بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک تقویت ملکه عفت در کودکان

« آیت الله فلسفی:اسلام دربرنامه تربیت کودک،سنین بین6تا10سالگی راموردتوجه مخصوص قرارداده وبه منظورپرورش صحیح تمایل جنسی وایجادملکه عفت،تعالیم لازم رابه پیروان خودآموخته است.
درروایات آمده:وقتی دختربچه6ساله شدمردنامحرم حق ندارداوراببوسدوهمچنین نمیتوانداورادرآغوش بگیرد...همچنین زنهاازبوسیدن پسربچه‌ای که سنش از7سال تجاوزکرده خودداری کنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۷     ۲۱:۵۵

پیامک از روشهای تربیت دینی کودک

« امام باقر(علیه السلام):هنگامیکه کودک به3سالگی(قمری)رسیدبه اوبگویند7مرتبه بگوید:لااله‌الاالله.
در4سالگی به اوبگویند7مرتبه بگوید:محمدرسول الله.
در5سالگی رویش رابه قبله متوجه کنندوبه اوبگویند که سربرسجده گذارد.
درپایان 6سالگی رکوع وسجده صحیح رابه اوبیاموزند.
ودر7سالگی به طفل گفته شود:دست و رویت را بشوی وپس ازآن به اوگفته شود:نمازبخوان. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت آرامش درخانواده

« استادپناهیان:آرامشی که درروابط زوجین وجودداردتعیین کننده ترین عامل درجهت تامین آرامش موردنیازفرزندان است وبخش دیگراین آرامش درصورتی تامین میشودکه پیش ازهرگونه اقدام تربیتی ودرضمن آن به این فکرباشیم که آرامش فرزندمان رابهم نزنیم.بی‌تردیدبچه‌هایی که اخلاق خوبی ندارندیاازآسیبهای اخلاقی مثل دروغگویی رنج میبرنددرخانه آرامش کافی نداشته‌اند »  
۱۳۹۴/۱۰/۲۸     ۲۱:۴۰

پیامک معرفی کتاب

« خداچه رنگی است؟...خداکجاست؟..
پرسشهای مربوط به خدا،ازمهم‌ترین واصلی‌ترین پرسشهای کودکان ونوجوانان است. کتاب«خداشناسی قرآنی کودکان» که حاصل تلاش حجت‌الاسلام غلامرضاحیدری ابهری است به40سوال مهم دراین زمینه پاسخ داده واین اثرتوسط نشرجمال به چاپ رسیده است.
jamalnashr.ir »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۲۴     ۲۱:۵۰

پیامک سازش باهمسر یعنی...

« امام خامنه‌ای-مدظله-: هرچقدرسازش باامریکا،صهیونیستهاوآدمهای نابکاربداست،سازش باهمسرخوب است...سازگاری این است که عیوب کوچک رابزرگ نکنندوباهم بسازند...اینطورنباشدکه اگربراثرمعاشرت،اشکال وعیب وایرادی درهمسرتان مشاهده کردید،آن رابزرگ بشماریدوبرای خودتان عقده وغصه کنید.همه انسانهادرهم ومخلوطند.عیب دارند؛حسن هم دارند. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۱۸     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:
دردوران7سال دوم(7-14سالگی)زندگی فرزندان:
فضای خانه،مدرسه ورسانه باید رنگ و بوی مهدوی بگیرد؛ چراکه درتربیت مهدوی نوجوان، فضاسازی جمعی مهم‌ترو اثرگذارترازپیام‌های مستقیم فردی است.نوجوان وقتی درفضای ویژه مهدوی قراربگیرد، مطابق آن فضاحرکت خواهدکرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۱۱     ۰۹:۱۵

پیامک نهی از وجود ساز و آواز در خانه

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند:خانه‌ای که در آن غناءوسازوآوازنواخته شود،ازمصیبت‌ها وبلاهای دردناک در امان نیست ودعا در آن خانه مستجاب نمی‌گردد وفرشتگان به آن خانه وارد نمی‌شوند.
*دعائم الاسلام،ج2،ص280 »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۵     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت زناشویی

« رسول خدا(صلی الله علیه وآله)فرمودند: کسی که دوست داردخداراباطهارت(درون)ملاقات کند،پس بازوجش زناشویی نماید.
سنن النبی،ص 147 »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۳۰     ۲۱:۱۵

پیامک اهمیت تغافل در خانواده

« استادپناهیان:پدرنبایدیواشکی وبی‌صداواردخانه شودتامچگیری کند!راه تربیت کردن یاکنترل کردن خانواده این نیست! مردآنقدربایدآقاوبزرگوارباشدکه همه ازبزرگواری اوخجالت بکشندورفتارخودرادرست کنند...
درست است که «تغافل»(نسبت به خطای فرزند)جلوی خطای بچه رانمی‌گیردامادرعوض حیاونجابت اوراافزایش میدهدوبعدااین حیاونجابت،به تدریج جلوی خطاراخواهدگرفت. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۳۰     ۱۰:۴۰

پیامک صفات پسندیده زن

« امام علی/ع:بدترین صفات مردان،بهترین صفات زنان است:بخل،تکبر،ترس.
زیراوقتی زن بخیل باشد،مال خودوشوهرش راحفظ میکند.
واگرمتکبرباشد،ازکلام نرم ودلنشین بانامحرم خودداری میکند.
واگرترسوباشد،ازهرحادثه‌ای احتیاط میکندوازخانه‌اش خارج نمیشودوازترس شوهرازجایگاههای تهمت میپرهیزد. »  
۱۳۹۴/۹/۲۵     ۲۱:۴۰

