بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« بکشیدش سپس آماده منظور شوید
او نفس می کشد از اهل حرم دور شوید
#برقعی »  
۱۳۹۲/۹/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ما را بجز خیالت،فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی، زین خوبتر نباشد
کی شبروان کویت آرند ره به سویت
عکسی ز شمع رویت،تا راهبر نباشد
ما با خیال رویت، منزل در آبِ دیده
کردیم تا کسی را، بر ما گذر نباشد
#ساوجی »  
۱۳۹۲/۹/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو
بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو
دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا
همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو
#سعدی »  
۱۳۹۲/۹/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است و...
انار چه دل خونی دارد از رسیدن... »  
۱۳۹۲/۹/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کز هر زبان که میشنوم نامکرر است
#حافظ »  
۱۳۹۲/۹/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« توافق کرده اند ایران و آمریکا به این سختی
من و تو همچنان در حل یک لبخند درماندیم!
محمد رسولی »  
۱۳۹۲/۹/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« پیامبر .ص: 1-من طلب شیئا و جدّ وجد، و 2-من قرع بابا و لجّ ولج:
1-سایه ی حق بر سر بنده بود
عاقبت جوینده یابنده بود
.....
2-گفت پیغامبر که چون کوبی دری
عاقبت زان در برون آید سری
#مثنوی معنوی »  
۱۳۹۲/۹/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ما منتظریم... وقف هیئت هستیم
در مجلس روضه گرم خدمت هستیم
تا آخر اربعین سیه می پوشیم...
فردای صفر رنگ جماعت هستیم!! »  
۱۳۹۲/۹/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بی تو همه ی خاطره ها خاک شده ست/
از شهر نشان عشق ما پاک شده ست/
دیریست که گل فروشی کوچه ی ما/
بنگاه معاملات املاک شده ست/
#عرفان پور »  
۱۳۹۲/۸/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« صدبار خوانده ای ودوباره بخوان کم است
دنیا اگرتمام شود روضه خوان،کم است
دیدار ما قیامتیان، هیئتِ بهشت
اینجا برای سینه زدن،جایمان کم است »  
۱۳۹۲/۸/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« پروانه وار دور سر من به گردش است
فکر و خیال نیمه شب شهر کربلا »  
۱۳۹۲/۹/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زمین عروس شدو آسمان به حرف آمد
چه شادباشی ازین خوبتر که برف آمد؟
#بدیع »  
۱۳۹۲/۹/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از بردگی مقام بلالی گرفته اند
در مکتبی که عزت انسان به رنگ نیست ... »  
۱۳۹۲/۹/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای/
من در میان جمع و دلم جای دیگر است...
#سعدی »  
۱۳۹۲/۹/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای انتظار جاری ده قرن تا هنوز
بی‌تو غروب می‌شود این روزها هنوز
اما هنوز چشم جهانی به راه توست
این جمعه آه می‌رسی از راه یا هنوز؟
در انتظار جمعه‌ی تو ندبه می‌کند
ناحیه‌ی مقدسه‌ی کربلا هنوز »  
۱۳۹۲/۹/۸     ۰۰:۰۰

پیامک شب مهتابی

« من آینهٔ طلعت معشوق وجودم
از عکس رخش مظهر انوار شهودم
ابلیس نشد ساجد و مردود ابد شد
آن دم که ملائک همه کردند سجودم
#شیخ بهایی »  
۱۳۹۲/۹/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از غیر تو بی نیاز کردند مرا/
با عشق تو هم تراز کردند مرا/
تا فاش شود فقط تو در قلب منی/
جراحی قلب باز کردند مرا ...!
#بیابانکی »  
۱۳۹۲/۹/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یا این دل شکسته ما را صبور کن
یا لا اقل به خاطر زینب ظهور کن
دیگر بتاب از افق مکه، ماه من!
این جاده های شب زده را غرق نور کن »  
۱۳۹۲/۹/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بابا شما چیزی نپرس از گوشواره/
من هم از انگشتر نمی گیرم سراغی/ »  
۱۳۹۲/۸/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زینب اسیر نیست دو عالم اسیر اوست
او را اسیر قافله خواندن خجسته نیست
رنج سفر، خطر، غم بازار، چشم شوم
داغ سه ساله دیده ولی باز خسته نیست »  
۱۳۹۲/۸/۲۴     ۲۰:۵۰