بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« شیعه تنها مدد از حضرت حیدر گیرد
از دل خاک چو حجربن عدی پر گیرد
در دفاع از حرم دختر مولا حتی...
او کفن پاره کند زندگی از سر گیرد
حمید رضا برقعی »  
۱۳۹۲/۲/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« به جان، جوشم که جویای تو باشم/
خَسی بر موج دریای تو باشم/
تمامِ آرزوهای منی، کاش/
یکی از آرزوهای تو باشم!/
"شفیعی کدکنی" »  
۱۳۹۲/۲/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دریاست نبی و گوهرش فاطمه است/
مولاست علی و همسرش فاطمه است/
با آنکه حسین است پناه دو جهان/
او خود به پناه مادرش فاطمه است/
سیدرضا مؤید »  
۱۳۹۲/۲/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدیّ و همه ی فرضیه ها ریخت به هم »  
۱۳۹۲/۲/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد/
بدون واسطه دم از احد نخواهد زد/
گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف
به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد »  
۱۳۹۲/۲/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ما را نه مگر عشق تلنگر زده است

با شعله ی روشنی که در حر زده است

در تاخت و تاز شمر و ابن سعدیم

در سینه ی ما یزید چادر زده است »  
۱۳۹۲/۲/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زمین از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماه/
روایت کرده‌اند اردیبهشتی می‌رسد از راه/
بهاری می‌رسد از راه و می‌گویند می‌روید/
گل داوودی از هر سنگ، حسن یوسف از هر چاه/ »  
۱۳۹۲/۲/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« الا که رازخدایی خدا کندکه بیایی
تو نورقبله نمایی خدا کندکه بیایی
دل مدینه شکسته حرم به راه نشسته
تو مروه ای توصفایی خدا کندکه بیایی »  
۱۳۹۲/۱/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خستگی ام
نمی رود
مگر در سکوت بزرگ و مهربان آغوش تو....

نمی هراسم
از مرگ
تا
زنده ای
#رقیه ندیری »  
۱۳۹۲/۱/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« شیشه بودی و ز هر ضربه ترک دار شدی/
سینه چاک از کرم ضربه ی مسمار شدی/
شهره ی داغ شدی مادر آفاق شدی/
و تو ضرب المثل هر در و دیوار شدی/ »  
۱۳۹۲/۱/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تاریخ ز تکرار خودش گریان است
با نوح بگو که نوبت طوفان است/
از مرقد حجربن عدی فهمیدم
از چیست مزار فاطمه پنهان است.. »  
۱۳۹۲/۲/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گر عفو کنی یا نکنی حق داری/
گر نامه ام امضا نکنی حق داری/
با این همه عصیان و خطاکاری ما/
گر چهره هویدا نکنی حق داری/
"عجل لولیک الفرج" »  
۱۳۹۲/۲/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چنگ برداروشب مارا چراغان کن که نیست
چنگی ازتوچنگ تر،یاسازی ازتوسازتر
گشته ام دیوان حافظ راولی بیتی نداشت
چون2ابروی توازایجاز،باایجازتر
آنکه چشمان مراتَرکرد،اندوه ِتوبود
گرچه چشم عاشقان بودست ازآغاز،تَر »  
۱۳۹۲/۲/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« حتی تو اگر داغ تر از غم باشی
یک لحظه که نه! غمی دمادم باشی
تنها تو مقیم خانه ی قلبم باش
خوشحالم از اینکه میهمانم باشی
"عارفه دهقانی" »  
۱۳۹۲/۲/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مهتاب از تو گرفته زیبایی را
برکه از تو گرفته شیدایی را
من هم چیزی از تو بخواهم بانو؟
با قند نه، با بوسه بده چایی را‬
{رضا احسان‌پور} »  
۱۳۹۲/۲/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« قربان صداقت و صفای خودمان
ماییم و دل پاک و خدای خودمان
در شهر شما نمی توان عاشق شد
باید برویم روستای خودمان
#جلیل صفربیگی »  
۱۳۹۲/۲/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آقا! تـو قـول قرب خدا داده ای مرا/
پس کو؟ کجاست تذکره ی کربلای من؟ »  
۱۳۹۲/۱/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« به سرم یاد تو افتاد دلم ریخت به هم
همه تکرار تو کردم همه ام ریخت به هم
من ویاد تو به هم صحبتی هم مشغول
خانه راهمهمه صحبت هم ریخت به هم »  
۱۳۹۲/۱/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت
میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشنید خار مژگانم بپایت
#باباطاهر »  
۱۳۹۲/۱/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« قصه‌ی عشق آخری دارد
عاشقی روی دیگری دارد/
گاه فرمان دهد زمین بخوری
سیلی از دست بدترین بخوری/
سر هجده بهار پیر شوی
بین دیوار و در اسیر شوی/
عشق گاهی سر جنون دارد
داستانی به رنگ خون دارد/
#قاسم صرافان »  
۱۳۹۲/۱/۲۴     ۲۰:۵۰