بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« تأمین کننده تمام نیازهای جوانان جهان،دولت کریمه مهدوی است؛ زیراجوانان ازظلم،نادرستی وبداخلاقی دیگران رنج می‌برندوبرانحراف وناپاکی مردم افسوس میخورند،جوانان آرزودارندسجایای انسانی وفضایل اخلاقی برسراسرجهان حاکم باشدوتمام عالم به راستی ودرستی قدم بردارد.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱۱     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) :
«...میانه‌روی درمصرف،نصف زندگانی است.» »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۱     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب شب آخرماه است.
ازوصایای پیامبراعظم(ص):
یاعلی!دراول،وسط وآخرماه(قمری)جماع مکن؛چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد. »  
۱۳۹۱/۳/۳۰     ۲۲:۳۳

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام کاظم(ع)فرمودند:وقتی دختربه6سالگی رسیدجایزنیست مردی که محرم اونیست او را ببوسدو در آغوش بکشد.
(وسائل الشیعه،ج14،ص170،ح6) »  
۱۳۹۱/۳/۲۷     ۱۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(ع):همانا زن،گلی خوشبوست،نه یک قهرمان،به همین دلیل در همه حال با او مدارا نما و با او نیکو مصاحبت کن تا زندگیت با خوشی باشد. »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۲     ۲۱:۲۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امشب وارد شب14ماه(اززمانهای مکروه نزدیکی)شده‌ایم! »  
۱۳۹۱/۳/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
آغاززمان قمردرعقرب (ازاوقات مکروه انعقادنطفه):
ساعت16و2دقیقه امروز »  
۱۳۹۱/۳/۱۲     ۱۵:۵۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام علی(علیه‌السلام):
«به فرزندانتان نماز بیاموزید و ازوقتی که مقدمات نوجوانی درآنان مشاهده شد،آنان رادرترک آن موردمؤاخذه قراردهید.» »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۹     ۲۱:۱۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام باقر(علیه‌السلام)فرمودند:
«زن درحریم حضرت حق، شفیعی باقدرت‌تر و نجات‌دهنده‌تر از رضایت شوهر ندارد.» »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« رسول خدا(ص):
«به راستی که خوش دارم مردباخوشحالی وافتخار چیزی رابادست خودش برای خانواده‌اش ببرد و بدین وسیله کبر راازخود دورکند.» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۳۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« سخن یکی ازاولیاءخدادرباره ضرورت فضاسازی مهدوی:
وظیفه مااینست که به هرطریق ممکن نام حضرت رازنده کنیم.درزمان خانه‌نشینی حضرت امیر(ع)،شیعیان خاص برای احیای نام آن حضرت،موقع بلندشدن«یاعلی»میگفتند.دوران مازمان خانه‌نشینی حضرت مهدی(عج)است...درهمه حال بگوییم:«یاولی عصر!»... »  
[+]
۱۳۹۱/۴/۹     ۱۰:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« پدر در درجه اول بایدبه تربیت دینی و اخلاق و دانش‌اندوزی فرزند توجه کند، درمرحله دیگرباهمسرش آنچنان زندگی کند وشیرینی حیات رادرکام فرزندان تلخ نکندودردرجه بعدباتمام وجود مواظب باشد که لقمه‌ای ازحرام سرسفره اهل‌بیت وفرزندانش نبرد.
*استادحسین انصاریان »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۳۱     ۲۱:۰۲

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« «همسران برتردرقلمروخانواده،باحفظ ارزشهاوتوجه به وضعیت شناختی وروانی بچه‌ها،بخصوص نوجوانان، همواره سعی می‌کننددرحدتوان ورعایت حدودوحرمت‌ها،از آراسته‌ترین،زیباترین وجذاب‌ترین لباسها،زینتهاوآرایشهابرای همسرخودبهره گیرند،چراکه همسرایشان به این جذابیتهانیازدارد»
*دکترافروز »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۹     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« کودک از شما تقلیدمیکند.پس سعی کنید یک شخصیت قابل تقلید باشید! »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲۴     ۰۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« مهمترین کمک به همسر این است که سعی کنید همدیگررا *دین‌دار* نگهدارید.
مراقب باشیدهمسرتان خطای دینی نکند.این مواظبت هم به معنای پاسبانی و دیده‌بانی نیست.این مراقبت، مراقبت اخلاقی است،مراقبت مهربانانه ومراقبت پرستارانه است...
*امام خامنه‌ای(مدظله) »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۱۷     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
ازهمین دقیقه، زمان قمردرعقرب پایان یافت! »  
۱۳۹۱/۳/۱۴     ۱۷:۰۳

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« به امام صادق عرض کردم:مادنیارادوست میداریم
امام فرمودند:درآن چه میکنید؟گفتم:ازدواج میکنیم...مخارج خانواده خودراتأمین میکنیم،بابرادرانمان دیدارو به آنها کمک مینماییم
حضرت فرمودند:اینهادنیانیست،آخرت است. »  
۱۳۹۱/۳/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« چی زندگی را شیرین می‌کند؟
ادب،برخوردصادقانه،اعلام دوست داشتن،مهربانی،عیب خودت رابپذیر،وعده بیخودی ندهید،گذشت،دلتنگی هاراسریع جبران کن،موقعیت همدیگررادرک کنید...
*استادقرائتی(درسهایی از قرآن، 31/6/84) »  
۱۳۹۱/۳/۷     ۲۱:۰۶

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
امام صادق(علیه السلام):
«کسی که به صرع مبتلاشده،اکثرا به خاطرآنست که یادراول ماه و یادرآخرماه،نطفه اش منعقدشده است.»
-امشب،شب آخرماه جمادی‌الثانی است و ازفرداشب وارد ماه مبارک رجب خواهیم‌شد. »  
۱۳۹۱/۳/۱     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درفرآیندتربیت مهدوی، اگرمرحله محبت‌افزایی در7سال نخست(دوران عشق‌آفرینی یاتربیت مهدی‌محب)ومرحله معرفت‌زایی در7سال دوم(دوران تربیت مهدی‌باور) به درستی انجام پذیرد،فرزندباتمام وجود آماده پذیرش ولایت واجرای فرامین امامت در7سال سوم(دوران مهدی‌یاوری)می‌گردد.
*استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۹     ۰۹:۱۰