بسته پیامک خانواده و تربیت مهدوی


پیامک اهمیت دوست داشتن کودکان

« حضرت موسى بن عمران(علیه‌السلام)عرض کرد:پروردگارا!کدامیک ازکارهانزدتوبرتراست؟
خدابه اوفرمود:دوست داشتن کودکان.زیراسرشت آنان بریگانگى من استواراست ومن هرگاه آنان رامى‌میرانم،به رحمت خویش،دربهشت خودمی‌برم. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۲۱:۳۰

پیامک تاثیرشیربرفرزند

« پیامبراعظم(ص):همسردادن وهمسرگرفتن،ازسنت من است.فرزندبجویید؛چرا که من،فردا به شمابردیگر امت‌ها فراوانى میجویم.درباره فرزندانتان ازشیر زنان بدکاره ودیوانه اجتناب کنید؛چرا که شیر،سرایت می‌کند.
ودرحدیثی دیگرازامام باقر(ع)آمده است:براى شیردادن کودک خود،دایه خوش‌اخلاق استخدام کن وازدایه‌هاى بداخلاق(پرهیز)کن؛زیراشیر(ویژگیهارا)سرایت مى‌دهد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۸     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی: یکی ازمهلک‌ترین وخطرناک‌ترین بلاهاوفتنه‌هایی که به علت غیبت امام معصوم زمان بصورت عام وفراگیردامن‌گیرخانه‌هاوخانواده‌های آخرالزمانی میشود،«مخلوط شدن حلال وحرام»و«ناپاک شدن درآمدها»است،که این امرخودمیتواندسرمنشأتمام بدیهاورذایل اخلاقی فرزندان،حتی درخانواده‌های پارساوباایمان گردد.
*کتاب خانواده وتربیت مهدوی،ص194 »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۴     ۱۹:۳۰

پیامک اهمیت شب قدر

« درروایت داریم: پیامبراکرم(ص)درشب23ماه رمضان کمی آب به سر و روی خانواده خود می‌پاشید (تاخواب نروندو ازفیوضات شب قدرمحروم نگردند) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۸     ۱۹:۳۰

پیامک تربیت عبادی فرزندان

« آیت الله حاج آقامجتبی تهرانی:تاقبل ازاین سن(7سالگی) والدین تنهابایدنمازخواندن خودرابه فرزندان نشان می‌دادند؛اماازاین پس بایدبه فرزندخودنمازخواندن راآموزش دهند.اودراین سن وسال به تدریج اماخیلی سریع اعمال عبادی رایادمی‌گیرد. کودک دراین سن ازهرچیزی که می‌بیندعکسبرداری کرده وبه حافظه‌اش میسپارد؛لذابه سرعت«آموزشهای رفتاری»دراواثرمی‌گذارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۴     ۱۸:۳۰

پیامک زمان مکروه نزدیکی

« !!!
زمان قمردرعقرب(وقت مکروه نزدیکی) ازدیشب آغازشده وتاحدودساعت8صبح روزدوشنبه ادامه خواهدیافت! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۶     ۲۳:۲۰

پیامک زمان روزه‌داری کودکان

« درباره روزه، امام صادق(علیه‌السلام)می‌فرمایند: ازحدود 6سالگی فرزندان رابرای سحری خوردن بیدارکنید و از 7سالگی اوراساعاتی به تحمل نشنگی وگرسنگی عادت دهید.(برای مثال امروزتاظهر،فرداظهرتامغرب) »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۲۱:۳۰

پیامک تربیت دینی فرزند

« پیامبراعظم(ص): هرگاه کودکانتان زبان گشودند، «لااله‌الاالله» رابه آنان بیاموزید...وهرگاه دندان(شیری) آنهاافتاد،آنان رابه نمازامرکنید. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۱:۰۰

پیامک اجر خدمت به همسر

« امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرمایند: هرزنی که هفت روزشوهرش راخدمت کند،خداوند هفت دردوزخ رابه روی اوببنددو هشت دربهشت رابه رویش بگشایدتاازهردرکه خواهدواردشودوفرمودند:هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاندمگرآن که این عمل اوبرایش بهترازیک سال باشدکه روزهایش راروزه بگیردوشبهایش رابه عبادت سپری کند.
*وسائل الشیعه، ج 14، ص 123 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۱     ۲۳:۰۰

پیامک زمان روزه گرفتن فرزندان

« امام زین العابدین(ع): اماروزه آموزشی این است که وقتی کودک نزدیک بلوغ رسید،برای تربیت ونه آن که واجب باشد،به روزه گرفتن واداشته میشود. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۱:۱۵

