بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« قرآن/
*...لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا...*
اندوه نداشته باش که خدا با ماست
(قسمتی از آیه 40سوره توبه) »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"وقتی مومن قرآن می خواند خدا با مهربانی و رحمت به او نگاه می کند."
پیامبر اعظم (ص) »  
۱۳۹۵/۲/۲۲     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"واصبروان الله مع الصبرین"
شکیبایى ورزید! خدا همراه شکیبایان است.
(انفال/46) »  
۱۳۹۵/۲/۲۰     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
«فابتغوا عنداللَّه الرزق»
روزى را تنها ازخدا بطلبید
(عنکبوت،17) »  
۱۳۹۵/۲/۱۸     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه کسی شما را سلام و ستایشی کرد،آن سلام و ستایش را بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید که خداوند حسابگر هر چیز است."
(نساء/86) »  
۱۳۹۵/۲/۱۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"آیادیدی کسی راکه معبود خود راهوای نفس خویش قرار داده وخداوند اورا با آگاهی(براینکه شایسته هدایت نیست)گمراه ساخته و برگوش وقلبش مُهر زده و برچشمش پرده ای افکنده است؟!..."
(جاثیه/23) »  
۱۳۹۵/۲/۹     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"ما راه را به اونشان دادیم،خواه شاکرباشد(و پذیرا گردد)یا ناسپاس!"(انسان/3)
آزمایش انسان،براساس آگاهى وآزادى است: آگاهى به واسطه چشم وگوش وعقل وفطرت درونى وهدایت بیرونى و آزادى برمبناى اختیار که به تمام انسانها داده شده. »  
۱۳۹۵/۲/۷     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"و از چیزیکه به آن علم نداری(و برگرفته ازشنیده ها،ساده نگری ها است)پیروی مکن زیرا گوش و چشم و دل مورد بازخواست اند"
(اسراء/36) »  
۱۳۹۵/۲/۵     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
مبادا گروهى(ازشما)گروهى دیگر رامسخره کند، چه بسا که مسخره‏ شدگان بهتر از مسخره‏ کنندگان باشند، ... و در میان خودتان عیب‏جویى نکنید و یکدیگر را با لقب‏هاى بد نخوانید ... (حجرات/11) »  
۱۳۹۵/۲/۲     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"بر آنچه از دست شما رفت ، تأسف نخورید و بر آنچه به شما عطا کرده است ، شادمان و دلخوش نشوید و خدا هیچ گردنکش خودستا را [ که به نعمت ها مغرور شده است ] دوست ندارد."(حدید/23) »  
۱۳۹۵/۱/۳۰     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ*
[آیا آن شریکان انتخابی شما بهترند]یا آنکه وقتی درمانده ای او رابخواند اجابت میکند و آسیب و گرفتاریش را دفع مینماید!!! (سوره نمل/62) »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"از قرائت سوره زلزال خسته نشوید؛هرکس درمستحباتش(نافله ها)آنرا قرائت نماید،خداوند هرگز به او زلزله ای نرساند و با صاعقه و آفات دنیا نمیرد و چون از دنیا برود فرمان رفتن به بهشت یابد"
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۵/۲/۲۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
آیاکسیکه در دل شب به طاعت خدا وسجده و قیام باشد واز آخرت هراسناک وبه رحمت حق امیدوار،باکسیکه درکفر وگناه است یکسان است؟
(زمر/9) »  
۱۳۹۵/۲/۱۹     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"پروردگارت فرمان داده:جز او رانپرستید و به پدر ومادر نیکی کنید!هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها به سن پیری رسند،کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریادمزن! و با گفتار لطیف و سنجیده وبزرگوارانه با آنها حرف بزن!" (اسراء/23) »  
۱۳۹۵/۲/۱۲     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"نماز را برپادار که نماز از زشتیهاوگناه باز میدارد"(عنکبوت/45)
جوانی درنماز پیامبر(ص)حاضرمیشد ولی گناه هم میکرد.وقتی به حضرت گفتند،فرمود:همین نمازاو را ازگناه باز میدارد ومدتی نگذشت که توبه کرد. »  
۱۳۹۵/۲/۱۰     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"این عذاب(گرفتن جان با تازیانه عذاب)برای این است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کردند و خشنودی او را خوش نداشتند در نتیجه اعمالشان را تباه و بی اثر کرد."
(سوره محمد(ص)/28) »  
۱۳۹۵/۲/۸     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"... وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنًا ..."(سوره بقره/83) "... و با مردم [به زبانِ‏] خوش سخن بگویید..." »  
۱۳۹۵/۲/۶     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"هرگاه برای حاجتی از خانه خود بیرون آمدی، آیه الکرسی بخوان که حاجتت به خواست خدا روا می گردد."
حضرت محمد(ص) »  
۱۳۹۵/۲/۴     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ* هنگامی که تصمیم گرفتی ( قاطع باش! و) بر خدا توکل کن!(آل عمران/159)
یعنی درانجام کارها وسایل آنرا آماده و درانجامش بکوش واعتماد واقعی به خدا داشته باش »  
۱۳۹۵/۱/۳۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
"خانه‌ای که درآن قرآن خوانده نمیشود وازخدا یاد نمیگردد،برکتش کم شده،فرشتگان آنرا ترک و شیاطین درآن حضور می یابند."
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۵/۱/۲۸     ۰۸:۰۰