بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر آن که او آگاه است.
(انعام/59) »  
۱۳۹۱/۲/۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« دعای قرآنی/
رَبِ‏ّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى
وَیَسِّرْ لِى أَمْرِى
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى
یَفْقَهُواْ قَوْلِى(طه/25-28)
پروردگارا!سینه‏ام رابرایم گشاده گردان
وکارم رابرایم آسان کن
وگره از زبانم باز کن.
تاسخنان مرا بفهمند »  
۱۳۹۱/۱/۳۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره کافرون را در یک نماز واجب بخواند ، خداوند او ، پدر و مادرش و اولاد آنها را بیامرزد ... و او را در این جهان سعادتمند بدارد و شهید بمیراند و شهید محشور فرماید.
امام صادق(ص) »  
۱۳۹۱/۱/۲۸     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره تکاثر را در هنگام خواب تلاوت کند ، از فتنه و گرفتاری قبر ایمن باشد.
پیامبر (ص)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هیچ مانعی پیامبررا ازخواندن قرآن منع نمیکرد،مگر حالت جنابت.امام علی ع »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« بدترین جانوران نزد خدا کسانی هستند که از شنیدن و گفتن حرف حق کر و لالند و اصلاً (در آیات خدا) تعقل نمی کنند.
(انفال/22)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۱۸     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره عصر را قرائت کند ، خداوند عاقبت وی را بصیر گرداند و در روز قیامت با اصحاب حق محشور شود.
پیامبر (ص)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۱۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« اگر کسى از شما چشمانش ناراحت بود ،آیه‏الکرسى بخواند و در دل ، نیّت شفا کند . به خواست خداوند ، بهبود خواهد یافت.
امام على(علیه‏السلام) »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۱۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس 1شبانه روز بر او بگذرد و در نمازهای 5گانه سوره توحید رانخواند،به او گفته می شود:ای بنده خدا،تو از نمازگزاران نیستی.
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۱/۱/۸     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« کسی که سوره همزه را در نمازهای واجب خود بخواند ، فقر از او منتفی و روزی برای او فراوان آید و از او مردن بد برداشته شود.
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۱/۱/۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« «بسم الله»رمز عشق به خدا و توکل به اوست.
به کسی که رحمان و رحیم است عشق می ورزیم وکارمان را باتوکل به او آغاز میکنیم،که مایه رحمت است. »  
۱۳۹۱/۲/۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« و هر کس (از بندگان) به عملی که کرده (نزد حق) رتبه خواهد یافت و خدا از عمل هیچ کس غافل نخواهد بود.
(انعام/132)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« و چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید.(اعراف/204) »  
۱۳۹۱/۱/۲۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« (ای مومنان!) نه شما، بلکه خدا، کافران را کشت و (ای رسول!) چون تو تیرافکندی، نه تو، بلکه خدا افکند که مومنان را به پیشامد خوشی بیازماید.(انفال/17)
...مارمیتَ... ولکنّ اللّه رَمى... »  
۱۳۹۱/۱/۲۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« نام خدا را هدف قسم های خود نکنید.(سوره بقره آیه 224)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« درمقابل همه دشمنان تنها،خدا ماراکافیست و اونیکو یاوری ست(آل عمران/173) »  
۱۳۹۱/۱/۱۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« بسیار چیزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن، خیر بسیار برای شما مقدر فرموده است.(نساء/19)
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۱۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« و هرکس خدا و پیامبرش وچنان مؤمنانى(امامان معصوم‏)را  ولىّ خود بگیرد (از حزب خداست) همانا حزب خدا پیروز است.(مائده/56)
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ‏ »  
۱۳۹۱/۱/۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« و باید اهل ایمان(نظر به خلق نداشته و) تنها بر خدا توکل کنند.(مائده/11) »  
۱۳۹۱/۱/۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« پناه میبرم به پروردگار سپیده دم..
از شرّ هر حسود آنگاه که حسد ورزد(سوره فلق)
حسادت را از ذهنمان پاک کنیم چون:
مانیز نعمت‏هایى داریم که دیگران ندارند:
نعمت‏هابراساس حکمت قسمت شده،گرچه ماحکمت آنرا ندانیم »  
۱۳۹۱/۱/۳     ۱۸:۴۵