بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« کاروانها یک به یک رفتند سوی کربلا
دیدی آخر ماند بردل آروزی کربلا
باز من شبهای جمعه قبله را گم میکنم
باز میخوانم نمازم را به سوی کربلا
هم صفا و هم منا در آروزی تربتش
کعبه گیرد آبرو از آبروی کربلا »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دیگـر دم از دو رنگی دنیانمیزنم/
غـم کوه کوه گر برسد جانمیزنم/
یوسف نیم که چاک گریبان کنم گواه/
من حرف غیر ِ حرف زلیخا نمیزنم/
"توحیدی" »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« گر سینه شود تنگ خدابا ما هست/
گر پای شود لنگ خدا با ما هست/
دل را به حریم عشق بسپار و برو/
فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« فرو گرفته مـرا آن چنان محبت دوست/
که هر چه مینگرم،پای تا سرم همه اوست/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود/
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ...هدفِ خلقت اگر معرفة المعشوق است
چیست این عشق به جزحب ولای توحسین... »  
۱۳۹۱/۱۰/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« غـم های زمانه ام که بی حَد باشد/
یا آب و هوای دل من بد باشد/
در تَق تَقِ این قطار،حَل خواهد شد/
وقتی حرکت به سمتِ مشـهد باشد!
"دهقانی" »  
۱۳۹۱/۹/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« همان گونه که قبلاً عرض کردم/
خودم را عاشق تو فرض کردم/
زدم عینک، برای دیدن تو/
دو تا چشم دگر هم قرض کرد/
"عباس احمدی" »  
۱۳۹۱/۹/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« این دستها به لطف تو ظرف گدایی اند/
یا "أیها العزیز" تمام ندارها/ »  
۱۳۹۱/۹/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ز بس که پرده عصیان گرفته چشم مرا/
تو در کنار منی و من تو را نمیبینم ! »  
۱۳۹۱/۹/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کاروان میرسد از راه‌،ولی آه
چه دلگیر چه دلتنگ چه بی تاب
دل سنگ شده آب،از این ناله‌ی جانکاه
زنی مویه کنان،موی کنان
خسته،پریشان،پریشان وپریشان
شکسته،نشسته‌،سر تربت سالار شهیدان
شده مرثیه خوان غم جانان »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مزه ی عشق به این خوف ورجاهاست رفیق!
عشق سرگرمی‌اش آزار وتسلاست رفیق!
اسم آن روزکه نامیده‌ای اش روزوصال
درلغتنامه‌ی من«روزمباداست»رفیق! »  
۱۳۹۱/۱۰/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« جسورانه دل رهبرشکستند/
خیال کردند که درکوفه نشستند/
علی70میلیون یاردارد/
هزاران مالک وعماردارد/
چه سلمان ها به دورش درطوافند/
چه شمشیرهابه اذنش درغلافند/
فقط کافیست تا بایک اشاره/
جهان کفرگرددپاره پاره »  
۱۳۹۱/۱۰/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« قم به حج رفته به حج رفته اند/
بی تو در این  بادیه کج رفته اند/
کعبه تویی کعبه بجز سنگ نیست/
آینه ای مثل تو بیرنگ نیست/
"مرحوم آغاسی" »  
۱۳۹۱/۱۰/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« به حباب نگران لب یک رود قسم!
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم می گذرد ...
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند !
"کیوان شاهبداغی" »  
۱۳۹۱/۱۰/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« نشسته پنجره بابغض روبه روی جهان/
نشسته منتظرت پشت بغض شیشه بهار/
بهار! عمر ابدنیست...باغ خواهد مرد.../
مگرتو سربرسی ای گل همیشه بهار!/ »  
۱۳۹۱/۱۰/۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد/
گاهی بهشت دردل آتش میسر است‎/ »  
۱۳۹۱/۹/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از کار من گره نگشاید کســـی مگر
دست گره گشای تو یا ثامن الحجج... »  
۱۳۹۱/۹/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه‌ای برون آی، ای کوکب هدایت...‎ »  
۱۳۹۱/۹/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آدم ازدست خودش سیرکه شد می‌میرد/
مثل پروانه کمی پیرکه شد می‌میرد/
زندگی پنجره‌ای روبه تماشاست ولی/
خسته وبسته ودل‌گیر که شد می‌میرد/ »  
۱۳۹۱/۹/۲۰     ۲۰:۵۰