بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« گل من نقش زمین است نپرسید چرا؟
کار پاییز همین است نپرسید چرا؟
زنی افتاد و رگ غیرت عالم نگریست
نظر عشق چنین است نپرسید چرا؟
گاه مردی که جهان دور سرش میگردد
بی کس و کارترین است نپرسید چرا؟
"قاسم صرافان" »  
۱۳۹۱/۱۱/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مرا دشمن چه میداری؟ که نیکت دوست میدارم/
مرا چون یار می دانی چرا اغیار می داری؟
"عراقی" »  
۱۳۹۱/۱۱/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« اگرچه زود؛می آید،اگر چه دیر؛می آید
سوارسبزپوش مابه هرتقدیر می آید
همان خورشید موعودی که درروز طلوع او
حدیث صبح صادق میشود تفسیر،می آید »  
۱۳۹۱/۱۱/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یازده بارجهان گوشه ی زندان کم نیست
کنج زندان بلاگریه ی باران کم نیست
سامرائی شده ام،راه گدایی بلدم
لقمه نانی بده ازدست شما نان کم نیست »  
۱۳۹۱/۱۰/۳۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ز دست عشق عالم در هیاهوست/
تمام فتنه ها زیر سر اوست/
"قیصر امین پور"  »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی/
دوست مارا و همه نعمت فردوس شما را »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زلال عطر رضا میوزد ز جانب طوس/
و من گدای قدیمی ولی کمی مایوس/
هوا هوای زیارت ، زیارت مخصوص/
و من خمار حرم بی پیاله ام افسوس.../ »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از خاک تو صد لاله ی گلگون رویید/
در نای زمین ناله ی محزون رویید/
ای عاشق شوریده زخون پاکطت/
در دشت جنون هزار مجنون رویید/
"یزدی نژاد" »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نه کسی منتظر است ، نه کسی چشم به راه/
نه خیال گذر از کوچه ما دارد ماه/
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست ؟
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه ... »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یا رب به محمد(ص) و علی(ع) و زهرا(س)/
یا رب به حسین(ع) و حسن(ع) و آل‌عبا/
کز لطف برآر حاجتم در دو سرا/
بی‌منت خلق یا علی الاعلا/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کسی میآیدازراه،چه ناگهان!چه ناگاه!
خدایِ من،چه روزی!خدایِ من،چه مردی!
ازآسمان چارُم،مسیح بازنگشته است
زمین ولی چه تنهاست!مگر توبازگردی »  
[+]
۱۳۹۱/۱۱/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خورشید...ماه...زهره....عطارد...زحل...زمین
نقاشی ِ قشنگ خدا؛چند نقطه چین!
نقاشی ِ قشنگ خدا؛چشم های تو
یک جفت سنگ یَشم،شبیه دو تا نگین »  
۱۳۹۱/۱۱/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تسبیح زمین و آسمان:یا مهدی/
ذکر همه ی فرشتگان:یا مهدی/
حالا که رسیده روز بیعت با عشق/
لبیک بگو از دل و جان! «یا مهدی»
"یوسف رحیمی" »  
۱۳۹۱/۱۱/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مرا به صبرنصیحت مکن که نتوانم
که زنده باشم وباشم دمی صبور ازتو
توچشم مائی و مارا جزاین دعایی نیست
که چشم بد همه جا بادکور و دور ازتو »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۹     ۲۱:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عمری است به دنبال جوابی دیگر؛
هر روز کشیده ام عذابی دیگر؛
هر شب به هوای دیدنت از خوابی؛
آسیمه دویده ام به خوابی دیگر!
"جلیل صفربیگی" »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خدایا! عشق درمانی به غیر از مرگ میخواهد/
که من میمیرم از این درد و درمانی نمیبینم/
"فاضل نظری" »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای شرح شفاعت تو مشهور ، سلام/
آمیزه ای از کرامت و نور ، سلام/
گـویند زیــارت ِ تـو حج ِ  فقراست/
بـر گنبد و بـارگاهت از  دور سلام/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست،حق باسکوت بود/
صدا در گلو شکست،دیگر دلم هوای سرودن نمیکند/
تنهابهانه ی دل ما در گلو شکست/
سر بسته ماند بغض گره خورده دردلم/
آن عقده های گره گشا در گلو شکست/
"قیصرامین پور" »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۹     ۲۰:۰۰

پیامک شب مهتابی

« مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد/
هر شب آهسته ز آفاق دلم می گذرى/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تویی بهانه ی آن ابرها که میگریند/
بیاکه صاف شوداین هوای بارانی/
تو ازحوالی اقلیم هرکجاآباد/
بیاکه میرود این شهر رو به ویرانی/
کنارنام تو لنگرگرفت کشتی عشق/
بیاکه یادتو آرامشی است طوفانی/
"قیصرامین پور" »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۵     ۲۰:۵۰