بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« شروع هرکار با«بسم الله»یعنی:
1.خدایا هدفم تو هستى نه مردم،نه طاغوت‏ها ونه جلوه‏ هاو نه هوس‏ها.
2.خدایا از غیر تو قطع امید کردم و فقط تو امید من هستی.
"بسته های پیامکی روایت"
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۱/۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« چون اهل تقوی را از شیطان وسوسه و خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را به یاد آورند و همان لحظه بصیرت و بینایی پیدا کنند.(اعراف/201) »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« قرائت کافرون،نصر،توحید،فلق،ناس هنگام سفر باعث آسودگی میشود.پیامبر ص »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« سه چیز برحافظه می افزایدوبلغم رامیبرد:کُندُر،مسواک وقرائت قرآن.پیامبرص »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۲۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« پروردگارا! از گناهان ما درگذرو زشتی کردار ما را بپوشان و محو ساز و هنگام جان سپردن ما را با نیکان و صالحان محشور گردان.(آل عمران/193) »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۸     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشاء و زشتی و ستم باز می دارد.
رسول اکرم (ص)
*کنزالعمال* »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« (ما برآنها عذابى میفرستیم)آنان که قرآن را قطعه قطعه کردند(آنچه به سودشان بود گرفتند وآنچه نبود رها کردند)*91سوره حجر*مؤمن کسى است که تمام قرآن را بپذیرد نه آنکه نسبت به بعضى بى‏اعتنا باشد یا انکار کند »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۴     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« در سوره فلق از4شر مختلف به خدا پناه می بریم
پیام این پناه بردن این نکته است:
اصلاح خودوجامعه،بدون استمداد ازخداوند امکان ندارد
*روایت* »  
۱۳۹۰/۱۲/۸     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« خدمت امام جوادنوشتم:به من چیزی بیاموزکه هرگاه آنرابگویم دردنیاوآخرت باشماباشم.حضرت باخط شریف خودکه آنرامیشناختم نوشتند:سوره‌ی اناانزلناه رازیادتلاوت کن ودولب خودراباگفتن استغفارتَرکن(نیروی تازه بخش) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۲/۵     ۰۹:۰۰

پیامک انس باقرآن

« بسم الله درشروع هرکار را فراموش نمی کنیم،چون:
«بسم الله»مایه فرار شیطان است.کسى که خدا راهمراه داشت،شیطان دراو موثر نمیافتد.
«بسم الله»عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهاست.
"بسته های پیامکی روایت" »  
۱۳۹۰/۱۲/۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« دعای قرآنی/
... رَبِ‏ّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ... (قصص/16)
پروردگارا! همانا من به خویشتن ستم کرده‏ام، پس مراببخش. »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« چون در چیزی ،کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا و رسول برگردید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید،این کار برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود.(نساء/59) »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« ای اهل ایمان! هرگاه با تهاجم و تعرض کافران در میدان کارزار روبرو شوید، مبادا از بیم آنها پشت کرده و از جنگ بگریزید.
(انفال/15) »  
۱۳۹۰/۱۲/۲۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« اکنون آنها(کافران و منافقان) باید کم بخندند و بسیار گریه کنند که به مجازات سخت اعمال خود خواهند رسید.(توبه/82)
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« (پیامبر!به خلق)بگوکه:شماباید فقط به فضل ورحمت خدا شادمان شوید(یونس/58) »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره نصررادر نمازنافله یافریضه بخواند،خداونداورابرهمه دشمنانش پیروزمیکندودرقیامت باامان نامه ای ازآتش ازقبربیرون آید
امام صادق ع »  
۱۳۹۰/۱۲/۱۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ(نصر/1)
پیروزى فقط در سایه نصرت الهى است.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۲/۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« پیامبر (ص) -در روز قیامت از روى شکایت- میگوید :
پروردگارا ! قوم من این قرآن را رها کردند.(30-فرقان) »  
۱۳۹۰/۱۲/۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس کارنیکوکنىد او را 10برابرآن پاداش خواهدبود و هرکس کار زشت کندجزبه قدر آن کار زشت مجازات نشودو برآنهااصلاًستم نخواهدشد(انعام/160) »  
۱۳۹۰/۱۲/۲     ۲۰:۵۰

پیامک انس باقرآن

« بهترین ذکر،قرآنست که باتلاوت آن سینه ها باز ودل روشن میشود
امام علی(ع) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۳۰     ۱۸:۴۵