بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« هرکس در نمازهای واجب ومستحب سوره کوثر راقرائت کند،خداوند ازحوض کوثر سیراب وزیر شجره طوبی با رسول خدا همنشین است.امام صادق(ع)
smspak.ir »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۳۰     ۱۶:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ... پناه میبرم به پروردگار آدمیان،پادشاه آدمیان،معبود آدمیان،
از شرّ وسوسه شیطان(1-4سوره ناس)
پیامبر(ص) فرمودند:شیطان بردل انسان آرمیده ،هرگاه یاد خدا کند پنهان میشود وهرگاه غافل شود،او را وسوسه میکند. »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۷     ۱۹:۴۵

پیامک انس باقرآن

« آیا گمان دارید که(با ادعاى ایمان)وارد بهشت میشوید،درحالى که هنوز خداوند مجاهدان از شماوصابران رامعلوم نساخته؟*142آل عمران*
کلید بهشت،صبر وجهاد است.صبر در مصیبت،معصیت وجهاد درجبهه ی جهاداکبر وجهاداصغر. »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۴     ۱۹:۴۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس در بستر بخوابد و 11بار سوره توحید را بخواند ،
خداوند او را در خانه اش و خانه های اطراف حفظ خواهد کرد
امام صادق(ع)
smspack.ir »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲۰     ۲۳:۲۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس تلاوت سوره توحید رابعد ازهر نماز ترک نکند،خداوند خیر دنیا وآخرت رابرای او جمع میکندوخودش وپدر ومادر وفرزندانش رامی آمرزد.پیامبر ص »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۶     ۱۹:۲۰

پیامک انس باقرآن

« * إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا *همانا او توبه‏ پذیر است (3سوره نصر)
توبه پذیرى سنت خداوند است و برای توبه هیچ وقت دیر نیست.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۳     ۱۹:۳۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس سوره نسا را در روزهای جمعه بخواند ، از فشار قبر ایمن خواهد بود.
امیرالمومنین علی(ع)
"بسته های پیامکی روایت"
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۹     ۰۹:۳۰

پیامک انس باقرآن

« تلاوت 70بار سوره حمد جهت شفا بسیار موثر است و پیامبر(ص) فرمودند که سوره حمد شفای هر درد و بیماری است جز مرگ.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۵     ۱۹:۱۵

پیامک انس باقرآن

« «بسم الله»
پیامبر (ص) فرمودند:
هر کار با اهمیتی نام خدا بر آن برده نشود ، بی عاقبت و نافرجام است.
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۱     ۰۸:۰۰

پیامک انس باقرآن

« الله الصَّمَد
ازچیزى به وجود نیامده،درچیزى قرار ندارد،و برچیزى قرار نگرفته،همه چیز رابه قدرتش آفریده،آنچه براى فنا آفریده به اراده‏ اش متلاشى وآنچه براى بقاء آفریده به علمش باقى میماند.امیرالمومنین(ع) »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲۸     ۱۹:۰۵

پیامک انس باقرآن

« هرکس هنگام خواب آیه الکرسی را تلاوت کند به خواست خدا به مرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هرکس پس از هر نماز آن را بخواند گزنده ای به وی آزار نرساند.حضرت رضا(ع)
"بسته های پیامکی روایت" »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۵     ۲۱:۳۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس در دنیا قرآن تلاوت می کند،درقیامت قرآن بهترین شفیع اوست
پیامبر(ص) »  
۱۳۹۰/۱۰/۲۱     ۱۹:۳۰

پیامک انس باقرآن

« هرکس کفّه‏ هاى ترازویش(عمل خیرش)سنگین باشد،
او در رضایت و آسودگی زندگى می کند.
ولى هرکس کفّه‏ هاى ترازویش(کار خیرش)سبک باشد،
او در آغوش آتش است.
و تو چه دانى آن چیست؟
آتشى سوزان.(6-11 سوره قارعه) »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۸     ۱۹:۲۰

پیامک انس باقرآن

« *إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ*
همانا انسان در خسارت است(2سوره عصر)
انسان در دنیا مانند یخ فروشى است که هر لحظه سرمایه‏ اش آب میشود وباید هرچه زودتر آنرا بفروشد وگرنه خسارت کرده است.فخررازى
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۵     ۱۹:۳۰

پیامک انس باقرآن

« وقتی فتنه‏ ها مانند شب تار برای شما مبهم گردید،رو به قرآن آورید...درقرآن چراغ‏هاى هدایتی است،براى کسی که قرآن رابشناسد.
پیامبر اکرم(ص) »  
۱۳۹۰/۱۰/۱۰     ۰۸:۱۵

پیامک انس باقرآن

« مِن شَرِّ مَا خَلَق (آیه2فلق)
در هرچیزى احتمال بروز شرّ وجود دارد،آفت علم:غرور؛آفت احسان:منّت گذاردن؛آفت عبادت:عُجب؛آفت شجاعت:ظلم است »  
۱۳۹۰/۱۰/۷     ۱۹:۱۵

پیامک انس باقرآن

« او "ربّ العالمین" است؛
یعنی مالک ما و همه چیز خداست پس تو ای انسان غرور و خودخواهى را در برابر خدا کنار بگذار.
"بسته های پیامکی روایت" »  
۱۳۹۰/۱۰/۳     ۱۹:۱۵