بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« من تماشای تو می کردم وغافل بودم
کز تماشای تو خلقی به تماشای منند ...
هوشنگ ابتهاج »  
۱۳۹۲/۶/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست
گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست ...
سهراب »  
۱۳۹۲/۶/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نسیمی از سر کویت گذر کرد/
و گیسوی تو را آشفته تر کرد/
به روی صورتت افتاد مویی/
ببین یک تار مو شق القمر کرد... »  
۱۳۹۲/۵/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آنچه ما کردیم باخود،هیچ نابینا نکرد/
درمیان خانه،گم کردیم صاحب خانه را »  
۱۳۹۲/۵/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« در این درگه که گه گه کُه، کَه و کَه کُه شود ناگه
مشو غِرَّه به امروزت که از فردا نِه ای آگه!
مولانا »  
۱۳۹۲/۵/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نیست فتنه گر تر از چشمانت اما با دلم
باز لابی کرد و رای اعتماد از من گرفت
#محمدرسولی »  
۱۳۹۲/۵/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هرکجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت؟
"سهراب سپهری" »  
۱۳۹۲/۵/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« برما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست! »  
۱۳۹۲/۵/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چه شبهایی ز دست این گدا رفت/
سحرهای پر از عشق و صفا رفت/
خداحافظ دعاهای مبارک/
بهار رحمت و ذکر خدا رفت‬/ »  
۱۳۹۲/۵/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد
آرزومند نگاری به نگاری برسد
لذت وصل نداند مگر آن سوخته‌ای
که پس از دوری بسیار به یاری برسد
قیمت گل نشناسد مگر آن مرغ اسیر
که خزان دیده بود پس به بهاری برسد
دهلوی »  
۱۳۹۲/۵/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هر مجلسی که نوبت طرد سخن شود
اول سخن ز حسن تو و عشق من شود
جز حسن بی زوال تو عشق پاک من
هر تازه ای که هست به عالم کهن شود
#آزاد همدانی »  
۱۳۹۲/۶/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مولاجان:
هیچ سنگی نشود سنگ ِ صبورت آقا،
تکیه برکعبه بزن،کعبه تحمل دارد »  
۱۳۹۲/۶/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« الا یا ایها الساقی، ز می پر ساز جامم را/
که از جانم فرو ریزد، هوای ننگ و نامم را..
#امام روح الله خمینی »  
۱۳۹۲/۵/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باب الجواد...بارش باران... نگفتنی ست/
اذن دخول بر لب یاران نگفتنی ست/
صدها هزار زائرو عاشق میان صحن/
عرض ادب به شاه خراسان...نگفتنی ست »  
۱۳۹۲/۵/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عصر یک جمعه ی دلگیر
دلم گفت بگویم،بنویسم، که چرا عشق به انسان نرسیده است؟
چرا لحظه ی باران نرسیده است؟
بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید،
بنویسد که هنوزم که هنوز است چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است ؟ »  
۱۳۹۲/۵/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست
دگر به روی کسم دیده بر نمیباشد
خلیل من همه بت های آزری بشکست »  
۱۳۹۲/۵/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بار الها بال پروازم ببخش/
روح آزاد سبک تازم ببخش/
عاشق بزم تو ام ،راهم بده/
عقل روشن ،جان آگاهم بده/
"مهدی سهیلی" »  
۱۳۹۲/۵/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« برسر بام بیا، گوشه ی ابرو بنمای
روزه گیران جهان منتظر ماه نو اند »  
۱۳۹۲/۵/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یک عمر اگر روزه بگیریم و بگیرید و بگیرند
همتا نشود با عطش خشک دهان علی اصغر (ع) »  
۱۳۹۲/۵/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبوسم/
که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد/
"فاضل نظری" »  
۱۳۹۲/۵/۱۳     ۲۰:۵۰