بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« کجــــــاست صوفی دجّال فعل ملحــد شکل
بگو بســـــــوز که "مهدی" دیــــــن پنـــاه رسید
(مهدویت در شعر حافظ-غزل 242) »  
۱۳۹۲/۶/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خورشید آسمان ها در پیش گنبد او/
رنگی ندارد آری چیزی شبیه فانوس/
رویای ناتمامم ساعات در حرم بود/
باقی عمر اما افسوس بود و کابوس/
وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا/
زانو بزن به پای بیدار خفته در طوس/ »  
۱۳۹۲/۶/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عقل را با عقل یاریِ یار کن
(امر هم شوری) بخوان و کار کن
#مولانا »  
۱۳۹۲/۶/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« اِنَّ النَّفْس لاَمّارَة بالسُّوءِ إِلاّما رَحِم ربی
....
دام سخت است مگر یار شود لطف خدای
ورنــه آدم نبـرد صـرفـه ز شیـطــان رجیـم »  
۱۳۹۲/۶/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کس راز حیات او نداند گفتن/
بایست زبان به کام خود بنهفتن/
هر چند میان خون خود خفت ولی/
سوگند که خون او نخواهد خفتن/
"قیصر امین پور" »  
۱۳۹۲/۶/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ضیافتی که در آنجا توانگران باشند
شکنجه‌ای است فقیران بی‌بضاعت را
#صائب »  
۱۳۹۲/۶/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ز چشمش مستی دنباله داری قسمت من شد
که شد نومید صبح محشر از بیداری هوشم »  
۱۳۹۲/۶/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کاش من هم به لطف مذهب نور
تا مقام حضور می رفتم
کاش مانند یار صادقتان
بی امان در تنور می رفتم/...
قصه تکرار می شود، یعنی
باز هم در "مدینه" عاشق نیست
کوچه در کوچه شهر را گشتم
هیچ کس با "امام"، صادق نیست »  
۱۳۹۲/۶/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گر بر سر نفس خود امیری، مردی/
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی/
مردی نبود فتاده را پای زدن/
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی/
"رودکی" »  
۱۳۹۲/۶/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« فتنه اینبار به جای دگری می افتاد
«شام»در شام بدون سحری می افتاد/
شرک می آمد و دستار بسر می آمد
ریشی انبوه،و خنجر به کمر می آمد/
عقل کوتاه ولی ریش بلند آوردند
این جهاد است ولی کفر پسند آوردند/
تیغ از کفر گرفتند مسلمان بکُشند
مُهر تکفیر به قرآن زده قرآن بکُشند
-وحیدخضاب »  
۱۳۹۲/۶/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل
اما چه غم غمی که خدا می دهد به دل
تا عهد دوست خواست فراموش دل شدن
غم می رسد به وقت و وفا می دهد به دل
(27مرداد-روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار) »  
۱۳۹۲/۶/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان
تا طربخانه کنی بیت حزن بازرسان
ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف
این زمان یوسف من نیز به من بازرسان »  
۱۳۹۲/۶/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو بجان آمد، وقتست که بازآیی »  
۱۳۹۲/۶/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« الا یا ایها الساقى!ز مـــى پُر ســــاز جامم را
که از جـــانم فــــرو ریزد،هواى ننگ و نامم را
از آن مى ده که جانم را ز قیدخود رها سازد/
به خود گیـــرد زمـــــامم را،فرو ریزد مقامم را
امام روح الله خمینی »  
۱۳۹۲/۶/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باز هم در به در شب شدم،ای نور سلام
باز هم زائرتان نیستم،از دور سلام
با زبانی که به ذکرت شده مامور،سلام
به سلیمان برسد از طرف مور،سلام »  
۱۳۹۲/۶/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« قطعه گمشده ای از پرپرواز کم است/
یازده بار شمردیم و یکی بازکم است/
این همه آب جاریست نه اقیانوس است/
عرق شرم زمین است که سرباز کم است/ »  
۱۳۹۲/۶/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از دیده رفت و از دل  پرخون نمی رود/
در دل چنان نشسته که بیرون نمی رود/ »  
۱۳۹۲/۶/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خوش آن زمانه که تو صبح صادقش بودی/
نگاهبان نگاه دقایقش بودی/
هنوز شش گل ازین باغ مانده تا نرگس/
گل ششم گل پرپر شقایقش بودی/
هنوز روشنی مذهب از درخشش توست/
که آفتاب پس از صبح صادقش بودی/
"مستشارنظامی" »  
۱۳۹۲/۶/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باز ای سپیده ی شبِ  هجران، نیامدی..
 صبرم ندیده ای که چه زورق ِ شکسته اییست؟
ای تخته ام سپرده به طوفان ، نیامدی..
شهریار »  
۱۳۹۲/۶/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز/
بنشینم و از عشق سرودی بسرایم/
وانگاه به صد شوق چو مرغان سبک بار/
پر گیرم از این شاخ و به سوی تو بیایم »  
۱۳۹۲/۶/۵     ۲۰:۵۰