بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« قرآن/
هرکس سوره نسا را جمعه ها بخواند، از فشار قبر ایمن خواهد بود.
علی(ع) »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۶     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
او "ربّ العالمین" است؛ یعنی مالک ما و همه چیز خداست پس تو ای انسان غرور و خودخواهى را در برابر خدا کنار بگذار. »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۴     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "(مردم را) با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن ، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث (و مجادله) بپرداز..." (سوره نحل/125) »  
۱۳۹۴/۸/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "و هیچ جنبنده ‏اى در زمین نیست، مگر آنکه روزى او بر خداست"(هود/6)
حضرت على‏(ع) در وصیّت به امام حسن می‏فرماید:رزق 2گونه است،نوعى از آن را باید با تلاش و کوشش بدست آورى و نوعى دیگر خود به سراغ تو میاید »  
۱۳۹۴/۷/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "پیروزى فقط در سایه نصرت الهى است."
(نصر/1) »  
۱۳۹۴/۷/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "و پاسی از شب را زنده‎بدار که نافله‎ای مخصوص تو است،باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند"
(اسراء/79) »  
۱۳۹۴/۷/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« مردان و زنان بی‏همسر خود را همسر دهید...(نور/32)
پیامبر.ص:هرکس در تزویج زن و مرد مومنی بکوشد تا خدا آنها را با یکدیگر جمع کند،به هر گامی که بردارد یا کلمه ای که در این راه بگوید، ثواب یکسال عبادت دارد. »  
۱۳۹۴/۷/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
آیا گمان دارید که(با ادعاى ایمان)وارد بهشت میشوید،درحالیکه هنوز خداوند مجاهدان از شماوصابران رامعلوم نساخته!(142آل عمران) »  
۱۳۹۴/۷/۱۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« الله الصَّمَد
ازچیزى به وجود نیامده،درچیزى قرار ندارد،و برچیزى قرار نگرفته،همه چیز رابه قدرتش آفریده،آنچه براى فنا آفریده به اراده‏ اش متلاشى وآنچه براى بقاء آفریده به علمش باقى میماند.امیرالمومنین(ع) »  
۱۳۹۴/۷/۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ... یا{کیست} آن کس که درمانده را  اجابت می‏کند
هنگامی که بخوانَدَش
و محنت و گرفتاری {از او} بر دارد...؟
(نمل/62) »  
۱۳۹۴/۶/۳۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« قرآن/
شما بهترین امتى هستید که براى مردم ظاهر شده اید. به خوبیها فرمان میدهید و از بدیها و زشتیها، نهى می کنید.
(آل عمران/110) »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۵     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "شب را در روز در می آوری و روز را در شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون می آوری و هر که را بخواهی بی حساب روزی می دهی."
(سوره آل عمران/27) »  
۱۳۹۴/۸/۱۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هدف خلقت:
1)آفرینش براى آزمایش است.(هود، 11)
2)آزمایش، براى جدا کردن خوبان از بدان است.(انفال، 37)
3)جدا کردن خوبان از بدان، براى جزا و کیفرِ متناسب است.(جاثیه، 22)
4)جزا و کیفرِ متناسب، براى عمل به وعده بوده است.(انبیاء، 104)
#تفسیر نور »  
۱۳۹۴/۷/۲۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "اى کسانى که ایمان آورده‏ اید! دشمن من و دشمن خود را دوست نگیرید. شما با آنان طرح دوستى مى‏ افکنید، در حالى که آنان نسبت به حقّى که براى شما آمده است، کفر ورزیده‏ اند..."(سوره مبارکه ممتحنة/آیه1) »  
۱۳۹۴/۷/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "وَ لْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ"(نور/22)
ببخشید و چشم بپوشید ، آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟
و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است »  
۱۳۹۴/۷/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "سعى کنید رابطه‌تان را با قرآن قطع نکنید. هر روز، ولو نصف صفحه، قرآن بخوانید؛ اینها همه‌اش مقرِب انسان است؛ صفاى روح و گشایش و فتوح معنوى را همینها براى انسان به وجود مى‌آورد."
امام خامنه ای »  
۱۳۹۴/۷/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« آیا مردم را فرمان میدهید به نیکی و فراموش میکنید خودتان را؟
(بقره/44) »  
۱۳۹۴/۷/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« بگو:هیچ حادثه ای برای ما رخ نمیدهد،مگرآنچه خداوند برای مانوشته ومقرر داشته است.اومولا(سرپرست)ماست ومومنان بایدبه خداتوکل کنند(توبه/51) »  
۱۳۹۴/۷/۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« انس با قرآن/
آنان میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ولی خدا نور خود را کامل میکند،هر چند کافران خوش نداشته باشند.(صف/8) »  
۱۳۹۴/۷/۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری
« آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند؟»
سوره علق آیه14 »  
۱۳۹۴/۶/۲۹     ۰۷:۰۰