پیامک خانواده و تربیت مهدوی

« استادمرتضی آقاتهرانی:مهم­ترین راهکارعملی درنهادینه­‌سازی محبت امام زمان(ارواحنافداه)در7سال نخست،فضاسازی مهدوی درداخل خانه است.اگرفرزنددلبندتان شمارادرحال شنیدن دعای جان­فزای ندبه ببیندواشک رابرگوشه چشمان شمانظاره‌گر شود،خودعمیق­ترین تاثیرات وپیوندهای مهدوی رادرروح وجان اوبرجای خواهدگذاشت...درهمه حال بایدفضای تربیتی خانه رامهدوی کنیم! »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲     ۱۸:۰۰

پیامک زمان مکروه انعقادنطفه

« اززمانهای مکروه نزدیکی،شب عیدفطر است که اگرفرزندی آید بسیارشرور گردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۵     ۲۱:۵۰

پیامک لزوم مبارزه با هوای نفس در خانواده

« خانواده/استادپناهیان: خوب بودن پدرومادربرای تربیت فرزندکافی نیست...مهم این است که فرزند در رفتار و گفتار پدر و مادرش، مبارزه با هوای نفس را ببیند تا تأثیر بپذیرد.و الا هرچقدر کارهای خوبی از پدر و مادرش ببیند که این کارهای خوب توأم با«مبارزه با نفس» نباشد ومثلاً ناشی از صفات خوب ژنتیکی آنها باشد، در تربیت فرزند نقش چندانی نخواهد داشت. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۱     ۲۲:۵۵

پیامک مذمت دروغ

« امام علی(ع):دروغ،چه جدی وچه شوخی،درست نیست ونیزاینکه کسی از شمابه کودکش وعده بدهدووفانکند؛چراکه دروغ(انسان را)به افسارگسیختگی میکشاند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۷     ۱۹:۳۰

پیامک احسان به والدین

« امام صادق(علیه‌السلام):احسان به پدرومادراین است که باحالی خوش وشیرین وباصبروحوصله باآنان نشست وبرخاست کنی؛باکسالت وچهره درهم باآنان روبرونشوی؛هرچه نیازدارنداگرچه بی‌نیازباشندبدون اینکه ازتوبخواهندبرایشان فراهم آوری؛وهروقت به دیدنشان میروی،بادست پر بروی!
الکافی،ج2،ص157 »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۲     ۲۲:۱۵

پیامک اهمیت تشکیل خانواده

« رسولخدا(ص):چه چیزمانع آن است که فردمؤمن،همسراختیارکند؟شایدخداوندازاین راه فرزندی به اوببخشدکه زمین راباگفتن«لااله‌الاالله»سنگین نماید. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۴     ۱۹:۰۰

پیامک تاثیر مهم تلویزیون بر تربیت

« استادپناهیان:یکی ازمهمترین فعالیت‌های تربیتی درخانه برنامه‌ریزی برای استفاده ازتلویزیون و نحوه استفاده از آن است. در عین حال ما نباید تلویزیون را عامل مطلق برای تربیت افراد تلقی کنیم؛بزرگان خانواده بانحوه عکس‌العملهایی که پای یک برنامه تلویزیونی نشان می‌دهند می‌توانند تاحدزیادی بر آثارتربیتی تلویزیون بر اعضاء خانواده تاثیرگذار باشند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۹:۳۰

پیامک زمان روزه‌داری کودکان

« امام صادق(علیه‌السلام)فرمودند: ماهنگامى که کودکانمان 7ساله می‌شوندبه اندازه‌اى که طاقت دارندآنان رابه انجام نمازوروزه فرمان می‌دهیم . »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱     ۰۹:۰۰

پیامک زمان مناسب فرزندخواهی

« خانواده/علیرغم کراهت فرزندخواهی درشب اول ماههای قمری، برطبق روایات شب اول ماه مبارک رمضان ازاوقات مطلوب جهت فرزندخواهی میباشد! »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۲۱:۳۰

پیامک اهمیت احترام به سالمندان

« خانواده/پیامبراعظم(صلی الله علیه وآله)فرمودند: احترام گذاشتن به مسلمان موسفیدوسالخورده ازجمله تجلیل خداست وازمانیست کسی که بزرگسال مارااحترام نکندوبه خردسال مامهربانی نورزد.
*اصول کافی، ج 3، ص 240 »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۲۱:۴۰