بسته پیامک انس باقرآن


پیامک انس باقرآن

« کسیکه در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند، شهید از دنیا میرود و با شهدا مبعوث میشود و در روز قیامت در صف شهدا قرار میگیرد.
امام صادق(ع) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۸     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و هیچ حسرت و اندوهی در دل آنها نیست."
(سوره یونس/آیه 62) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "چون اهل تقوی را از شیطان وسوسه و خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را به یاد آرند و همان لحظه بصیرت و بینایی پیدا کنند."
(اعراف/201) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "اگر از خدا به تو ضرری رسد، هیچ کس جز خدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند و اگر از او چیزی به تو خیری رسد( هیچ کس تو را از آن چیز منع نتواند کرد)"(سوره انعام/17) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۲     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "ای اهل ایمان! شراب، قمار و بت پرستی و تیرهای گرو بندی (که رسمی بود در جاهلیت) و همه ی اینها پلید و از عمل شیطان است و البته از آن دوری کنید تا رستگار شوید."
(سوره مائده/90) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« همانا رحمت و بخشش من تمامی اشیاء و موجودات را فرا گرفته است
اعراف/156 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک انس باقرآن

« "و اوست کسى که از بندگانش توبه می ‏پذیرد و از گناهان در می ‏گذرد و آنچه را که می ‏کنید، می ‏داند"
(سوره شوری/25) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۶     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "منم خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست پس مرا به یگانگی بپرستید و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپا دارید."
(طه/14) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۴     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« ... پناه میبرم به پروردگار آدمیان،پادشاه آدمیان،معبود آدمیان،
از شرّ وسوسه شیطان(1-4سوره ناس)
پیامبر(ص) فرمودند:شیطان بردل انسان آرمیده ،هرگاه یاد خدا کند پنهان میشود وهرگاه غافل شود،او را وسوسه میکند. »  
۱۳۹۳/۱۲/۱۰     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« هرگاه خداوند بتنهایى یاد شود،دل‏هاى کسانیکه به آخرت ایمان ندارند متنفر میشود،ولى هرگاه ازغیر او یاد شود،بی درنگ شادمان میشوند.(زمر/45) »  
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "آیا نمی دانی...شما را به جز خدا یار و یاوری نخواهد بود؟"
(بقره/107) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "آیا کسی که پایه اعمال خود را بر روی پرهیزکاری و خشنودی خدا بنا نهاده بهتر است یا کسی که پایه ی کارهایش را بر کناره ی بنای فرو ریخته قرار داده و در نتیجه در آتش دوزخ فرو افتاده است."
(توبه/109) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« (اعراف/96)
"و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزگار می شدند همانا ما درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشودیم." »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« امام صادق(ع):"به درستی که قرآن باسرعت و عجله خوانده نمیشود بلکه شمرده،شمرده و باترتیل خوانده میشود،پس زمانی که رسیدی به آیه ای که درآن ذکر بهشت بود توقف کن،پس بخواه ازخداوند بهشت را و زمانی که رسیدی به آیه ای که درآن ذکر آتش بود توقف کن وپناه ببرید به خدا از آتش جهنم" »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۱     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "پروردگارا!
از گناهان ما درگذر و زشتی کردار ما را بپوشان و محوساز و هنگام جان سپردن ما را با نیکان وصالحان محشور گردان"
(آل عمران/193) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« پیامبر(ص)فرمود:
هرگاه برای حاجتی از خانه خود بیرون آمدی،آیه الکرسی بخوان که حاجتت به خواست خدا روا می گردد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۷     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« "... و محققاً اگر آن ها ایمان آورند و پرهیز کار شوند بهره ای که از خداوند نصیب آن ها شود بهتر از هر چیزی خواهد بود."
(بقره/103) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۵     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« رَبِ‏ّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى
وَیَسِّرْ لِى أَمْرِى
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى
یَفْقَهُواْ قَوْلِى(طه/25-28)
پروردگارا!سینه‏ام رابرایم گشاده گردان
وکارم رابرایم آسان کن
وگره از زبانم باز کن.
تاسخنان مرا بفهمند
دعای قرآنی »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۳     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« تفسیر نور:
اگر دربرابر متجاوز و ظالم دفاع صورت نگیرد،فساد و تباهى زمین را فرا خواهدگرفت(لولا دفع اللّه الناس...لفسدت الارض)
(بقره/251) »  
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۰۷:۰۰

پیامک انس باقرآن

« از امام کاظم(ع) پرسیدند: کدامیک از آیات کتاب خدا برتر و بزرگ‏تر است؟
فرمودند: بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم.
(بحارالأنوار،ج89،ص238) »  
۱۳۹۳/۱۲/۳     ۰۷:۰۰