کودک وبالارفتن عزت نفس اوگشته،احساس خودارزشمندی وکرامت نفس رابرای وی بوجودمی‌آورد. همچنین رابطه کودک باوالدین راتحکیم می‌کندودر گرم‌شدن و صمیمی‌شدن رابطه نقش اساسی دارد.
*حکمت‌نامه کودک،ص259،نشردارالحدیث »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک اهمیت روزجمعه

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
برای کودکانتان گوشت بخرید و روزجمعه رابه یادآنان بیاورید.
مستدرک الوسائل،ج6،ص99،ح6525 »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۱۳     ۱۶:۳۰

پیامک شادکردن کودکان

« خانواده/پیامبرمهربانی(صلی الله علیه وآله):خانه‌ای دربهشت است که (خانه)شادی نام دارد. جزکسی که کودکان راشادکرده باشد واردآن نمی‌گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۹     ۲۰:۵۰