بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
یکى ازوظایف مهم زن،عبارت ازاین است که فرزند را باعواطف،باتربیت صحیح،با دل دادن ورعایت و دقت،آنچنان بار بیاورد که این موجود انسانى -چه دختر و چه پسر- وقتى که بزرگ شد، از لحاظ روحى، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون احساس ذلت ...بارآمده باشد.
(رهبری) »  
۱۳۹۵/۱/۱۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
تربیت فرزند به وسیله‌ی مادر، مثل تربیت در کلاس درس نیست؛ با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با لالایی خواندن است؛ با زندگی کردن است. مادران با زندگی کردن، فرزند تربیت می‌کنند.
رهبر انقلاب؛ 92/2/11 »  
۱۳۹۵/۱/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
زندگی فاطمه‌ی زهرا(س)، اگر چه کوتاه بود اما از جهت جهاد و مبارزه و کار انقلابی و صبر انقلابی و درس و فراگیری و آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبوّت و امامت و نظام اسلامی، دریای پهناوری از مبارزه و کار و در نهایت هم شهادت است.
رهبر انقلاب 76/07/30 »  
۱۳۹۵/۱/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
همسرشهیدجهان آرا:مهریه ما1جلدکلام الله و1سکه طلابود.ایشان درجمله ای(ص اول قرآن)نوشت:«امیدم دراینست که این کتاب،اساس حرکت مشترک ماباشدونه چیزدیگر،که همه چیزفناپذیرست جزاین کتاب».حالاهرچندوقت یکبار،وقتی خستگی برمن غلبه میکنداین نوشته هارامیخوانم وآرام میگیرم. »  
۱۳۹۵/۱/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"زنانی که مشغول تحصیل هستید،تحصیل راجدی بگیرید؛البته تحصیل،مقدمه شغل نیست.نه اینکه شغل ایرادی داشته باشد؛اما تحصیل معرفت،مهم است؛برای بالا بردن رشد فکری اهمیّت دارد.شغل دردرجه دوم است."
رهبری »  
۱۳۹۵/۱/۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"بوی فرزند از بوهای بهشت است. فرزندانتان را بسیار ببوسید. برای هر بوسه تان دربهشت مقامی است. فرشتگانی می آیند و به تعداد بوسه هایتان، درجه هایی دربهشت برایتان معین می کنند."
(پیامبر ص) »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۴     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگرزن وشوهردلتنگ شدندفوری جبران کنندنگذارندکهنه بشود.یعنی سیمان ترروی کاشی می چسبد،سیمان که خشک شددیگرکاشی روی آن نمی چسبد.
استادقرائتی »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۶     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
خانواده دراسلام یعنی محل سکونت دوانسان،محل آرامش روانی دوانسان،محل انس دوانسان بایکدیگر،محل تکامل یک نفربه وسیله یک نفردیگر،آنجایی که انسان درآن صفا می یابد...این محیط خانواده است.
رهبری »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۴     ۲۱:۰۰

پیامک اهمیت گفتن اذان واقامه درگوش نوزاد

« سخن حاج آقامجتبی تهرانی-ره-درباره اهمیت گفتن اذان واقامه درگوش نوزاد:
فقهادراین زمینه میفرمایند:تاقبل ازاینکه ناف کودک بیفتدکه معمولا ده روزطول میکشد،انجام این کارمستحب است.
بگذاریداولین صدایی که به گوش فرزندتان میرسد،نوای توحیدی باشدومدام هم تکرارشود؛چون تکرارآن برای کودک ایجادملکه میکند.
*ادب الهی،کتاب سوم(تربیت فرزند)،ص44 »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۱۸     ۲۱:۳۰

پیامک تقویت بنیه فرزندان

« به نقل ازخضر:نزدامام صادق(ع)بودم که یکی ازشیعیان خدمت رسیدوبه ایشان گفت:فرزندان ما(معمولا)کم‌وزن وناتوان به دنیامی‌آیند.
امام(ع)فرمود:چرااز سویق استفاده نمیکنی که استخوان رامحکم میکندوگوشت رامی‌رویاند؟ »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۱۱     ۲۱:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبر(ص):لبخندهای زن و شوهربه هم،هنگام برخوردبایکدیگر یاهنگام خداحافظی،صدقه است وبه اندازه انفاق فی‌سبیل‌الله ارزش دارد. »  
۱۳۹۵/۱/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
فرزندان خود را به سه خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان، محبت اهل بیتش و تلاوت قرآن.
پیامبراسلام(صلی‌الله‌علیه‌وآله) »  
۱۳۹۵/۱/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
اگر مردخانه،فعالیتی چه علمی وچه جهادی وسازندگی وچه برای کسب روزی وچه برای کارهای عمومی دارد،زن سعی کند فضای خانه رابرای اومساعدکندکه اوبتواندباروحیه‌ی خوب سرکاربرود وباشوق به خانه برگردد
رهبری »  
۱۳۹۵/۱/۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
پیامبر(ص) پسران را وزیر و جانشین پدر در خانواده میدانست و به وفای عهد با ایشان تأکید میفرمود: هرگاه یکی از شما به فرزند پسرش وعده ای میدهد، باید آنرا به انجام رساند. »  
۱۳۹۵/۱/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
"برخی فکر میکنند اگر زنی مثلاً کارش عبارت شد از همان کارِ خانه، این اهانت به زن است؛ نه! هیچ اهانتی نیست. بلکه مهمترین کار برای زن این است که زندگی را سرِپا نگه دارد."
رهبر انقلاب 81/3/8 »  
۱۳۹۵/۱/۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/سه دعاست که ازپروردگاردرحجاب نمی ماندوقطعامستجاب میگردد: دعای پدرومادر درحق فرزندی که درحق والدین خودنیکوکارباشد.
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده/
امام صادق(ع): ازهرخانواده ای که نرمی وملایمت دورشد،خیرازآنهادورمی شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۵     ۲۱:۰۰

پیامک تاثیرمحیط خانواده برتربیت فرزندصالح

« آیةالله مظاهری:اگرزندگی وخانه شمابرپایه تقوا(گردن نهادن بردستورات دین)بناشده باشد؛الفت،محبت،نماز،روزه،قرآن،رازونیازباخداوندوبالاخره رابطه باخداونددرخانه حکمفرماباشدوافرادآن خانه به گناه آلوده نباشنداین خانه محکم است وفرزندی هم که درچنین خانه‌ای رشدمیکند،صالح خواهدبود. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک نسخه ای برای فرزنددارشدن

« شخصی به امام محمدباقر(علیه‌السلام)ازنداشتن فرزندشکایت نمود.
آنحضرت درجواب فرمودند:درهرروزیاهرشب صدمرتبه استغفارکن؛ وبهترآنست که «أستَغفِرُاللهَ رَبّی وأتوبُ إلَیه»بگویید.
حلیةالمتقین،باب4،فصل8 »  
۱۳۹۴/۱۱/۱۴     ۲۲:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:رمزعبورسالم خانواده ازبازارپرجنجال وپرزرق وبرق رسانه‌های داخلی وخارجی،رعایت«تقوای رسانه‌ای»است.تقوای رسانه‌ای،به معنای گزینش رسانه وانتخاب برنامه‌های سازگاربافرآیندتربیت اسلامی ومهدوی اعضای خانواده است.
*کتاب خانواده وتربیت مهدوی،ص360،موسسه عماد »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۹     ۰۹:۳۰