بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« ... اسراف نکنید،
چرا که خداوند ، اسراف کاران را دوست ندارد.(انعام/141) »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« آیا مردم پنداشتند که چون گفتند: ایمان آوردیم،
رها  میشوند و دیگر مورد آزمایش قرار نمیگیرند؟!
(عنکبوت/2)
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ‏
وهرکس خدا و پیامبر و افرادباایمان(امامان)راولی خودبگیرد(ازحزب خداست)،هماناحزب خدا پیروزاست(مائده/56) »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند ،
قرآن با گوشت و خون او در می آمیزد.
امام صادق(ع)
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرگاه کسانی رادیدی که آیات مارااستهزا می‌کنند ازآنهاروی بگردان...(انعام/68)
اعراض ازبدیها یکى از شیوه‏‌هاى نهى‌ازمنکر است.*فأعرض عنهم* »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« 3چیز،حافظه رازیادکند:مسواک زدن،روزه گرفتن،قرائت قرآن.
امیرالمومنین(ع) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۶     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« وَکَانَ حَقّاً عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
یارى مؤمنان حقّى است بر عهده‏ ى ما.(روم/47)
"بسته های پیامکی روایت"
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« شما بهترین امتى هستید که براى مردم ظاهر شده اید.به خوبیها فرمان میدهیدواز بدیها و زشتیها،نهى میکنید(آل عمران/110)
در امر به معروف،سنّ،سواد،موقعیّت اقتصادى واجتماعى نقشى ندارد*خیر امّة...تأمرون...تنهون* »  
۱۳۹۰/۱۱/۹     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« همانا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏ اند به زودى خداى رحمان براى آنان محبّتى (در دلها) قرارمیدهد.(مریم/96)
ایمان و کار شایسته ، کلید محبوبیت نزد مردم است.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« بسم الله درشروع هرکار را فراموش نمی کنیم،چون:
«بسم الله» گام اوّل در مسیر بندگى و عبودیّت است.
«بسم الله» ذکر خداست، یعنى خدایا! من تو را فراموش نکرده‏ ام.
"بسته های پیامکی روایت"
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۱     ۰۸:۱۵

پیامک انس باقرآن

« کسی که در قبرستان سوره یس را بخواند،خدا آن روز عذاب اموات آنجا را تخفیف وبرای شخص،به عدد امواتی که در آنجاست حسنه نوشته شود.
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۸     ۰۹:۱۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره نصر را تلاوت کند ،
همانند این است که همراه پیامبر در فتح مکه بوده است.
پیامبر(ص)
smspak.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هنگامى که تصمیم گرفتى (قاطع باش و) بر خداوند توکّل کن. براستى که خداوند توکّل کنندگان رادوست میدارد.(آل عمران/159)
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۲     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« آگاه باشیدکه براولیاى خدا ، نه ترسى است و نه اندوهگین میشوند(یونس/65) »  
۱۳۹۰/۱۱/۲۰     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« تقوا و توکل دو اهرم براى خروج از بن بست است.
*و من یتق الله ... و من یتوکل على الله ... (طلاق/2و3)
smspak.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۷     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« به فرزندان خود سوره یس را بیاموزید که آن،ریحانه قرآن است.
امام صادق(ع) »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۵     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هربیماری که شمارا می‌آزارد(جسم یا روحتان)وهردردی که شما رابه وحشت انداخته وهراس در جانتان نشانده،کلید گشایش آن در قرآن است.امام علی(ع) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۱     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره آل عمران را در روز جمعه بخواند تا وقتی که خورشید غروب کند خدا و فرشتگان برای او درود می فرستند.
پیامبر(ص)
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۷     ۰۸:۱۵

پیامک انس باقرآن

« من نفس خودرا تبرئه نمیکنم،چراکه نفس بدون شک همواره به بدى امر میکند،مگر آنکه پروردگارم رحم کند...(یوسف/53)
خطر هواى نفس بسیار جدی ست. »  
۱۳۹۰/۱۱/۳     ۱۸:۴۵

پیامک انس باقرآن

« شخصى سلمان راتحقیر کرد که تو کیستى و چیستى؟
پاسخ داد:اول من و تو نطفه و آخر من و تو مردار است،در دنیا.
اما درقیامت،*هرکس میزان او سنگین باشد،تکریم میشود وهرکس سبک باشد،ملامت خواهد شد.(6-9سوره قارعه)* »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۳۰     ۱۸:۵۵