بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« تقوا و توکل دو اهرم براى خروج از بن بست است.
*و من یتق الله ... و من یتوکل على الله ... (طلاق/2و3)
smspak.ir »  
۱۳۹۲/۴/۲۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان می آورند به نزد تو آیند ، بگو: سلام بر شما،پروردگارتان رحمت رابرخود لازم و مقرّر کرده بنابراین هر کس از شما به نادانی کار زشتی مرتکب شود ، سپس بعد از آن توبه کند و [ مفاسد خود را ] اصلاح نماید زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است
انعام54 »  
۱۳۹۲/۴/۲۶     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« ای افرادی که ایمان آورده اید!
روزه برشما مقرر گردید، همانگونه که برکسانى که پیش ازشما بودند مقرر شده بود، تا پرهیزکار شوید.
"بقره/183" »  
۱۳۹۲/۴/۲۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« *إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ*
همانا انسان در خسارت است(2سوره عصر)
انسان در دنیا مانند یخ فروشى است که هر لحظه سرمایه‏ اش آب میشود وباید هرچه زودتر آنرا بفروشد وگرنه خسارت کرده است.فخررازى »  
۱۳۹۲/۴/۱۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« و از آنچه روزی داده ایم در نهان و آشکار انفاق کرده اند، (آنها) به تجارتی امید بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد.
فاطر/۲۹ »  
۱۳۹۲/۴/۱۶     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
(احزاب/23) »  
۱۳۹۲/۴/۱۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« سرزمین پاک گیاهاش به اذن پروردگار پروردگارش میروید و سرزمینی که پلید شده است گیاهش جز اندکی برنمی آید..
اعراف/58 »  
۱۳۹۲/۴/۱۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« گفت چه کسى از رحمت پروردگارش نومید مى‏شود جز گمراهان؟
(آیه۵۶سوره حجر) »  
۱۳۹۲/۴/۹     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« مسلّما سرسخت ترین مردم را در دشمنی با کسانی که ایمان آورده اند ، یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین آنها را در دوستی با مؤمنان کسانی می یابی که گفتند: ما نصاراییم
مائده/82 »  
۱۳۹۲/۴/۴     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« «بسم الله»
پیامبر (ص) فرمودند:
هر کار با اهمیتی نام خدا بر آن برده نشود ، بی عاقبت و نافرجام است. »  
۱۳۹۲/۴/۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« فاصبر صبرا جمیلا: صبر جمیل پیشه کن (معارج/5)
امام باقر.ع:
صبر جمیل صبری است که در آن شکایت به مردم وجود نداشته باشد »  
۱۳۹۲/۴/۲۸     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« وَکَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
یارى مؤمنان حقّى است بر عهده‏ ى ما.(روم/47)
"بسته های پیامکی روایت"
smspack.ir »  
۱۳۹۲/۴/۲۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس هنگام خواب آیه الکرسی را تلاوت کند به خواست خدا به مرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هرکس پس از هر نماز آن را بخواند گزنده ای به وی آزار نرساند.حضرت رضا(ع)
"بسته های پیامکی روایت" »  
۱۳۹۲/۴/۲۱     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« الله الصَّمَد
ازچیزى به وجود نیامده،درچیزى قرار ندارد،و برچیزى قرار نگرفته،همه چیز رابه قدرتش آفریده،آنچه براى فنا آفریده به اراده‏ اش متلاشى وآنچه براى بقاء آفریده به علمش باقى میماند.امیرالمومنین(ع) »  
۱۳۹۲/۴/۱۸     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« سوره نور/علّت نام گذاری این سوره به ((نور))، آیه ی سی وپنج است که در آن خداوند به عنوان نور آسمان ها و زمین معرّفی شده است »  
۱۳۹۲/۴/۱۵     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« مردم را با برهان و اندر نیکو به راه پروردگارت فراخوان...
نحل/125 »  
۱۳۹۲/۴/۱۲     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هنگامی که پیک مژده رسان آمد پیراهن را بر چهره ی یعقوب افکند و او بینا شد. او به فرزندانش گفت:مگر بشما نگفتم که من از صفات خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید..
(یوسف/96-103) »  
۱۳۹۲/۴/۱۰     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« به سوره "یس" قاضیه  هم میگویند  به معنای  دفع کننده، برآورنده
چون از قاری خود، هر بدی را دفع کرده و همه حاجت های او را روا میکند
ا.دعا »  
۱۳۹۲/۴/۷     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« خداوند کسی است که بادها را فرستاد و زمین مرده را پس از آنکه مرده بود زنده ساخت..(فاطر/9)
(خداوندا
این وجود های مرده را با ظهورمهدی فاطمه زنده ساز... »  
۱۳۹۲/۴/۳     ۰۷:۲۰

پیامک انس باقرآن

« پبامبر.ص:سوره یس خیر دنیا و آخرت را برای خواننده و نویسنده خود تمام کند و بلاهای دنیا و هول های قیامت را از قاری خود دفع میکند و جمیع حاجات دنیوی و اخروی را برای صاحب خود روا میکند. »  
۱۳۹۲/۳/۳۱     ۰۷:۲۰