بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا (پروردگارا مواخذه مکن ما را)
إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا (اگر دچار نسیان شدیم یا به خطا رفتیم)
(بقره/286) »  
۱۳۹۴/۶/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« اسباب آمرزش گناه:
1-توبه
ای کسانی که ایمان آورده اید به درگاه خدا توبه کنید، توبه ای خالص،امیدکه پروردگار گناهانتان را ببخشد(تحریم/8) »  
۱۳۹۴/۶/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« و سوال شد از کلام خداوند"فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً "(نحل/97)
فرمودند:
آن زندگی با قناعت است.
نهج البلاغه »  
۱۳۹۴/۶/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وَهُو مَعَکُمْ أَیْن مَا کُنتُمْ
و هرکجا باشید او با شماست
(حدید/4) »  
۱۳۹۴/۶/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« فقد استمسک بالعروه الوثقی
محکم بودن ریسمان الهی کافی نیست، محکم گرفتن هم شرط است..
(بقره/256) »  
۱۳۹۴/۶/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیر شما در آن است.
و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شر شما در آن است.  خدامی ‏داند، و شما نمی ‏دانید."
(بقره/216) »  
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« از حضرت علی(ع) روایت شده امید بخشترین آیه قرآن آیه114سوره هود میباشد:
"... بدرستى که کارهاى نیکو(همچون نماز)،بدیها رامحو میکند." »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« نیکى(تنها)این نیست که(هنگام نماز)روى خودرابه سوى مشرق یامغرب بگردانید،بلکه نیکوکارکسیست که...مال(خود)رابا علاقه اى که به آن داردبه خویشاوندان ویتیمان وبیچارگان ودرراه ماندگان...دهد...وآنانکه در(برابر)سختیها،محرومیتها،بیماریهاودرمیدان جنگ،استقامت به خرج میدهند(بقره177) »  
۱۳۹۴/۳/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« إِذَا جَآء نَصرُ الله وَالفَتح(نصر/1)
پیروزى فقط درسایه نصرت الهى است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هنگامى که تصمیم گرفتى (قاطع باش و) بر خداوند توکّل کن. براستى که خداوند توکّل کنندگان رادوست میدارد.
(آل عمران/159) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« اسباب آمرزش گناه:
2-انفاق پنهانی
اگر انفاق ها را آشکار کنید خوب است، و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند
(بقره/278) »  
۱۳۹۴/۶/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« و کلیدهاى غیب تنها نزد اوست جز او [کسى] آن را نمى داند و آنچه در خشکى و دریاست میداند
و هیچ برگى فرو نمى افتد مگر[اینکه] آن را میداند و هیچ دانه اى در تاریکیهاى زمین و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن [ثبت] است
(انعام/59) »  
۱۳۹۴/۶/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هر جا که باشید ،مرگ شما را در می یابد، اگر چه در برج های استوار باشید  
(نساء،78) »  
۱۳۹۴/۶/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« رشد یافتن تدریجی است، ولی تخریب و حبط عمل در یک لحظه است.
(برداشت از آیه 266 سوره بقره - استاد علی صفایی حائری) »  
۱۳۹۴/۶/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« یادقیامت،مایه نزدیک شدن انسان به اخلاص است(تفسیرنور-برداشت از صاد/46) »  
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« شما را چه شده است که اینگونه به زمین چسبیده اید؟آیا به زندگی ناچیز دنیا رضایت دادید؟؟(توبه/38) »  
۱۳۹۴/۳/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« وقتی آیه3و4سوره جمعه نازل شد،پیامبر(ص)درپاسخ این سؤال که مراداز«آخرین»درآیه3چه کسانیست؟دست مبارک رابرشانه سلمان گذاشته وفرمودند:اگرایمان درستاره ثریاباشد،مردانى از نسل وتبار این مردبه سراغ آن خواهندرفت »  
۱۳۹۴/۳/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "کسیکه قرآن را بیاموزد وبه آن عمل نکند ودنیا دوستی و زینت آنرا برقرآن ترجیح دهد،سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سرانداختند."
پیامبر(ص) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "کسی که کار نیکی انجام دهد ، برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند ، مجازات بدکاران جز ( به مقدار ) اعمالشان نخواهد بود."
(سوره قصص/84) »  
۱۳۹۴/۳/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« بگو: ای بندگان من که[با ارتکاب گناه] برخود زیاده روی کرده اید از رحمت خدا نا امید نشوید.یقینا خدا همه گناهان را می آمرزد، او بسیار آمرزنده و مهربان است
(سوره مبارکه زمر/ آیه 53) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۳     ۰۷:۰۰