بسته پیامک انس باقرآن


پیامک آداب تلاوت قران/پاکیزگی دهان

« امام صادق.ع از رسول الله.ص نقل میفرمایند:
ـ راه قرآن را پاکیزه سازید
پرسیدند: اى رسول خدا! راه قرآن چیست؟
فرمود: دهانهاى شما.
پرسیدند: به چه پاکیزه کنیم؟
فرمود: به مسواک زدن »  
۱۳۹۳/۷/۷     ۰۷:۰۰

پیامک اعتدال مادیات و معنویات

« یکی از چیز هایی که ما از آن غافل هستیم اینست که مادیات و معنویات بهم خورده است
در قرآن 115 بار کلمه ی دنیا و 115 بار کلمه آخرت آمده است.
این تصادفی نیست.
#حاج آقا قرائتی »  
۱۳۹۳/۷/۵     ۰۷:۰۰

پیامک قران شرح صدر میدهد

« امام علی.ع: إفضل الذکر القرآن به تشرح الصدور و تستنیر السرائر
بهترین ذکر قرآن است،
قرآن شرح صدر میدهد و با آن درونها روشن مى گردد. »  
۱۳۹۳/۷/۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ربنا إنک جامع الْناس لیوم لا ریب فیه إن اللّه لا یخلف المیعاد
"پروردگارا! همانا تو مردم را براى روزى که در آن شکى نیست گرد آورى
همانا خداوند وعده ‏ى خود را تخلّف نمیکند"
(آل عمران/9) »  
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۰۷:۰۰

پیامک آدااب حضور در جمع

« کسی که وارد جلسه میشود,اگر آدم عادی است,تا وارد شد همه تکان بخورید,جا بدهید(مجادله/11)
میگوید تو در مجلس جا بده, من همه جا، جا میدهم. تو در مکان جا باز کن, من فکرت را باز میکنم, رزقت را باز میکنم. تو در مکان گسترش بده، من همه جا به تو گسترش میدهم.
#درس هایی از قرآن. »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک همسر مایه آرامش...

« "از نشانه هاى قدرت اوست که همسرانى از جنس خودتان برایتان آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان دوستى و مهربانى به وجود آورد،براستی که این عبرتى است، براى آنانکه می اندیشند"
(روم/21) »  
۱۳۹۳/۶/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک آداب تلاوت قرآن

« آداب تلاوت قرآن:
1-با طهارت بودن(یعنى با وضو بودن)
2- با کمال ادب خواندن
3- با طمأنینه در حال ایستاده یا نشسته، بدون اینکه تکیه دهد یا چهار زانو بنشیند
4-شمرده، شمرده بخواند(و رتّل القرآن ترتیلا) »  
۱۳۹۳/۶/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء
چه کسی درمانده را اجابت می کند؟گرفتاری را برطرف می کند؟
(نمل/62) »  
۱۳۹۳/۶/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« اللَّه لا إله إلا هو الحى القیوم(آل عمران/2)
«قَیّوم»به کسى گفته میشود که خود به دیگرى تکیه نداشته باشد، ولى دیگران به او تکیه دارند و یا قوام‏بخش همه چیز است.
#تفسیر نور »  
۱۳۹۳/۶/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک شرط قبولی اعمال

« «إنما یتقبل اللّه من المتقین»(مائده/27)
خدا میگوید: کار را از آدم باتقوا قبول میکنم
#حاج آقا قرائتی »  
۱۳۹۳/۶/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« (این)سوره ای است که آن را فرو فرستادیم،و(عمل به آنرا) واجب نمودیم،و در آن آیات روشنی نازل کردیم، شایدشما متذکّر شوید
(نور/1) »  
۱۳۹۳/۷/۶     ۰۷:۰۰

پیامک دعای قرآنی

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أَنت الوهاب
پروردگارا!پس از آنکه ما را هدایت کردى،دلهاى ما را به باطل مایل مگردان و از سوى خود ما را رحمتى ببخش.
براستى که تو بسیار بخشنده‏ اى »  
۱۳۹۳/۷/۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "خود را از تمامى مردم با بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم و قل هو اللّه‏ احد حفظ کن
آنرا ازسمت راست،چپ،جلو،عقب،بالا و پایین بخوان"امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "اگر تندبادی بر کشتی ها بوزد و از هر سو موجی به سویشان روی آورد و دریابند که از هر طرف در محاصره قرار گرفته و در معرض هلاکتند،
آنگاه خدا را درحالیکه اطاعت و پرستش ویژه او میکنند میخوانند"
(یونس/22) »  
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک گیاه هم اجازه میگیرد(اذن در تکوین)

« والْبلَدُ الطّیّبُ یَخْرجُ نَباتُه بِإِذْنِ ربّه
"و زمین پاک [و آماده]گیاهش به اذن پروردگارش برمی آید"(اعراف/58) »  
[+]
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک آداب تلاوت قران/2

« آداب تلاوت قرآن:
5-جهر متوسط (یعنى معمولى بخواند) اگر ایمن از ریا باشد و الاّ آهسته بخواند
6-قبل از شروع به قرائت استعاذه کند(اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم گوید) »  
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« إن اللّه لا یخفى‏ علیه شى‏ فى الارض ولا فى السماء
همانا هیچ چیز، نه در زمین و نه در آسمان، بر خداوند پوشیده نمى‏ ماند
(آل عمران/5) »  
۱۳۹۳/۶/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« یکى از نام‏هاى قرآن،فرقان است
فرقان، یعنى آنچه مایه‏ ى افتراق، جدایى و فرق گذاشتن است.
فرق حق و باطل
تفسیر نور/آل عمران 4 »  
۱۳۹۳/۶/۱۸     ۰۷:۰۰

پیامک یاد مرگ

« هر انسانی طعم مرگ را خواهد چشید،و شما را با امتحان به خیر و شر می آزماییم، و به سوى ما بازگردانده مى شوید.
(سوره مبارکه انبیاء/35) »  
۱۳۹۳/۶/۱۴     ۰۷:۰۰

پیامک الم نشرح لک صدرک

« "الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک"
میگوید ما بارهای سنگین،وزر و رنج های بزرگ تو را که کمرت را می شکستند،برداشتیم.چگونه؟آیا با کم کردن رنج ها؟ نه.با بزرگ کردن خود تو و باز کردن سینه ات. »  
۱۳۹۳/۶/۱۱     ۰۷:۰۰