بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« این تحبس الدعا شدن از مــرگ بدتر است
فکـری برای ایـن نفس بــی اثــــــر کنید
علی اکبر لطیفیان »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باز ای سپیده ی شبِ هجران، نیامدی..
صبرم ندیده ای که چه زورق ِ شکسته اییست؟
ای تخته ام سپرده به طوفان ، نیامدی..
شهریار »  
۱۳۹۲/۱۲/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حافظ شکایت از «غم هجران» چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور »  
۱۳۹۲/۱۲/۶     ۲۰:۰۰

پیامک شب مهتابی

« مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب/
در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست »  
۱۳۹۲/۱۲/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« در رحم بودى جنین و آمدى در این جهان‏
این جهان با آن جهان هم در مثل باشد جنین‏
#علامه حسن زاده آملی »  
۱۳۹۲/۱۱/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دردلم نیست ازاینپس هوس صهبایی
ساقیا بهر من آور سبد کالایی!
داخل خمره،برنج‌ام ده و در جام،پنیر!
روغنم را پس ازآن، در قدحی-مینایی!
دست و پایم به فدای سبد کالایت
سر من هم شکند، نیست مرا پروایی
توی صف یکسره هل دادم و هل دادندم
نیست این جز کنش و واکنش زیبایی!
#سعید سلیمانی »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« سخنها درهم و برهم
خبرها می رسد نم نم
خبر بر مغز و قلب و پوست
خبر از اوست
:آه ای دوست ... »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« سر کوه بلند ، آهوی خسته/
شکسته دست و پا ، غمگین نشسته/
شکست دست و پا ، درد است اما/
نه چون درد دلش ، کز غم شکسته/
#مهدی اخوان ثالث »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« اینجا کویر داغ و نمک زار شور نیست
ما روبروی پهنه ی دریا نشسته ایم
قم سالهاست با نفسش زنده مانده است
باور کنید پیش مسیحا نشسته ایم
بوی مدینه می وزد از شهر ما،بیا
ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم
#برقعی »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بالابلند!شعله ی رعنا!سری بکش/از آتش نهفته ی درجان هفته ها/دیگر امیدمان به خیابان عمر نیست/باید گذاشت سربه بیابان هفته ها
#سودابه مهیجی »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« اسرار غمش گفتم در سینه نهان دارم
رسوای جهانم کرد این رنگ پریدن ها »  
۱۳۹۲/۱۲/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام
خوبان فراوان دیده ام، اما تو چیز دیگری »  
۱۳۹۲/۱۲/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عهدیست که بسته ایم برمی خیزیم/
با اینکه شکسته ایم برمی خیزیم/
هروقت که نام عشق رامیخوانند/
هرجا که نشسته ایم برمی خیزیم/ »  
۱۳۹۲/۱۲/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شعر طنز | ناصر فیض

« درها فقط به هفت روش باز میشوند
هل،ضربه،زنگ،مشت،شکستن،لگد،کلید
قفلی به روی قفل دگر میزند، همین
وقتی که هیچ کار نباشد بلد کلید
#ناصرفیض »  
۱۳۹۲/۱۲/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد
بغض نفس و گلوى او را آزرد
مى خواست کـه عشق را نمایان نکن
اشک آمد و باز آبرویش را برد »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« همی گویم و گفته‌ام بارها
بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی‌ست در کیش مهر
برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور
ندارند کاری دل‌افگارها
#علامه طباطبایی »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« الا که رازخدایی خدا کندکه بیایی
تو نورقبله نمایی خدا کندکه بیایی
دل مدینه شکسته حرم به راه نشسته
تو مروه ای توصفایی خدا کندکه بیایی »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ماهمان نسل جوانیم که ثابت کردیم
در ره عشق جگر دارتر از صد مردیم
هر زمان یاد خمینی به سر افتد ما را
دور سید علی خامنه ای میگردیم ... »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ما زنده از آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست »  
۱۳۹۲/۱۱/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حافظ از باد خزان در چمن د هر مرنج
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست
حافظ »  
۱۳۹۲/۱۱/۱۷     ۲۰:۵۰