بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« "و با بیم و امید او رابخوانید که رحمت‏ خدا به نیکوکاران نزدیک است"
(اعراف/56)
"هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو: من(به آنها) نزدیکم!
و پاسخ می دهم هر کس که مرا صدا بزند"
(بقره/186) »  
۱۳۹۱/۱۱/۶     ۱۰:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه بنده‏اى هنگام خوابش،بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم بگوید،خداوند به فرشتگان میگوید:به تعداد نفسهایش تاصبح برایش حسنه بنویسید.
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۱     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "کسیکه سوره اعراف را در هر جمعه قرائت نماید، ازکسانی خواهد بود که در روز قیامت مورد محاسبه قرار نمی گیرد و در این سوره آیات محکمه وجود دارد ، قرائت و عمل به آن را ترک نکنید که در روز قیامت برای هرکسی که آن را خوانده باشد،شهادت خواهد داد."
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۹     ۱۶:۳۰

پیامک انس باقرآن

« شخصی از امام صادق(ع) سؤال کرد:من قرآن را حفظ کرده ام و آنرا از حفظ میخوانم. این کار بهتر است یا این که قرآن را از روی آن بخوانم؟
امام (ع) فرمودند: پس برایم قرآن بخوان در حالی که با نگاه به قرآن، آن را قرائت میکنی. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۷     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرکس سوره نحل را درهر ماه بخواند از زیان مالی(قرض)دردنیا و نیز ازهفتاد نوع بلا که آسان ترین آنها دیوانگی وجذام و پیسی باشد ایمن باشد ومسکن او در آخرت در بهشت عدن (محلی در وسط بهشت) باشد."
امام باقر(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۵     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "ولی ( ای پیامبر! ) تا تو در میان آنها هستی ، خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و ( نیز ) تا استغفار می کنند ، خدا عذابشان نمی کند."(انفال/33)
حضرت على(ع) پس از رحلت پیامبر(ص)فرمود : یکى از دو امان از میان ما رفت، امان دیگر را که استغفار است حفظ کنید. »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۳     ۱۱:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید ، مکر و حیله دشمنان به شما آسیب نخواهد رسانید."
(آل عمران/120) »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۹     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "اگر مردمی که در شهرها و آبادی ها زندگی میکنند، تقوا پیشه کنند، برکات آسمانها و زمین را برای آنها میگشاییم."
(اعراف/69) »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۶     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند وپاکدامنى ورزند،که این براى آنان پاکیزه ‏تر است
زیرا خدا به آنچه مىکنند آگاه است."
(سوره نور/30) »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۳     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرکسی سوره بینه رابخواند ازشرک برائت پیدا کرده است وخداوند او رابا ایمان محشور میکند واعمالش رابه آسانی حسابرسی میکند."
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۵     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم"(زمر/15)
دراین آیه ازخسارت خود و نفس انسان سخن رفته.
خاسر کسی است که خودش را از دست میدهد،هرچند تمامی دنیا رابدست بیاورد.
استاد صفایی-کتاب تطهیرباجاری قرآن »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۴     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "کسیکه«مسبحات*»راقبل ازاینکه بخوابد بخواند ازدنیا نمیرود تاحضرت مهدى(ع)را درک کند واگر قبلا ازدنیا برود درجهان دیگر درهمسایگى رسول خداخواهدبود"امام باقر(ع)
*سوره اسرا،حدید،حشر،صف،جمعه،تغابن و اعلی »  
۱۳۹۱/۱۰/۳۰     ۲۱:۳۰

پیامک انس باقرآن

« "هنگامیکه پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند،به اندک دانشی که نزد خود داشتند خوشحال بودند[و غیر آنرا چیزی به حساب نمی آوردند]ولی عذابی که همواره آنرا به مسخره میگرفتند،آنان را احاطه کرد."(غافر/83) »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۸     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« " وَ لْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ "(نور/22)
ببخشید و چشم بپوشید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟
و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۶     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "همانطورکه آیات ما به تو رسید و تو آنها را فراموش کردى ، امروز(قیامت)هم همانطور فراموش گردیده‏ اى.
و ما اینگونه هرکس که افراط کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و قطعا عذاب آخرت سخت تر و پایدارتر است."(سوره طه/126-127) »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۴     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "کسیکه سوره کافرون رابخواند،گویی ربع قرآن راخوانده وشیاطین طغیانگر ازاودورمیشوند.ازشرک پاک میگردد و ازناله قیامت درامان است"
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۲۰     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "خداوند سبحان کسی را به چیزی مثل این قرآن موعظه نکرده است.
قرآن ریسمان محکم خدا و وسیله ای ایمنی بخش است و در آن بهار دل و چشمه های دانش است."
امیرالمومنین(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۷     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« حق ازسوی پروردگارتوست بنابراین ازتردیدکنندگان مباش(بقره/147)
این زنگ خطر برای کسانیست که بدون آمادگی درانتظارظهورهستندوشعارعجل علی ظهورک سر میدهند غافل از آنکه بدون آمادگی وظرفیت خودش اول کسی است که دربرابرولی می ایستد که نمونه های چون صفین وکربلا هست که چگونه دوستان و شیعیان علی و حسین در برابر آنها ایستادند.(استادصفایی حائری) »  
[+]
۱۳۹۱/۱۰/۱۴     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "و کسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده‌ اند
قطعاً گناهانشان را ازآنان می زداییم وبهتر ازآنچه میکردند پاداششان میدهیم."
(عنکبوت/7) »  
۱۳۹۱/۱۰/۹     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« اوصاف بهشتیان در دنیا:
"...و بدی ها رابا خوبی ها ازبین میبرند"(رعد/22) »  
۱۳۹۱/۱۰/۳     ۰۸:۲۰