بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« لحظه ای درنگ کن
گوش دل بسپار،این خداست که میگوید:
شمارا چه شده که اینطور به زمین چسبیده اید؟آیابه زندگی ناچیز دنیارضایت دادید(توبه/38) »  
۱۳۹۲/۵/۲۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره بر پا دارنده‏ ى عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرچه به ضرر خودتان یا والدین و بستگان باشد..."(نسا/۱۳۵)
(به پا داشتن عدالت هم واجب است، هم لازمه‏ ى ایمان است.) »  
۱۳۹۲/۵/۲۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "امّا انسان (طبعش چنین است که) هرگاه پروردگارش او را بیازماید و گرامیش داشته و نعمتش دهد (مغرور گشته و) میگوید: پروردگارم مرا گرامى داشته است.
ولى هرگاه او را بیازماید و روزى او را تنگ سازد، میگوید: پروردگارم مرا خوار کرده است."(فجر/۱۵،۱۶) »  
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "...و شب را مایه‏ ی آرامش قرار داد..."(انعام/96)
شب براى استراحت است و از کار و تلاش و سفر در شب نکوهش شده است.(تفسیر نور) »  
۱۳۹۲/۵/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "همانا کسانى که به آخرت ایمان ندارند، کارهاى (زشت)شان را زیبا جلوه میدهیم تا (همچنان) سرگشته باشند!!!"(نمل/۴)
کج فهمى و سردرگمى افراد بی ایمان، بزرگ‏ترین کیفر بوسیله ى خداوند است.(تفسیر نور) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرگزبه(حقیقت)نیکوکاری نمیرسید مگر ازآنچه دوست میدارید(درراه خدا)انفاق کنید.."
وقتى فاطمه(س)رادرشب عروسى به خانه همسر میبردند،فقیرى ازحضرت پیراهن کهنه‏ اى خواست،حضرت همان پیراهن نوى عروسیش را انفاق کرد »  
۱۳۹۲/۵/۱۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "اى کسانى که ایمان آوردید! به درگاه خدا توبه کنید، توبه‏ نصوح(خالصانه)..."(تحریم/8)
در تفاسیر براى توبه نصوح این موارد آمده:پشیمانى،استغفار،ترک گناه و تصمیم بر ترک درآینده، ترس از پذیرفته نشدن،گریه ... »  
۱۳۹۲/۵/۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« نکته اینست که میگویند لیله القدر نه یوم القدر
در دل تاریکی ها و در بطن حادثه هاست که تو باید طرح فردا را بریزی.اشتباه ما اینست که در شکم گرفتاری ها و ظلمت ها،تسلیم تاریکی میشویم و یا مرثیه خوان ظلمت..
یک شب بابرنامه، از هزارماه بی برنامه بهتراست
تفسیر سوره قدر/عین-صاد »  
۱۳۹۲/۵/۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« بگو اى بندگانم! که بر(اثر گناه کردن)برخویشتن زیاده‏ روى کرده اید!
از رحمت‏ خدا نومید مشوید! در حقیقت‏ خدا همه گناهان را مى‏ آمرزد!
چراکه او خود بسیار آمرزنده مهربان است
(آیه 53 سوره زمر) »  
۱۳۹۲/۵/۴     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرکس بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم را قرائت کند، خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برای او می نویسد و چهار هزار گناه از او پاک می کند و چهار هزار درجه او را بالا می برد."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "و ازآنچه به آن علم ندارى پیروى مکن،چون گوش و چشم و دل،همه‏ ى اینها موردبازخواست قرارخواهد گرفت"(اسرا/۳۶)
بازار شایعات راداغ نکنیم و بانقل شنیده‏ هاى بى‏ اساس آبرو وحقوق افراد را ازبین نبریم(تفسیر نور) »  
۱۳۹۲/۵/۲۲     ۱۱:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "هرکس سوره فرقان را هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نمیکند و او را مورد حساب قرار نمیدهد و جایگاهش بهشت است."
امام رضا(ع) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "سعى کنید رابطه‌تان را با قرآن قطع نکنید. هر روز، ولو نصف صفحه، قرآن بخوانید؛ اینها همه‌اش مقرِب انسان است؛ صفاى روح و گشایش و فتوح معنوى را همینها براى انسان به وجود مى‌آورد."
امام خامنه ای »  
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول ) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید ، تا رستگار شوید!(آل عمران/۱۳۰) واگر چنین نکردید ( و به رباخواری اصرار ورزیدید ) بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته اید(بقره/۲۷۹)" »  
۱۳۹۲/۵/۱۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "ای اهل ایمان! از بسیاری ازگمانها بپرهیزید زیرا بعضی ازگمانها گناه است و هرگز (درکار دیگران) تجسس نکنید و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟!..."(حجرات/۱۲) »  
۱۳۹۲/۵/۱۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "(متّقین)کسانى هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پاى می دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ ایم، انفاق میکنند."
(بقره/3) »  
۱۳۹۲/۵/۱۰     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« امام علی.ع:
هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است
هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است... »  
۱۳۹۲/۵/۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انا انزلناه فی لیله القدر...
لیله القدر خیر من الف شهر...
چرا قرآن در شب قدر نازل شده است؟
چرا شب قدر بهتر از هزار ماه است؟
چگونه شب قدر را قدر بدانیم؟
(تفسیر سوره قدر-استاد صفایی)
*ا.دعا در این شبها* »  
۱۳۹۲/۵/۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« بندگان خدا، قرآن کتاب خدا را بخوانید و از ناخشنودی و خشم خدا برحذر باشید
امام حسن مجتبی.ع »  
۱۳۹۲/۵/۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« دعای قرآنی/
رَبِ‏ّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى
وَیَسِّرْ لِى أَمْرِى
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى
یَفْقَهُواْ قَوْلِى(طه/25-28)
پروردگارا!سینه‏ام رابرایم گشاده گردان
وکارم رابرایم آسان کن
وگره از زبانم باز کن.
تاسخنان مرا بفهمند »  
۱۳۹۲/۴/۳۱     ۰۷:۲۰