بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« ما را نوشته اند برای گدا شدن/
کوچک شدن فقیر شدن خاک پا شدن/
داده به ما غلامی اولاد فاطمه/
ظرفیت طلا شدن و کیمیا شدن/
این نوکریِ محض، می ارزد به نعمت/
آدم شدن ،بزرگ شدن، با خدا شدن/ »  
۱۳۹۲/۵/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خدا اگر جواب می دهی که هیچ
ولی اگـــر جواب میکنی،حسین »  
۱۳۹۲/۵/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هیچکس غربت خونین تو را درک نکرد
عشق و آئین تو و دین تو را درک نکرد
گر چه بر مردم جاهل تو سلونی گفتی
یک نفر دیدهٔ حق بین تو را درک نکرد
همه دیدند که خون دلت از فرقت ریخت
1نفر محنت دیرین تو را درک نکرد »  
۱۳۹۲/۵/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« وقت پروازآسمان شده بود/گوئیا آخرجهان شده بود/کعبه میرفت دردل محراب/لحظه ی گریه ی اذان شده بود/شور افتاد دردل زینب(س)/پی بابا دلش روان شده بود/شوق دیدارحضرت زهرا/درنگاه علی عیان شده بود/ناگهان آسمان ترک برداشت/فرق خورشید خون فشان شده بود...
"سید حمیدرضا برقعی" »  
۱۳۹۲/۵/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« اول امامزاده ی دنیا خوش آمدی..
ابن کریم ام ابیها خوش آمدی »  
۱۳۹۲/۵/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آمدرمضان اسیر پرهیز شدیم

بارنج گرسنگی گلاویزشدیم
یکبار به عشق تو سحر پا نشدیم

ازترس شکم همه سحرخیز شدیم »  
۱۳۹۲/۴/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی »  
۱۳۹۲/۴/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« من جز برای تو نمیخواهم خودم را
ای از همه من های من بهتر، "منِِــ تو"
هر چیز و هر کس رو به سویی در نمازند
ای چشم های من، نمازِ دیدن تو! »  
۱۳۹۲/۴/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گفتم عقلم گفت که حیران منست/
گفتم جانم گفت که قربان منست/
گفتم که دلم گفت که آن دیوانه/
در سلسله ی زلف پریشان منست/
عبید زاکانی »  
۱۳۹۲/۴/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دلتنگم و دیدار تو درمان من است/
بی رنگ رخت زمانه زندان من است/
بر هیچ دلی مبادو بر هیچ تنی/
آنچه از غم هجران تو بر جان من است/
"مولوی" »  
۱۳۹۲/۴/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا/کی شود با رطب وصل تو افطار کنم؟ »  
۱۳۹۲/۵/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مناجات علی ازسوی نخلستان نمیآید
صدای دلنشین شاه انس وجان نمیآید
یتیمی دامن مادر گرفته اشک میریزد
که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمیآید »  
۱۳۹۲/۵/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نازد به  خودش خدا که حیدر دارد/
دریای فضائلی مطهر دارد/
همتای علی نخواهد آمد والله/
صد بار اگر کعبه ترک بردارد/ »  
۱۳۹۲/۵/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خدا در مصحف زهرا قلم زد/
غروب جمعه را با غم رقم زد/
ندارد جمعه از خود هیچ حزنی/
غم مهدی به جمعه رنگ غم زد/ »  
۱۳۹۲/۵/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق
چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی
#حافظ »  
۱۳۹۲/۵/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تا در طلب گوهر کانی، کانی/
تا در هوس لقمه ی نانی، نانی/
این نکته و رمز اگر بدانی دانی/
هر چیز که در جستن آنی، آنی/ »  
۱۳۹۲/۴/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« در کیش عشقبازان، راحت روا نباشد
ای دیده! اشک می‌ریز، ای سینه! باش افگار
شیخ بهایی »  
۱۳۹۲/۴/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدارتو افتدسروکارم چه کنم
یک به یک بامژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم رانشمارم چه کنم »  
۱۳۹۲/۴/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« درین ضیافت رحمت کمی وفا بکنیم/
به یک بهانه بیایید خدا خدا بکنیم/
کنون که ماه خداست در تمامی افطار/
همه برای ظهور فرج دعا بکنیم/ »  
۱۳۹۲/۴/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گر وا نمیکنی گره ای خود گره مشو/ابروگشاده باش چو دستت گشاده نیست
*صائب »  
۱۳۹۲/۴/۱۸     ۲۰:۵۰