بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« عضویت شما در بسته پیامکی "انس باقرآن" به اتمام رسید
بسته های پیامکی
smspack.ir »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۱۱:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مرگش زنده می‏کند. همانا خداست زنده کننده‏ ى مردگان و او بر هر چیزى قدرت دارد"
(روم/50) »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هر فردی مرگ را خواهد چشید و ما شما را براى امتحان دچار خیر و شر میکنیم و شما به سوى ما بازگشت خواهید کرد." (سوره انبیا/آیه 35) »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
یقینا پروردگارت رزق رابرای هرکه بخواهد وسعت میدهدو(برای هرکه بخواهد) تنگ میگیرد زیرا او به(مصلحت)بندگانش آگاه و بیناست
(اسرا/30) »  
۱۳۹۵/۳/۷     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است."
امام علی(ع) - نهج البلاغه خطبه 157 »  
۱۳۹۵/۳/۵     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و با بیم و امید او رابخوانید که رحمت‏ خدا به نیکوکاران نزدیک است"
(اعراف/56) »  
۱۳۹۵/۳/۳     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"ولی ( ای پیامبر! ) تا تو در میان آنها هستی ، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و ( نیز ) تا استغفار می کنند ، خدا عذابشان نمی کند."(انفال/33)
حضرت على(ع) پس از رحلت پیامبر(ص)فرمود : یکى از دو امان از میان ما رفت، امان دیگر را که استغفار است حفظ کنید. »  
۱۳۹۵/۳/۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"خداوند سبحان کسی را به چیزی مثل این قرآن موعظه نکرده است. قرآن ریسمان محکم خدا و وسیله ای ایمنی بخش است و در آن بهار دل و چشمه های دانش است."
امیرالمومنین علی (ع) »  
۱۳۹۵/۲/۳۰     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند وپاکدامنى ورزند،که این براى آنان پاکیزه ‏تر است زیرا خدا به آنچه میکنند آگاه است" (نور/30) »  
۱۳۹۵/۲/۲۸     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
اوصاف بهشتیان در دنیا: "... و بدی ها را با خوبی ها از بین میبرند"
(رعد/22) »  
۱۳۹۵/۲/۲۶     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
«و من یتق اللَّه یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب»
هرکس تقواى الهى پیشه کند خداوند راه نجاتى براى او فراهم می‏کند و از جایى که گمان ندارد روزى می‏دهد.
(طلاق/آیه 3) »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"...یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلانکبت،شکست و شقاوت] تغییر نمیدهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده]دروجودشان قرار دارد به زشتیها و گناه تغییر دهند..."(رعد/11) »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت به او عطا فرماید.
(سوره حدید/آیه 11) »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب را تیره‏گون و نشانه روز را روشنى‏بخش گردانیدیم تا [در آن] فضلى از پروردگارتان بجویید و تا شماره سالها و حساب [عمرها و رویدادها] را بدانید و هر چیزى را به روشنى باز نمودیم."
(سوره اسرا/12) »  
۱۳۹۵/۳/۶     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو: من(به آنها) نزدیکم! و پاسخ می دهم هر کس که مرا صدا بزند"
(بقره/186) »  
۱۳۹۵/۳/۴     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه بنده ‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان میگوید: به تعداد نفسهایش تاصبح برایش حسنه بنویسید."
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۵/۳/۲     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید ، مکر و حیله دشمنان به شما آسیب نخواهد رسانید." (آل عمران/120) »  
۱۳۹۵/۲/۳۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"اگر مردمی که در شهرها و آبادی ها زندگی میکنند، تقوا پیشه کنند، برکات آسمانها و زمین را برای آنها میگشاییم." (اعراف/69) »  
۱۳۹۵/۲/۲۹     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"وکسانیکه ایمان آورده وکارهای شایسته کرده‌ اند قطعا گناهانشان را ازآنان میزداییم وبهتر ازآنچه میکردند پاداششان میدهیم"(عنکبوت/7) »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"روزقیامت پرده ها کنارمیرود واسرار و رازها آشکارمیشود.این امرتنها مخصوص انسان نیست بلکه همه عالم بدینگونه میشوند"
(زلزال/2) »  
۱۳۹۵/۲/۲۵     ۰۸:۰۰