بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« بدانید هر گونه غنیمتی بدست آوردید، خمس آن برای خدا و پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است. اگر به خداوند و آنچه بر بنده خود در روز جنگ(بدر) نازل کردیم، ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست
(انفال/41)
#خمس »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۸     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن می‌گوید:مِنْ بعد وَصِیةٍ یُوصی‏ بها أَو دَیْن(نساء/11) اگر کسی مرد، اول بدهی اش را بدهید،بعد ارثش را تقسیم کنید.
این بدهی را حساب کنیم. به چه کسی بدهکار هستیم؟اگر مال مردم را خوردیم، مسأله‌ی مهمی ‌است. حدیث داریم لقمه‌ی حرام در نسلتان اثر می‌کند
#درسهایی ازقرآن »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس تلاوت سوره توحید رابعد ازهر نماز ترک نکند،خداوند خیر دنیا وآخرت رابرای او جمع میکندوخودش وپدر ومادر وفرزندانش رامی آمرزد.پیامبر ص »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« ...یا {کیست} آنکس که درمانده را اجابت مى‏کند
هنگامی که بخوانَدَش
و محنت و گرفتاری {از او} بردارد...؟
(نمل/62) »  
۱۳۹۲/۱۰/۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« من ذا الّذی یقرض اللَّه
قرآن میگوید:چه کسی است که به خدا قرض بدهد.
چرا گفته:یقرض الله و نگفته :یقرض الناس؟
میخواهد گوید:اگر به مردم قرض بدهی،انگار به خدا قرض دادی
چون قبل از آنکه این پول به دست فقیر برسد،بدست خدا رسیده است(و یأخُذ الصَّدَقات‏/توبه104)
#درسهایی ازقرآن »  
۱۳۹۲/۱۰/۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "وقتى معلم به کودک بگوید: بگو بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم و کودک آن را تکرار کند خداوند براى کودک و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۲/۱۰/۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هر کس عمل صالحی انجام دهد چه مرد باشد و چه زن در حالی که ایمان دارد، ما او را زنده میکنیم به زندگی پاک و پاکیزه ای و پاداش می دهیم او را به بهتر از آنچه عمل میکنند.
(نحل/97) »  
۱۳۹۲/۹/۲۷     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« گفت تو هرگز نمى‏توانى همپاى من صبر کنى .../کهف 67
آیات 60 تا 82 سوره کهف،به بیان داستان زیبای میان حضرت موسی و خضر می پردازد.این آیه بخشی از صحبت های میان حضرت موسی و خضر است. »  
۱۳۹۲/۹/۲۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« کسانی که بخل ورزیده و آنچه را خدا از فضل خویش به انها داده انفاق نمیکنند،گمان نکنند به سود آنهاست بلکه برای آنها شر است
(آل عمران/190) »  
۱۳۹۲/۹/۲۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "خدا تمام کرد برای شما نعمت های ظاهر و باطن خود را"(لقمان/20)
امام کاظم.ع در تفسیر آیه فرمودند:منظور نعمت ظاهر امامان آشکارند و منظور از نعمت باطن امام غائب مهدی آل محمد (صلی الله علیه و آله)است. »  
۱۳۹۲/۹/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« چگونه حرف بزنیم؟
فقولا له قولا لینا(طه/44)نرم حرف بزن
قولا معروفا(بقره/235)عرفی حرف بزن
قولا کریما(اسرا/23)حرفهایت مؤدب باشد
قولا بلیغا(نسا/63)حرفهایت رسا باشد
قولا سدیدا(نسا/9)حرفهایت استدلالی باشد »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۷     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس کفّه‏ هاى ترازویش(عمل خیرش)سنگین باشد،
او در رضایت و آسودگی زندگى می کند.
ولى هرکس کفّه‏ هاى ترازویش(کار خیرش)سبک باشد،
او در آغوش آتش است.
و تو چه دانى آن چیست؟
آتشى سوزان.(6-11 سوره قارعه) »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« * إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا *همانا او توبه‏ پذیر است (نصر/3)
توبه پذیرى سنت خداوند است و برای توبه هیچ وقت دیر نیست. »  
۱۳۹۲/۱۰/۱۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادندو به آنچه بر محمد نازل شده که حقی است از سوی پروردگار، ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارهایشان را اصلاح میکند.
(محمد/2) »  
۱۳۹۲/۱۰/۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« و سوال شد از کلام خداوند"فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً "(نحل/97)
فرمودند:
آن زندگی با قناعت است.
نهج البلاغه »  
۱۳۹۲/۱۰/۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى داند و آنچه در خشکى و دریاست میداند
و هیچ برگى فرو نمى افتد مگر[اینکه] آن را میداند و هیچ دانه اى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است
(انعام/59) »  
۱۳۹۲/۹/۲۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« برای متقین،(بهشت)آماده شده است
همانها که در توانگری وتنگدستی "انفاق میکنند""خشم خود را فرو میخورند و از خطای مردم در میگذرند".(نور/23) »  
۱۳۹۲/۹/۲۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« مفهوم تفسیر:تفسیر از فسّر گرفته شده است؛ یعنی کشف القناع ،یعنی کشف الحجاب از مفهوم و مقصود آیات قرآن.
تفسیر یعنی تبیین مراد متکلم بوسیله ادله
ادله:1-خود قرآن2-روایات صحیح السند یا متواتر3-ادبیات عرب. »  
۱۳۹۲/۹/۲۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« مغرورانه بر زمین راه نرو،
خداوند هیچ متکبر ی را دوست ندارد
(لقمان/18) »  
۱۳۹۲/۹/۲۰     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« مردان و زنان بی‏همسر خود را همسر دهید....(نور،32)
پیامبر.ص:هرکس در تزویج زن و مرد مومنی بکوشد تا خدا آنها را با یکدیگر جمع کند،به هر گامی که بردارد یا کلمه ای که در این راه بگوید، ثواب یکسال عبادت دارد »  
۱۳۹۲/۹/۱۵     ۰۷:۲۰