بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« عادت دادن فرزندان به مطالعات سالم وسازنده اسلامی ومهدوی ازهمان دوران کودکی بسیارمفیدوثمربخش است. تقویت روحیه علمی وحماسی فرزندان بامطالعه سیره زندگانی هدایت یافتگان،خدمت‌گزاران ویاوران آستان مهدوی درسلامت روحی واخلاقی نوجوانان وتعمیق باورهای مهدوی ایشان بسیارمؤثراست. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۸     ۱۰:۴۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت موسی چون به رسالت مبعوث شد،دستورآمدکه دربرخوردبافرعون بازبان نرم سخن بگو!
سبب راپرسید،پاسخ آمد:فرعون15سال زحمت پرورش توراکشیده وازایام شیرخوارگی تاجوانی‌ات متحمل رنج شده است.اونسبت به توبوی حق پدری میدهد.ازاین‌رونبایدبااوباصدای بلندصحبت کنی وباخشونت بااوروبروشوی. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام رضا(ع):بهترین زندگی راکسی داردکه دیگری درزندگی او،خوش زندگی کند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب وارد نیمه ماه ربیع‌الثانی(زمان مکروه نزدیکی)شده‌ایم! »  
۱۳۹۱/۱۲/۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع) به شخصی که نام دخترش را *فاطمه* گذاشته بود،فرمودند:
حالا که نام او را*فاطمه*گذاشته‌ای،پس دشنامش مده،نفرینش مکن وکتکش مزن! »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 10.اصل فداکردن دار و ندارخانواده درراه خدا:
آنحضرت به همراه همسروفادارش خدیجه(س)تمام مکنت وثروت،آبرو وشهرت،جوانی وسلامت...وتمام داروندارخانواده خویش رادرراه خداواعتلای قرآن واسلام فدانمود. »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۹     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 9.اصل جمع‌گرایی درخانواده:
آنحضرت درسیره خانوادگی خویش برجمع‌گرایی وهم‌گرایی بین اعضای خانواده تأکید می‌ورزید: نمازوعبادت به جماعت، صرف غذا به‌صورت دسته‌جمعی، مسافرت بصورت خانوادگی،و... »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۶     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب آخرماه وفرداشب اول ماه(زمان مکروه فرزندخواهی)است! »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۲     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« بالاترین ویژگی دولت کریمه مهدوی ویاوران ودولتمردان آن،خداشناسی وخدامحوری است. ازاین‌رو بنیادی‌ترین ویژگی یک خانواده مهدوی وفرزندان تربیت شده درفرآیندتربیت مهدوی نیز«خداشناسی»،«خدامحوری»و«موحدپروری»است. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۰     ۱۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 6.اصل همسردادن فرزندان:
«دختران بسان میوه‌هابردرختند.اگرمیوه‌ای رسیده شودوآن رانچینند،آفتاب آن راتباه میسازد...اگردختران به سنی رسیدندکه آنچه رازنان(ازمسائل جنسی)میفهمند،دریابند،دارویی جزازدواج برایشان نیست.درغیراینصورت،ازفاسدشدن آنان درامان نباشید؛چراکه آنان انسانند» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۷     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق (ع):
6چیزپس ازمرگ مؤمن به وی می‌رسد:
فرزندی که برای او آمرزش‌خواهی کند،قرآنی که ازاوبماند(قرائت شود)، نهالی که بکارد،چاهی که حفرکند،صدقه جاریه، وسنت و روش پسندیده‌ای که پس از وی بدان عمل شود. »  
۱۳۹۱/۱۲/۱۵     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازمهلک‌ترین وخطرناکترین بلاهاوفتنه‌هایی که به علت غیبت امام معصوم زمان بصورت عام وفراگیردامنگیرخانواده‌های آخرالزمانی میشود«مخلوط شدن حلال وحرام»و«ناپاک شدن درآمدها»است،که این امرخودمیتواندسرمنشأتمام بدیهاورذایل اخلاقی فرزندان،حتی درخانواده‌های پارساوباایمان گردد. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱     ۱۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پیامبررحمت(ص):«خداوندبیامرزدمردی راکه نیمه‌شب برمی‌خیزدونمازمیخواندوهمسرش رانیزبیدارمی‌نمایدواگرزنش برنمی‌خیزد،مهربانانه به صورتش آب می‌پاشد؛خداوندبیامرزدزنی راکه دردل شب برمی‌خیزدونمازمیخواندوشوهرش رانیزبیدارمی‌کندواگرشوهرش برنمی‌خیزد،مهربانانه به صورت اوآب می‌پاشد.» »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۹     ۲۰:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« یکی ازراهکارهای عملی موفقیت درتربیت مهدوی فرزندان اینست که والدین باتوسل به ساحت امام زمان(ع)ازآنحضرت بخواهندکه به عنوان پدرحقیقی‌خانواده،برای هدایت،تربیت،سعادت وعاقبت‌بخیری تمام اعضای‌خانواده دعانماید »  
[+]
۱۳۹۱/۱۲/۴     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« حضرت رسول(صلی الله علیه وآله):
بدرستی که حقتعالی میفرمایدبه عزت وجلال خودم سوگند!هرزنی که تازه زاییده رطب بخورد،فرزندش رابردبارگردانم. »  
۱۳۹۱/۱۱/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درخوردن غذابصورت دسته‌جمعی،علاوه برتغذیه جسمانی،تغذیه عاطفی وتحکیم پیوندهای مبارک خانوادگی ودیدارهای صمیمانه مداوم،تمرین وتکرارمیشود.
به همین دلیل در«فرآیندتربیت مهدوی»توصیه میشودکه تمام اعضای خانواده درطول شبانه‌روز حداقل یک وعده غذایی رابصورت دسته‌جمعی تناول نمایند. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۷     ۱۰:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 8.اصل کمک درکارهای خانه:
پیامبررحمت(ص):ای علی!کسی که درخدمت خانواده‌اش درمنزل باشدوخودخواهی نورزد،آفریدگارنامش رادردیوان شهیدان می‌نگارد...وبه تعدادموهای اندامش یک سال عبادت برایش محسوب می‌نماید. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۲۴     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« 7.اصل مدیریت زمان درخانه:
رسول خدا(ص)وقت خودرادرخانه به 3قسمت تقسیم می‌کردوآن ساعت راکه به خوداختصاص داده‌بود،بین خودومردم تقسیم می‌نمود.ابتدااصحاب خاص خویش وسپس عموم مردم رابه حضورمی‌پذیرفت. »  
۱۳۹۱/۱۱/۲۱     ۱۹:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« شخصی به امام محمدباقر(علیه‌السلام)ازنداشتن فرزندشکایت نمود.
آنحضرت درجواب فرمودند:درهرروزیاهرشب صدمرتبه استغفارکن؛ وبهترآنست که «أستَغفِرُاللهَ رَبّی وأتوبُ إلَیه»بگویید. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱۹     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
پایان زمان قمردرعقرب؛
ساعت19 و16دقیقه امشب »  
۱۳۹۱/۱۱/۱۶     ۱۹:۰۰