بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: جوانان هرچه به قرآن نزدیک شوند صفاومعنویت خاصی درآنها جلوه‌گرخواهدشدوبه همان نسبت ازانحرافات وفساداخلاقی به دورخواهندبود،ازاین‌رو جوان مهدی‌یاور بایدبه قرآن اهمیت بیشتری دهد وبرای خودبرنامه‌ریزی کندتاهرچه بیشترازاین کتاب الهی بهره مندشود. »  
[+]
۱۳۹۳/۵/۳     ۲۱:۳۰

پیامک وظایف پدر

« خانواده/استادحسین انصاریان: پدر در درجه اول بایدبه تربیت دینی و اخلاق و دانش‌اندوزی فرزند توجه کند، درمرحله دیگرباهمسرش آنچنان زندگی کند وشیرینی حیات رادرکام فرزندان تلخ نکندودردرجه بعدباتمام وجود مواظب باشد که لقمه‌ای ازحرام سرسفره اهل‌بیت وفرزندانش نبرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۰     ۲۱:۳۵

پیامک ضرورت الگوسازی برای فرزندان

« خانواده/آیت‌الله سیداحمدعلم‌الهدی: روانشناسان معتقدند روحیه همرنگ‌شدن بادیگران(تقلید) درکودکان بسیارقوی است...اگربچه‌ها رابه افرادی که شایستگی الگوشدن دارندعلاقه‌مندکنید، بچه‌هادرنحوه لباس پوشیدن، آرایش و رفتار خودراشبیه به الگوها خواهندکرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک پرورش ایمان در کودکان

« خانواده/استادفلسفی:برای اینکه کودکان ازاول مؤمن تربیت شوندلازم است بین جسم وجان آنهاازنظرایمانی،هماهنگی برقرارباشدبهمین جهت اسلام ازطرفی والدین رامکلف نموده فرزندان رابه خدامتوجه کنندوبه آنان خداپرستی وتعالیم دینی رابیاموزندوازطرف دیگردستورداده اطفال رابه نمازوعبادات تمرینی وادارند.
رسولخدا-ص:به کودکان خوددر7سالگی امرکنیدنمازبگذارند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۲     ۲۱:۳۰

پیامک نام‌گذاری فرزند

« خانواده/امیرمومنان(علیه‌السلام)می‌فرمایند: برای فرزندانتان قبل ازتولدشان نام انتخاب کنید!...همانافرزندانی ازشماکه قبل ازولادت سقط شونددرحالی‌که آنهارانام‌گذاری نکرده باشید،درصحرای قیامت چون شماراملاقات نمایند،حق خودرامطالبه می‌کنندکه چرامارانام‌گذاری نکردید؟ »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۷     ۲۱:۳۰

پیامک کمک به همسر

« خانواده/امام خامنه‌ای:منظور ازکمک(به همسر)فقط شستن ظرف و... نیست،البته اینهاهم کمک است ولی منظوربیشترکمک روحی وکمک معنوی و فکری است.درراه اسلام یکدیگرراثابت قدم بدارند،همدیگرراتوصیه به تقوی وصبروتوصیه به دینداری،توصیه به عفاف،توصیه به قناعت،توصیه به ساده‌زیستی و ... کنند.باهم همکاری کنندتابتوانند ان‌شاءالله به بهترین وجهی بگذرانند. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۴     ۲۱:۱۵

پیامک مواظبت بر نماز فرزندان

« خانواده/آیت الله مظاهری:اگرمیخواهی پسرت سرازمراکزفساددرنیاورد،اگرمیخواهی دخترت،دخترشایسته ای شودکه بتواندشوهرداری کندبایدپسرودخترتوباروحانیت ومنبرومحراب سروکارداشته باشد...بایدمواظب نمازش باشی،آنهم نمازاول وقت،نمازباجماعت،نمازمودب.و الا بدان بیچاره ایج »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۹     ۲۱:۳۰

پیامک روزه داری فرزندان

« امام صادق(علیه السلام)فرمودند:
«ازحدود6سالگی فرزندان رابرای سحری خوردن بیدارکنید واز7سالگی اوراساعاتی به تحمل تشنگی وگرسنگی عادت دهید» »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۵     ۲۱:۱۵

