بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« ماه رمضان شد می ومیخانه برافتاد
عشق وطرب وباده به وقت سحرافتاد
افطار به می کرد برم پیرخرابات
گفتم که تورا روزه به برگ وثمرافتاد
با باده وضوگیرکه درمذهب رندان
درحضرت حق این عملت بارور افتد
امام خمینی ره »  
۱۳۹۲/۴/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ماه من، زیبای منو این سر گرانی ها چراست؟
تو همه میخانه ها و من فقیر می، رواست؟ »  
۱۳۹۲/۴/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« راه افتاده بودیم
گمان می‌کردیم عاشق هستیم
اما تو ریگی به کفش داشتی
دنیا
ریگی بود در کفش تو
#علی محمد مودب »  
۱۳۹۲/۴/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دلم رازی است بی اندازه رسوا
گفتنش سخت است
چنان طوفان
که جز در گوش دریا
گفتنش سخت است
نه، از بن بست طبعم نیست
اخلاق غزل این است
تماشایش دل انگیز است اما
گفتنش سخت است »  
۱۳۹۲/۴/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تو آن دلیــل خدایی که حاضری امّا
بـرای آمـدنت نـدبه خوانده ام ؛ آقا
خدا کــند که بتـابی  به باور مـردم
و گل کنی به بلنــدی عشق در دلها
تو فصل آخر منظومه ی خدایی عشق
تمام ِ سوره ی یاسین، طلیعه ی طاها »  
۱۳۹۲/۴/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چشم های من
این جزیره ها که در تصرف غم است
این جزیره ها که از چهارسو محاصره است
در هوای گریه های نم نم است
گرچه گریه های گاه گاه من
آب میدهد درخت درد را
برق آه بی گناه من
ذوب میکند
سد صخره های سخت درد را
فکر میکنم
عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح میکند
پایتخت درد را
"قیصر" »  
۱۳۹۲/۴/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد
چاک شدست آسمان غلغله‌ای‌ست در جهان
عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد »  
۱۳۹۲/۴/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هرکه به من میرسد بوی قفس میدهد/
جـز تــــو که پر میدهی تـا بپرانی مـــرا »  
۱۳۹۲/۳/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گرفته مه همه ی جاده را
ـ مشخص نیست
که صاف میشود آیاهوا؟
ـ مشخص نیست
چطورباید ازاین راه مه گرفته گذشت
ازاین مسیر که یک ردّ پامشخص نیست
و من چقدر دراین مه به گریه محتاجم
نمیشود که ببارم...چرا؟مشخص نیست
چه حسّ خوبِ غریبی؛به جستجوی خودت
شبانه راه بیفتی...کجا؟مشخص نیست... »  
۱۳۹۲/۳/۲۷     ۲۰:۵۱

پیامک شب مهتابی

« دستی به کرم به شانه ی ما نزدی/
بالی به هوای دانه ی ما نزدی/
دیر است دلم چشم به راهت دارد/
ای عشق ، سری به خانه ی ما نزدی/
"قیصر" »  
۱۳۹۲/۳/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خورشید پشت ابر! نشانی به ما بده
ای ماه! مژده رمضانی به ما بده
بی کس تر از همیشه رساندیم خویش را
آواره ایم... جا و مکانی به ما بده
از بس که در پی همه غیر از تو بوده ایم
از پا نشسته ایم .توانی به ما بده »  
۱۳۹۲/۴/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عمر ما در طلب دیدن آن یار گذشت
باز هم جمعه ی ما بی رخ دلدار گذشت »  
۱۳۹۲/۴/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یا رب آن یار سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجا هست به سلامت دارش »  
۱۳۹۲/۴/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چرخ بَر هم  زنم گَر غیرِ مُرادم گردد
من،نَه آنم که زَبونی کِشَم از چرخ و فلک
#لسان الغیب »  
۱۳۹۲/۴/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی
کاهش جان تو من دارم و من می دانم
که تو از دوری خورشید چه ها می بینی
هرشب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک
تو هم ای دامن مهتاب پر ازپروینی »  
۱۳۹۲/۴/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« برخیز که حجت خدا می‌آید
رحمت ز حریم کبریا می‌آید
از گلشن عسگری گذر کن، کامروز
بوی گل نرگس از فضا می‌آید »  
۱۳۹۲/۴/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« این همه لاف زن ومدعی اهل ظهور
پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالهاست منتظر سی صدو اندی مرد است
انقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر امد خبر رفتن ما را بدهید
به گمانم که بنا نیست کنارش باشیم
(منتسب به آیت ا... بهجت(ره) »  
۱۳۹۲/۴/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حق داده به شاه شهدا دسته گل امشب
تبریک بگوئید به ختم رسل امشب
خیزید که حورا غزل عشق سروده
آئید که از کعبه علی جلوه نموده »  
۱۳۹۲/۳/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« و عمر شیشه عطر است، پس نمی ماند/
پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند/
مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد/
که روی آینه جای نفس نمی ماند/
طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند/
که عشق جز به هوای هوس نمی ماند/
من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم/
قطار منتظر هیچ کس نمی ماند/
"فاضل نظری" »  
۱۳۹۲/۳/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای آفتابی که زمین شد مدفن تو/
هفت آسمان راه است تافهمیدن تو/
ازتو چه باید گفت ای روح خدایی/
از تو چه... وقتی محو شد در "او" "من" تو/
دل را به اوج آسمان ها برد روحت/
روحت نشد هرگز زمین گیر تن تو/
در راه تو ای آفتاب سبز ماندیم/
در سایه ی ماهیم بعد از رفتن تو/
جواد شرافت »  
۱۳۹۲/۳/۱۴     ۲۰:۵۰