پیامک زمان مکروه همبستری

« !!!
امشب،شب نیمه ماه است.
ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی!دراول،وسط وآخرماه(قمری)جماع مکن؛ چراکه بانزدیکی دراین اوقات جنون،جذام وپیسی همسروفرزند توراتهدیدخواهدکرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۴     ۲۱:۱۵

پیامک دوری از تجملات

« امام خامنه‌ای-مدظله:
سعیتان رابگذاریدبرزندگی ساده وبه دورازاشرافیگری،برزندگی‌ای که منطبق باشدبرزندگی متوسط مردم...نگاه نکنیدبه مسابقه مادیگری...هرکدام که بخواهیدبه این مسابقه واردشوید،آن دیگری مانع شودوبعنوان یک ناصح باشماعمل کند...درهمه‌ مراحل بایستی میانه‌روی وقناعت وگرایش به روش متواضعانه وفقیرانه رافراموش نکردکه این،نظراسلام است. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۳۰     ۱۹:۱۵

پیامک توجه به حفظ حیای فرزندان

« حاج آقامجتبی تهرانی-ره:
اسلام برمحورپرده­‌داری است...نکندیک کاری کنی آنچه راکه من درنهاداوگذاشتم بعنوان ودیعه الهیه که حیاست،این پرده راتوی پدرومادربدری!
(درسوره نور/58،59)می­گوید: اینها در این سه نوبت اجازه بگیرند. چون آن سه نوبت که در اتاقت هستی خلوتگاه تو است، نیمه­‌عریانی. با لباس خواب هم تو را نبیند، پرده حیای او دریده می­شود... »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۲۶     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):«درروزهفتم ازولادت فرزندتان گوسفندی عقیقه کنیدوران آن رابه قابله بدهید»
شایسته است مراسم مهمانی(ولیمه عقیقه)بامراسم ختم صلوات برای سلامتی امام زمان(عج)وتعجیل درفرج آنحضرت تلفیق گرددتادرپرتوسلامتی مولایمان،سلامتی فرزندانمان بیمه وتضمین گردد.
استادآقاتهرانی »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۲۱     ۲۱:۴۰

پیامک زمان مکروه مقاربت

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه فرزندخواهی)ازنیمه شب دیشب آغازشده وتاساعت 10 و 26دقیقه صبح چهارشنبه ادامه خواهدداشت! »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۱۴     ۲۱:۳۰

پیامک وقت مطلوب فرزندخواهی

« ازوصایای پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله):
یاعلی!اگرشب 5شنبه باهمسرت نزدیکی نمایی وفرزندی حاصل شود،حکیم یاعالم خواهدشد؛واگردرشب جمعه باهمسرت نزدیکی کردی فرزندتان خطیب وخوش‌سخن می‌گردد... »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۹     ۲۱:۳۰

پیامک اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست!

« آیت‌الله مظاهری:یک نکته به همه،مخصوصابه جوانهابگویم حتی آنهایی که زن ندارندوآن نکته اینست که اگربهره‌ای باشددراین جهان،فقط وفقط بین زن وشوهراست.یقین داشته باشیدکه پسربه شمابهره‌ای نخواهدداد،دختربهره‌ای نخواهدداد.آن جهازیه‌اش رامیخواهدبروددنبال کارش،آن خانه وزنش رامیخواهدبروددنبال کارش...بسیارکم پیدامیشودپسری به فکرپیری بابایش باشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۱۰/۳     ۱۹:۱۵

پیامک فرزندآوری؛ مهمترین وظیفه زنان

« امام خامنه‌ای-مدظله:فرزندآوری یکی ازمهمترین مجاهدتهای زنان ووظائف زنان است؛
چون فرزندآوری درحقیقت هنرزن است؛اوست که زحماتش راتحمل میکند،اوست که رنجهایش رامیبرد،اوست که خدای متعال ابزارپرورش فرزندرا به او داده است...صبرش رابه آنهاداده،عاطفه‌اش رابه آنهاداده،احساساتش رابه آنهاداده،اندامهای جسمانی‌اش رابه آنهاداده؛درواقع این هنرزنهااست. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۳۰     ۱۹:۳۰

پیامک رحمت درخانواده

« بایدخانواده بارحمت رهبری شود؛یعنی انسان7سال رئوفانه ازشیرمادروبانوازشش تغذیه کندومهربانانه درآغوش مادرودرکناربستراوبیارامد.پدرومادربارأفت وزبان کودکانه بااوبازی کنندومهربانانه بااوسخن گویندو..چنین کودکی دربزرگسالیش رهبری زندگی خودرابه خشم نمی‌سپارد!
آیةالله جوادی آملی »  
۱۳۹۴/۹/۲۷     ۲۱:۴۵

پیامک ثواب شادنمودن فرزند

« رسول مهربانی(ص):کسی که دختربچه خودراشادمان کندمانندکسی است که بنده‌ای راازفرزندان(حضرت)اسماعیل،آزادکرده باشد، وآن کس که پسربچه خود را مسرور و دیده اورا روشن کند مانند کسی است که ازخوف خداگریسته باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۹/۲۲     ۱۹:۱۵