بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« زمان مستحب نزدیکی؛
*شب دوشنبه:فرزند،حافظ قرآن وراضی به قسمت الهی میشود »  
۱۳۹۰/۱۱/۹     ۱۶:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« مقدمات ظهورامام زمان(ع)درخانواده‌هامهیامی‌شودوزمینه‌های ظهورحضرت،درخانواده شکل می‌گیرد.اگرولایتمداری ما، درخانواده درست شودوفرزندان مادرمحیط خانواده،ولایتمدارباربیایند،زمینه برای ظهورحضرت آماده خواهدشد »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۷     ۰۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« سایت ریحانه(reihane.ir)وابسته به موسسه خیبر
درزمینه‌های خانواده،صهیونیزم و...فعالیت ویژه‌ای داردوبه ارائه مشاوره درزمینه حجاب میپردازد »  
۱۳۹۰/۱۱/۵     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازامام رضا(ع) درباره‌ی چگونگی خرج درخانواده جویاشدم.
آن‌حضرت فرمود:حدوسط بین دو روش مکروه وناپسند،...زیاده روی و سختگیری.
smspack.ir »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱     ۲۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ***
هم اکنون(ساعت 22:59 چهارشنبه شب)، قمرازبرج عقرب خارج شد! »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۸     ۲۲:۵۹

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آسیب خانواده درآخرالزمان:
2.شهوت گرایی ولذت محوری(-زنان درآن زمان،بی حجاب،برهنه وخودنماخواهندشد
-درآن هنگام زنان بازنان ازدواج میکنند) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« اگرزن وشوهردلتنگ شدندفوری جبران کنندنگذارندکهنه بشود.یعنی سیمان ترروی کاشی می چسبد،سیمان که خشک شددیگرکاشی روی آن نمی چسبد
استادقرائتی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۱۹     ۱۹:۴۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« معرفی کتاب؛
*همسرداری*
اثرآیت الله ابراهیم امینی/نشربوستان کتاب »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۸     ۱۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ایشان(علامه طباطبایی)دربرنامه روزانه خودساعاتی رابه خانواده شان اختصاص میدادند،بعداز7ساعت کارمیگفتندکه:دیگرخصوصی است،بیاییدبنشینیدحرف بزنیم...این ساعت بهترین اوقات من است وهمه ناراحتیهایم رابرطرف میکند »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۱۴     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):
ازهرخانواده ای که نرمی وملایمت دورشد،خیرازآنهادورمی شود. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام) فرمود:
برترین کارها عبارت است از:
1.نماز دروقت
2.نیکی به پدر ومادر
3.جهاد در راه خدا
(بحارالانوار، ج 74،ص85) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۸     ۲۱:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« آسیب خانواده درآخرالزمان:
3.بی غیرتی خانوادگی(آن هنگامیکه زن ازهمسرش مطلع است که اوباهمجنس خودرابطه داردوبه روی اونمی آوردومی بینی که دربهترین خانه هاکسانی هستندکه زنان راتشویق به فسق وفجورمیکنند.) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۶     ۱۰:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(علیه السلام):
کسی که به صرع مبتلاشده،اکثرا به خاطرآنست که یادراول ماه و یادرآخرماه،نطفه اش منعقدشده است. »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۳     ۱۶:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« دغدغه مااینست که خانواده‌های«ولایی»داشته باشیم که دراینصورت اخلاق هم درست خواهدشد...داغ امام حسین(ع)بیشترازاین جهت بودکه مردم کوفه ولایت‌مدارنبودند...اگربخواهیم دردهای دل امام حسین(ع)راتسکین دهیم،بایددرخانواده خودانسان‌های ولایت‌مدارتربیت کنیم.
*استادپناهیان »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« !!!
آغاززمان قمردرعقرب:
ساعت 04:20 بامداد روز دوشنبه 26دیماه »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« سه دعاست که ازپروردگاردرحجاب نمی ماندوقطعامستجاب میگردد:
دعای پدرومادر درحق فرزندی که درحق والدین خودنیکوکارباشد...
*امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« درروایتی ازامام صادق(علیه السلام) میخوانیم:
کسی که به صرع مبتلاشده،اکثرا به خاطرآنست که یادراول ماه و یادرآخرماه،نطفه اش منعقدشده است. »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« ازآسیب های خانوادگی درآخرالزمان:
1.نابسامانی عاطفی درروابط خانوادگی(-درآخرالزمان پدران ومادران ازفرزندان خودبشدت ناراضی اندوعاق والدین شدن رواج میابد.
-درآن هنگام،طلاق وجدایی درخانواده هابسیارخواهدشد.) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« خانواده خوب یعنی،زن و شوهری که باهم مهربان باشند،باوفا و صمیمی باشندوبه یکدیگرمحبت وعشق بورزند،رعایت همدیگررابکنند،مصالح همدیگرراگرامی ومهم بدارند...
امام خامنه ای(مدظله)/کتاب مطلع عشق،ص26 »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۱۲     ۱۹:۰۰

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« امام صادق(ع):دردوره غیبت زبانهای خودرانگهداریدوملازم خانه های خودباشید »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۸     ۱۹:۰۰