بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« شانه های زخمی اش راهیچکس باورنداشت
بارغربت راکسی از روی دوشش برنداشت
درنگاهش کوفه کوفه غربت ودلواپسی
عابر دلخسته جزتنهائیش یاورنداشت
..
دخترش بادیدن بازارهای کوفه گفت:
خوب شد بابای من دردست انگشترنداشت »  
۱۳۹۲/۷/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دم به دم در فرات چشمانت
ماتم کربلا مجسم بود
چشمه تو لحظه ای نمی آسود
همه‌ی عمر تو محرم بود/...
چه کشیدی در آن غروبی که
نیزه ها ازدحام می کردند
سنگها بر لبی ترک خورده
بوسه بوسه سلام می کردند/...
قاتلت زهر کینه ها، نه نه!
قاتلت خنده های حرمله بود
#یا باقرالعلوم »  
۱۳۹۲/۷/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم
عشق ازلیلی وصبرازکوه کَن آموختیم
گریه ازمرغ سحر،خودسوزی ازپروانه ها
صدسراویرانه شد،تاساختن آموختیم »  
۱۳۹۲/۷/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زندگی رسم خویشاوندی است/
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ/
پرسشی دارد اندازه ی عشق/
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود/
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد/
...
#سهراب سپهری »  
۱۳۹۲/۷/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باحضورت ستاره ها گفتند/
نور در خانه ی امام رضاست/
کهکشانها شبیه تسبیحی/
دستِ دُردانه ی امام رضاست/
****
من به لطف نگاهت ای باران/
سوی مشهد زیاد می آیم/
دست بر روی سینه هر بار از/
سمت باب الجواد می آیم/ »  
۱۳۹۲/۷/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« امام خمینی:
غم دلدار فکنده است به جانم، شرری/
که به جان آمدم و شهره ی بازار شدم/
امام خامنه ای:
عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر/
ای که در قول و عمل شهره ی بازار شدی/ »  
۱۳۹۲/۷/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« جانا صفت قدم ز ابروت بپرس/
آشفتگیم ز زلف هندوت بپرس/
حال دلم از دهان تنگت بطلب/
بیماری من ز چشم جادوت بپرس/
۸ مهر روز بزرگداشت مولوی »  
۱۳۹۲/۷/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نرگس مردم فریبی داشت شبنم میفروخت
باهمان چشمیکه میزدزخم،مرهم میفروخت
زندگی چون برده داری پیردربازارعمر
داشت یوسف رابه مشتی خاک عالم میفروخت
زندگی-این تاجرطماع ناخن خشک پیر
مرگ راهمچون شراب ناب کم کم میفروخت
درتمام سالهای رفته برماروزگار
شادمانی میخریدازماوماتم میفروخت »  
۱۳۹۲/۷/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از خاک هوای بر دمیدن دارم/
تا عرش،خیالِ پرکشیدن دارم/
پروانه صفت به گِردِ شمع رُخ یار/
امشب هوسِ به خون تپیدن دارم/
#بیابانکی »  
۱۳۹۲/۷/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم
تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم
#قیصر »  
۱۳۹۲/۷/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ابر وباد و مه خورشید وفلک درکارند
ذکـــر اربـاب نباشد همـگی بیـکارند »  
۱۳۹۲/۷/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دراین شب سیاهم گم گشته راه مقصود
از گوشه ای برون آ،ای کوکب هدایت(حافظ)
(کوکب هدایت،وجود مبارک صاحب الامر،دعای ندبه:یابن السرج المضیئة) »  
۱۳۹۲/۷/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« موج عشق تو اگر شعله به دل ها بکشد/
رود را از جگر کوه به دریا بکشد/
گیسوان تو شبیه است به شب؛اما نه/
شب که این قدر نباید به درازا بکشد/ »  
۱۳۹۲/۷/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« رسیده اند صمیمانه مهر و ماه به هم/
دو چشم عاشقشان زل زده است- آه- به هم/
شب است اما روشن تر از سپیده صبح/
بدل شده است چه زیبا شب و پگاه به هم/
۱۵مهر سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارک باد »  
۱۳۹۲/۷/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تو آن دلیــل خدایی که حاضری امّا
بـرای آمـدنت نـدبه خوانده ام؛آقا
خدا کــندکه بتـابی  به باور مـردم
و گل کنی به بلنــدی عشق در دلها
بیاکه بی تو چه سرد است فصل ایمانم
و با تو سبــز و بهاری،تمــام باورها »  
۱۳۹۲/۷/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عشق آن است که بلبل با رخ گل میکند
صدجفا میبیند اما باز تحمل میکند
-حافظ »  
۱۳۹۲/۷/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی/
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی/
ملامتگوی بی حاصل ترنج ازدست نشناسد/
درآن معرض که چون یوسف جمال ازپرده بنمایی/
به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را/
تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی/
#سعدی »  
۱۳۹۲/۷/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هر لحظه سری به روی نی می آید/
فواره ی خون از رگ و پی می آید/
پیوسته سوال هر بسیجی این است :
پس یکّه سوارِ فجر ، کی می آید؟
#قزوه »  
۱۳۹۲/۷/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آنروز کمی ترانه کم بود، که تو...
یک حس کبوترانه کم بود، که تو...
میدان نبرد...مین...گلوله...تشویش
یک مرد در این میانه کم بود، که تو... »  
۱۳۹۲/۷/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حافظ شکایت از «غم هجران» چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور »  
۱۳۹۲/۶/۳۰     ۲۰:۵۰