بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حق مادر:رسول خدا(ص)فرمودهرگاه درنمازمستحب بودی وپدرت تورافراخواند،نمازت راقطع نکن ولی اگر مادرت تورافراخواندنمارت راقطع(واجابتش)کن! »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۳۱     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازاصول زندگانی حضرت زهرا(س)وحضرت امیر(ع):اصل دفاع همه‌جانبه ازحریم ولایت وامامت واصل عفت‌ورزی وعفاف محوری:حضرت فاطمه(س):«برای زنان بهتر است که مردان نامحرم رانبینندومردان نامحرم نیز ایشان رانبینند» »  
۱۳۹۲/۲/۲۷     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام خامنه ای(مدظله العالی):زن اگر چنانچه در محیط خانواده، محترم و مکرّم شمرده بشود، بخش مهمّى از مشکلات جامعه حل خواهد شد.باید کارى بکنیم که بچّه‌هادست مادر را«حتماً »ببوسند؛اسلام دنبال این است. »  
۱۳۹۲/۲/۲۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آیة الله مظاهری:یکی ازنکات آموزنده درقضیه ولادت حضرت زهرا(س)که درجامعه امروزی بایدسرمشق همگان قرارگیرد،این است که پیامبراکرم(ص) وحضرت خدیجه(س)قبل از انعقادنطفه فرزندگرامی خویش چهل شبانه رور روزها روزه بودند و شب ها عبادت میکردند ودر آن مدت حتی آلودگی قلبی که در اثر معاشرت عادی با مردم پدید می آید برای آنان حاصل نشد »  
۱۳۹۲/۲/۱۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 5. اصل ایثاروانفاق خانوادگی:
سوره انسان/8و9:«وبه عشق خدامسکین ویتیم واسیرراطعام میدهند (ومیگویند:)فقط برای رضای خداوندشمارااطعام میکنیم ودرمقابل شماانتظارهیچ شکرگزاری وپاداشی رانداریم.» »  
۱۳۹۲/۲/۱۶     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 3.اصل دانش‌پژوهی خانوادگی:
حضرت زهرا(س)محیط خانه رابه دانشگاهی بی‌نظیردرعرصه تعلیم معارف اسلامی مبدل ساخته بود؛ازتعلیم فرزندان گرفته تاتعلیم مردمان وتشکیل کلاسهای دینی-علمی درخانه... »  
۱۳۹۲/۲/۱۲     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
هم اینک زمان قمردرعقرب پایان یافت! »  
۱۳۹۲/۲/۷     ۱۶:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
زمان قمردرعقرب ازامروزآغازشده وتا بعدازظهرشنبه ادامه می‌یابد!
برطبق روایت:«هرکس هنگام قمردرعقرب عقدیازفاف کند،فرزندی که منعقد می‌شود،قبل اززمان تولدسقط خواهدشد» »  
۱۳۹۲/۲/۵     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند:به هرکسی یکی از4خصلت روزی شود،واردبهشت می‌گردد: نیکی به پدرومادر، صله‌رحم، همسایه‌داری نیکو وخوش‌اخلاقی. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۲     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «بگذارفرزندت در7سال نخست بازی کند!»
معصوم(ع) »  
۱۳۹۲/۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):شایسته نیست کسی غذایی را به خوداختصاص دهد و خانواده اش را در آن سهیم نسازد!(تفسیرالقمی،ج1، ص387) »  
۱۳۹۲/۲/۲۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امیرالمومنین(ع):ارزش و شرافت خانه، به حیاط وسیع و همنشینان نیکوکار وصالح است و برکت خانه، به بودن آن در منطقه خوب و محوطه وسیع و همسایگان همراه و خوب است.(مکارم الاخلاق، ص125) »  
۱۳۹۲/۲/۲۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 7.اصل جهادی وفدایی بودن تمام اعضای خانواده »  
۱۳۹۲/۲/۲۲     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 6.اصل پاک نگهداری محیط خانواده ازگناه:آنحضرت درآخرین وصیتهای خویش به امیرالمؤمنین براین معناتأکیدورزیده است:پسرعموجان!تادرخانه توبودم دروغی نگفتم،خیانتی نکردم وازدستورات(الهی)توهیچگاه گامی فراترننهادم. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۸     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 4.اصل ساده‌زیستی وزهدخانوادگی:
رسول خدا(ص)خطاب به حضرت فاطمه(س):دخترم!پدروشوهرتوفقیرنیستند.خداوند،گنجینه‌های طلاونقره زمین رابه من عرضه کرد؛ولی من آنچه رانزدپروردگارم باقی می‌ماند،برگزیدم.دخترم!اگرازآنچه که پدرت(ازحقیقت دنیا)می‌داند،آگاه شوی،دنیاازچشمت فرومی‌افتد. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۱۴     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اصول تربیتی زندگی مشترک حضرت زهراوامیرالمؤمنین(ع)؛
1.اصل خدامحوری وعبادت خانوادگی:درآن خانه ملکوتی اتاقی ویژه نمازومناجات باپروردگاربود..حضرت فاطمه هرشب پس ازفراغت ازوظایف خانه‌داری چنان خالصانه برسجاده به نمازمی‌ایستادکه پروردگاربدان برملائکه خویش مباهات می‌فرمود. »  
۱۳۹۲/۲/۹     ۱۸:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادآقاتهرانی:
هدف از«تربیت جنسی»فرزنددرفرآیندتربیت مهدوی،ارائه آگاهی‌هاوآداب لازم به فرزنددرباره چگونگی کنترل وارضای درست غریزه جنسی وفراهم آوردن زمینه‌های ازدواج موفق وبه‌هنگام فرزنداست تااورادرجهت رسیدن به رشدوکمال وتربیت مهدوی‌اش یاری نماید. »  
[+]
۱۳۹۲/۲/۶     ۱۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب،شب14ماه جمادی‌الثانی (ازاوقات مکروه مقاربت) است! »  
۱۳۹۲/۲/۴     ۲۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «المرأةریحانةولیست بقهرمانة»قهرمان،یعنی همین کارپردازامروززندگی...این زن،کارپردازشمانیست که همه کارهای زندگیتان راروی دوش اوبگذاریدوبعدهم ازاومؤاخذه کنید.نه!این یک گلی است دردست شما...حتی اگردانشمندیاسیاستمدارباشد،دربحث معاشرت خانوادگی،او گل است.
*امام خامنه‌ای(مدظله) »  
۱۳۹۲/۱/۳۱     ۱۸:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بدان که عقیقه فرزندسنت مؤکدست برکسی که قادربرآن باشدوبعضی ازعلماواجب میدانندوبهترآنست که درروزهفتم واقع شودواگرتأخیرافتد،تابلوغ طفل برپدرسنت است وبعدازبلوغ تاآخرعمربرخودش سنت است.
*به نقل ازحلیةالمتقین »  
۱۳۹۲/۱/۲۹     ۱۸:۰۰