پیامک برنامه ریزی برای زندگی

« خانواده/آیت الله علم الهدی:زندگی خانوادگی(زن داری،شوهرداری،فرزندداری و...)خودش یک کاراست.اشکال مااینست که بازندگی مانندکاربرخوردنمیکنیم وبرنامه ای نداریم.پیامبرمیفرمایند:"هیچ خانه ای نیست که درآن حکمت وبرنامه ریزی نباشدمگراینکه آن خانه خراب میشود." »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۱     ۲۱:۱۵

پیامک زمان مناسب فرزندخواهی

« ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی!اگرشب 5شنبه باهمسرت نزدیکی نمایی وفرزندی حاصل شود،حکیم یاعالم خواهدشد؛واگردرشب جمعه باهمسرت نزدیکی کردی فرزندتان خطیب وخوش‌سخن می‌گردد... »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۸     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/*استادمرتضی آقاتهرانی: برپایی نماز درخانه وخانواده، رمزموفقیت درفرآیندتربیت الهی ومهدوی است؛ چراکه فقط نمازویادخداوند درپنج وقت ازشبانه‌روز می‌تواند دورکننده‌ی ماازوسوسه‌های شیطانی وبسترسازبهره‌گیری ازهدایت‌هاوتربیت‌های ویژه‌ی الهی ومهدوی در وجود ما گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۳۱     ۲۱:۳۰

پیامک فضیلت شب قدر

« برطبق روایت:پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)درشب23ماه رمضان کمی آب به سروروی خانواده خودمیپاشید(تاخواب نروندوازفیوضات شب قدرمحروم نگردند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۹     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادمرتضی آقاتهرانی: یکی ازراهکارهای عملی موفقیت درتربیت مهدوی فرزندان اینست که والدین باتوسل به ساحت امام زمان(عج) ازآنحضرت بخواهندکه به عنوان پدرحقیقی‌خانواده برای هدایت،تربیت،سعادت وعاقبت‌بخیری تمام اعضای‌خانواده دعانماید. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/استادآقاتهرانی: یکی ازبهترین موقعیتهابرای لالایی،شعرخوانی وقصه‌گویی هنگام خواب کودک است...
بهترین سوژه‌هابرای انتخاب لالایی‌هاوشعرهاوپردازش قصه‌هاوداستانهای مهدوی "ارزشهای والای اخلاقی،آداب اسلامی،داستان زندگی پیامبران وامامان بویژه دوران کودکی ایشان" می‌باشد. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲۰     ۲۱:۳۰

پیامک ضرورت پرداخت مهریه

« خانواده/رسولخدا(ص):خداوندهمه گناهان راباشرایطی میبخشدجزگناه کسی که..مهریه همسرش راانکارنمایدویادرصورت توانایی پرداخت آنرابه تأخیرافکند »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۶     ۲۱:۳۰

پیامک آداب دوران بارداری

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):هیچ زن بارداری نیست که خربزه باپنیربخورد،مگراینکه نوزادش خوش‌چهره وخوش‌خومی‌گردد.
بحار،ج62،ص299 »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۱۲     ۲۱:۱۵

پیامک زمان مستحب فرزندخواهی

« برطبق حدیثی ازامیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، شب اول ماه مبارک رمضان از زمانهای مستحب مجامعت است!
*(به نقل ازحلیة المتقین) »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۷     ۲۱:۳۰

پیامک آداب تولد فرزند

« ازمعصوم(علیه‌السلام) روایت شده است:
کام طفل رابه آب فرات وتربت امام حسین(علیه السلام)بردارید واگرآب فرات نباشد، به آب باران بردارید. »  
[+]
۱۳۹۳/۴/۲     ۲۱:۳۰

پیامک وسعت دادن بر خانواده

« خانواده/امام کاظم(علیه‌السلام)فرمودند:سزاوار است که مرد برخانواده خودگشایش ووسعت دهدتااهل خانه آرزوی مرگ اورانداشته باشند. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک شادنمودن فرزندان

« خانواده/پیامبررحمت-ص:هرکس واردبازارشودوچیزی بخردوآن رابرای خانواده‌اش ببردمانندکسی است که صدقه‌ای رابرای گروهی نیازمندمیبردوبایدپیش ازپسران ازدختران آغازکند؛چراکه هرکس دختری راشادکندگویابرده‌ای ازفرزندان اسماعیل راآزادکرده وهرکس چشم پسری راروشن کندگویاازترس خداوندگریسته است وهرکس ازترس خداوندبگریدخداونداوراواردبهشت‌های پرنعمت میسازد. »  
[+]
۱۳۹۳/۳/۲۶     ۲۱:۱۵