بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
شخصى سلمان راتحقیر کرد که تو کیستى و چیستى؟
پاسخ داد:اول من و تو نطفه و آخر من و تو مردار است،در دنیا.
اما درقیامت،*هرکس میزان او سنگین باشد،تکریم میشود وهرکس سبک باشد،ملامت خواهد شد.(6-9سوره قارعه) »  
۱۳۹۳/۱/۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« فلا اقسم بالشفق
{پس سوگند به سرخی آسمان هنگام غروب آفتاب}
انشقاق 16 »  
۱۳۹۳/۱/۷     ۱۸:۳۰

پیامک انس باقرآن

« انس باقران/
و وجدک ضالّاً فَهَدی
و تو را گمراه یافت پس هدایت کرد
ضحی 7 »  
۱۳۹۳/۱/۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« اعلموا انّ الله یحی الارض بعد موتها..(حدید 17)
بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ زنده میگرداند.
(همانطور که خدا زمین مرده را با آمدن بهار زنده میکند، دلهای ما نیز میشود زنده شوداگر زمینه رافراهم کنیم) »  
۱۳۹۳/۱/۲     ۰۷:۲۰

پیامک صبر در قرآن

« قرآن/
فَصَبرٌ جَمِیل{پس صبری زیبا (برای من بهتر است)}
والله المستعان على ما تصفونَ{و خداوند یاری ده است بر آنچه توصیف می کنید}
یوسف 18 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۹     ۰۷:۲۰

پیامک خدای برتر | شکست‏ ناپذیر حکیم

« قرآن/
وقتى به همراه خود میگفت اندوه مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانى که آنها را نمی دیدید تایید کرد و کلمه کسانى را که کفر ورزیدند پست‏تر گردانید و کلمه خداست که برتر است و خدا شکست‏ ناپذیر حکیم است
توبه/40 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۴     ۰۷:۲۰

پیامک مرگ و بازگشت به سوی خدا

« قرآن/
کلُ نفسٍ ذائقهُ الموت ثم الینا تُرجَعون
هر موجود زنده‏ اى چشنده [طعم‏] مرگ است،
سپس به سوى ما بازگردانده مى‏شوید / عنکبوت 57 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۲     ۰۷:۲۰

پیامک عواقب روی گرداندن از یاد خدا

« قرآن/
ومَن أعرَضَ عن ذکری {و هرکه رو بگرداند از یاد من}
فَإنَّ لَه مَعِیشَة ضَنکًا {پس برای اوست معیشهً ضنکا(زندگی تنگ و سخت)}
طه 124 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۰     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« اى کسانى که ایمان آورده‏اید چرا چیزى مى‏گویید که انجام نمى‏دهید؟
نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید/ صف 2 و 3 »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۸     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« ... یا{کیست} آن کس که درمانده را  اجابت مى‏کند
هنگامی که بخوانَدَش
و محنت و گرفتاری {از او} بر دارد...؟
نمل 62 »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۶     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هر چیزی بهاری دارد.. و قرآن بهار دلهاست. امیدواریم در بهار طبیعت بتوانیم با انس با قرآن دلمان را بهاری کنیم... »  
۱۳۹۳/۱/۸     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« الله الصَّمَد
ازچیزى به وجود نیامده،درچیزى قرار ندارد،و برچیزى قرار نگرفته،همه چیز رابه قدرتش آفریده،آنچه براى فنا آفریده به اراده‏ اش متلاشى وآنچه براى بقاء آفریده به علمش باقى میماند.امیرالمومنین(ع) »  
۱۳۹۳/۱/۶     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "آسمان‏هاى هفتگانه و زمین و هرکه در آنهاست، تسبیح خداوند را میگویند و هیچ چیز نیست مگر آنکه با ستایش از او به پاکى یاد میکند، ولى شما تسبیح آنها را نمیفهمید. همانا او بردبار و آمرزنده است."
(اسرا/۴۴) »  
۱۳۹۳/۱/۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه بنده کارش را با بسم الله آغاز کند،خدا می‌فرماید:کارش را با نام من شروع کرد و برمن است که کارهایش را برایش تمام گردانم و در احوالش به او برکت دهم
با بسم الله انسان تحت حمایت مستقیم خدا حرکت می کند »  
۱۳۹۳/۱/۱     ۱۲:۰۰

پیامک سوگند

« قرآن/
والفجر {سوگند به هنگام دمیده شدن سپیده} / فجر 1 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۵     ۰۶:۰۰

پیامک صبر در قرآن

« قرآن/
"و بر آنچه میگویند صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح بگوى"
ق/39 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۳     ۰۷:۲۰

پیامک رحمت فراگیر خدا در قرآن

« قرآن/
و رحمت من همه‏ چیز را فراگیر است
پس آن (رحمت) را مقرر می دارم
برای کسانی که تقوا می ورزند و زکات می پردازند
و کسانی که به آیات ما ایمان دارند
اعراف 156 »  
۱۳۹۲/۱۲/۲۱     ۰۷:۲۰

پیامک دنیا در قرآن

« قرآن/
دنیا چیز بدی نیست، چیز کمی است
آیه 20 سوره حدید »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« إِنِّی مُهَاجِر إِلَى رَبِّی
من به سوی پروردگارم هجرت می‏کنم
عنکبوت24 »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۷     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« و إِلَى الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ
{و (آیا نمی نگرند) به کوه ها که چگونه نصب شده؟}
غاشیه 19 »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۵     ۰۷:۲۰