بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام علی(ع):اینکه زنی باشربتی ازآب،همسرخودراسیراب کند،برای اوازسالی که تمام روزهایش راباروزه وشبهایش راباشب زنده‌داری سپری کند،بهترخواهدبود. »  
۱۳۹۵/۲/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبر(ص):کودکان رابرای5چیزدوست میدارم،اول آنکه بسیارمیگریند،دوم آنکه باخاک بازی میکنند،سوم آنکه بدون کینه دشمنی میکنند،چهارم آنکه چیزی برای فرداذخیره نمیکنند،پنجم آنکه میسازندوسپس خراب میکنند »  
۱۳۹۵/۲/۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام کاظم(ع)فرمودند:وقتی دختربه6سالگی رسیدجایزنیست مردی که محرم اونیست او را ببوسدو در آغوش بکشد. (وسائل الشیعه،ج14،ص170،ح6) »  
۱۳۹۵/۲/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام علی(ع):همانا زن،گلی خوشبوست،نه یک قهرمان،به همین دلیل در همه حال با او مدارا نما و با او نیکو مصاحبت کن تا زندگیت با خوشی باشد. »  
۱۳۹۵/۲/۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام باقر(ع):«زن درحریم حضرت حق، شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد.» »  
۱۳۹۵/۱/۳۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
بهترین روش تربیت انسان آن است که در آغوش پرمهر و محبّت مادر پرورش کند و زنانی که فرزند خود را از این موهبت الهی محروم میکنند، در واقع به زیان خود و فرزند خویش و جامعه اقدام کرده اند.
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۱/۲۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
حضرت علی(ع) نشاط و شادمانی در زندگی خود با حضرت فاطمه(س) را چنین بیان می‌کند: «ما همانند دو کبوتر در آشیانه بودیم که ازنشاط سلامت و جوانی برخوردار بودیم.» »  
۱۳۹۵/۱/۲۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"یکی از گناهان کبیره‌ی تمدن غرب نسبت به بشریت، این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد. تشکیل خانواده را کوچک کرد. مثل لباس که عوض می‌کنند...قضیه‌ی زن و شوهری را این طور کردند."
رهبر انقلاب »  
۱۳۹۵/۱/۲۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
رسول خدا(ص): وقتی هدیه‌ای به فرزندانتان میدهیدبین آنان مساوات رارعایت کنیدواگرمن کسی رابردیگری مقدم میداشتم،هرآینه زنان رامقدم میداشتم. »  
۱۳۹۵/۱/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
«گرچه زن،بایدصبوری وتحمل وقناعت پیشه کندولی مردهم بایددرحدتوان خویش،برزن وفرزندان خودوسعت وگشایش دهدوازآنچه خداوندروزی کرده‌است،خرج کند.این همکاری،به استحکام بنیان خانواده کمک میکند»استادمحدثی »  
۱۳۹۵/۱/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
ازبدترین آثار«حرام‌خواری»و «بی‌مبالاتی نسبت به نفوذمال حرام»درزندگی،عدم قابلیت برای پذیرش حق وحقیقت، به ستیزبرخاستن درمقابل امام حق و واردشدن درشماردشمنان امام معصوم زمان است.
(استادآقاتهرانی) »  
۱۳۹۵/۲/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
«مهمترین عاملی که میان افرادخانواده، رأفت،گذشت وایثار را زنده می‌کند،تجلی روح مادر درخانواده است...»
(آیةالله جوادی آملی) »  
۱۳۹۵/۲/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
کودک از شما تقلیدمیکند.پس سعی کنید یک شخصیت قابل تقلید باشید! »  
۱۳۹۵/۲/۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام علی(ع):به فرزندانتان نماز بیاموزید و از وقتی که مقدمات نوجوانی در آنها مشاهده شد، آنها را در ترک آن موردمؤاخذه قراردهید. »  
۱۳۹۵/۲/۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
رسول خدا(ص):به راستی که خوش دارم مردباخوشحالی وافتخار چیزی رابادست خودش برای خانواده‌اش ببرد و بدین وسیله کبر راازخود دورکند. »  
۱۳۹۵/۱/۲۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
چی زندگی را شیرین می‌کند؟ ادب،برخوردصادقانه،اعلام دوست داشتن،مهربانی،عیب خودت رابپذیر،وعده بیخودی ندهید،گذشت،دلتنگی هاراسریع جبران کن،موقعیت همدیگررادرک کنید.
(استادقرائتی،درسهایی از قرآن) »  
۱۳۹۵/۱/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
«بزرگترین رمز همسرداری و بهترین کلیدحل مشکلات زناشویی، اظهارعشق وعلاقه به همسر است.»
(آیت الله امینی) »  
۱۳۹۵/۱/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام صادق(علیه السلام): کسی که به صرع مبتلاشده،اکثرا به خاطرآنست که یادراول ماه و یادرآخرماه،نطفه اش منعقدشده است. »  
۱۳۹۵/۱/۲۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
برای عقدخدمت یکی ازروحانیون مشهوررفتیم.قبل ازعقدچندتوصیه کوتاه،ولی عجیب کرد.یکی ازبه یادماندنی‌ترین آن‌توصیه‌هااین بود:«مرنج ومرنجان»! »  
۱۳۹۵/۱/۱۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
نگذارید جهیزیّه‌ها را سنگین کنند. دخترها نگذارند. عروسها شما نگذارید. پدر و مادرها هم اگر می‌خواهند، شما نگذارید. این همه جنس گران را می‌خواهید چه کنید؟
رهبر انقلاب 73/9/23 »  
۱۳۹۵/۱/۱۵     ۲۱:۰۰