بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« همانا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏اند به زودى خداى رحمان براى آنان محبّتى (دردلها) قرار مى‏دهد(مریم/96)
ایمان وکار شایسته، کلید محبوبیّت نزد مردم است. «اِنّ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل... وُدّا» هرگاه دیدیم محبوبیّت ما کم شده،عقیده یا عملکرد خود تجزیه و تحلیل کنیم. زیرا که وعده‏ى خداوند تخلّف ناپذیر است. »  
۱۳۹۱/۹/۱     ۱۱:۱۰

پیامک انس باقرآن

« "پروردگارت فرمان داده : جز او را نپرستید و به پدر ومادر نیکی کنید!
هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها  به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار!
و بر آنها فریادمزن!
و با گفتار لطیف و سنجیده وبزرگوارانه با آنها حرف بزن!"
(اسراء/23) »  
۱۳۹۱/۸/۲۹     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "کسی که سوره مائده را در هر روز پنجشنبه بخواند ، ایمانش به ظلم و ستم پوشیده نگردد و کسی را با پروردگارش شریک نسازد."
امام محمد باقر (ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۵     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرگاه کسی شما را سلام و ستایشی کرد،آن سلام و ستایش را بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید که خداوند حسابگر هر چیز است."
(نساء/86) »  
۱۳۹۱/۸/۲۱     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "نماز را برپادار که نماز از زشتیهاوگناه باز میدارد"(عنکبوت/45)
جوانی درنماز پیامبر(ص)حاضرمیشد ولی مرتکب گناه هم میشد.وقتی به حضرت گفتند،فرمود:همین نمازش او را ازگناه باز میدارد ومدتی نگذشت که توبه کرد. »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۷     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "اى پیامبر!آنچه ازسوى پروردگارت به تو نازل شده(درمورد ولایت حضرت على)اعلام کن واگر چنین نکنى رسالت الهى را نرسانده‏اى وخداوند تورا از(شرّ)مردم(وهرکس تحمل شنیدن این پیام راندارند)حفظ میکند..."(مائده/67) »  
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« رزق فقط به دست خداست!!!
"آیا آنان هستندکه رحمت پروردگارت راتقسیم میکنند؟ما درزندگی دنیا معیشت آنان را میانشان تقسیم کرده ایم"(زخرف/32) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۹     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« !!!
"آیادیدی کسی راکه معبود خود راهوای نفس خویش قرار داده وخداوند اورا با آگاهی(براینکه شایسته هدایت نیست)گمراه ساخته و برگوش وقلبش مُهر زده و برچشمش پرده ای افکنده است؟!..."(جاثیه/23) »  
۱۳۹۱/۸/۶     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده!..."(احزاب/4)
پیامبر(ص)درحدیثی میفرمایند:دوستی دنیا با دوستی خدا در یک دل جمع نمی شوند!!! »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۳     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« !!!!
"آیا کسی که پایه اعمال خود را بر روی پرهیزکاری و خشنودی خدا بنا نهاده بهتر است یا کسی که پایه ی کارهایش را بر کناره ی بنای فرو ریخته قرار داده ؟ و در نتیجه در آتش دوزخ فرو افتاده است."
(توبه/109) »  
۱۳۹۱/۷/۳۰     ۱۷:۳۰

پیامک انس باقرآن

« "هرگاه بنده بگوید:بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم،خداى متعال میگوید: بنده من با نام من آغاز کرد. بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال، برکت دهم."
پیامبر اکرم (ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۹/۱     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "همانادرقرآن چراغهای روشنائی بخش وشفابخش دردهای درونی وجوددارد،هرکسیکه(خود را)باقرآن جلی دهد چشمانش قوی و روشن میگرددو قلب خویش راصفاخواهد داد، چون که تفکر واندیشه(درقرآن)حیات قلبِ آگاه میباشد،همچنانکه شخص روشن دل درتاریکی ها به وسیله نور چراغ راه میرود."
امام حسن(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۸     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم» ، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟!
(عنکبوت/2) »  
۱۳۹۱/۸/۲۲     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هرکس هنگام صبح 3 مرتبه بگوید "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" و 3 آیه آخر سوره حشر را بخواند خداوند 70 هزار ملک را موکل می فرماید برای او دعا نمایند."
حضرت محمد (ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۲۰     ۰۸:۴۰

پیامک انس باقرآن

« "ای کسانی که ایمان آورده اید!
تقوای الهی پیشه کنیدوبه پیامبرش ایمان بیاوریدتابهره ای دوچندان ازرحمتش به شمابدهدوبرای شمانوری قراردهدکه باآن(درمیان مردم ودرمسیرزندگی خود)راه برویدوگناهان شماراببخشد,وخداوندآمرزنده مهربان است"
(سوره حدید/آیه28) »  
۱۳۹۱/۸/۱۵     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "نیست چیزی سخت تر بر شیطان از قرائت قرآن در حال نگاه کردن به خود قرآن!!!"
پیامبر اکرم(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱۱     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید را شناخته است."
امام رضا(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۷     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "وهنگامیکه بندگان من ازتو درباره من سؤال کنند،(بگو:)من نزدیکم!دعای دعا کننده را به هنگامیکه مرا میخواند،پاسخ میگویم! پس باید دعوت مرا بپذیرندو به من ایمان بیاورند،تاراه یابند(وبه مقصدبرسند)!"(بقره/186) »  
۱۳۹۱/۸/۴     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه سفره پهن میشود،4000فرشته دراطراف آن گرد میآیند.چون بنده بگوید:"بسم اللّه‏"فرشتگان میگویند:"خداوند،به غذایتان برکت دهد!"سپس به شیطان میگویند:"اى فاسق!بیرون شو.تو برآنان،راه تسلط ندارى".
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۱/۸/۱     ۰۸:۲۰

پیامک انس باقرآن

« "این عذاب(گرفتن جان با  تازیانه عذاب)برای این است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کردند و خشنودی او را خوش نداشتند در نتیجه اعمالشان را تباه و بی اثر کرد."
(سوره محمد(ص)/28) »  
۱۳۹۱/۷/۲۹     ۱۶:۰۰