بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« سلام مابه شهیدی!که عشق،زنده ازاوست/
کسیکه خون خدایش دویده در رگ و پوست/
سلام ذات خدا وآنچه آفریده خدا/
براو!که آبروی عالمی زخون گلوست/ »  
۱۳۹۱/۸/۲۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یک جام پر از شراب دستت باشد/
تا حال من خراب دستت باشد/
این چند هزارمین شب بی خوابی ست؟/
ای عشق! فقط حساب دستت باشد/ »  
۱۳۹۱/۸/۲۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« هنوز مثل زمین درطواف خورشیدم/
ولی زمین نشدم،گرد خود نچرخیدم/
حکایت من وباران که میگریست یکیست/
ازآسمان به زمین کرده اند تبعیدم/
"سیار" »  
۱۳۹۱/۸/۲۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یارب آن یار سفر کرده که صد قافله دل همره اوست/
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش/ »  
۱۳۹۱/۸/۱۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« خیال روی کسی در سرست هرکس را/
مرا خیال کسی کز خیال بیرون است/ »  
۱۳۹۱/۸/۱۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یابن زهرا راه را گم کرده ایم/
چهره ی دلخواه راگم کرده ایم/
ماتو را درقعر چاه انداختیم/
یوسف ما چاه را گم کرده ایم/ »  
۱۳۹۱/۸/۱۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای شهریار کشور جان یا علی مدد/
ای دستگیر خلق جهان یا علی مدد/
ما جان و دل به مهر تو آراستیم و بس/
روز نخست از تو، تو را خواستیم و بس/ »  
۱۳۹۱/۸/۱۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مادام که عمر من به دنیا باشد/
هرجا که تو باشی دلم آنجا باشد/
دیگر خبر از خودم ندارم ای دوست/
تا باشد ازاین بی خبری ها باشد/
"عرفانپور" »  
۱۳۹۱/۸/۱۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« پیوستن دوستان به هم آسان است/
دشوار بریدن است و آخر آن است/
شیرینی وصل را نمی دارم دوست/
از غایت تلخیی که در هجران است/
"وحشی بافقی" »  
۱۳۹۱/۸/۶     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« یا رب تو به فضل خویش دلشادم کن/
گشتم ز گنه خراب آبادم کن/
بگریختم از درگه تو یک چندى/
بد کردم و بازگشتم آزادم کن/ »  
۱۳۹۱/۸/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مِشکی به اذن حضرت زینب به تن کنم/
خود را برای نوکریش سینه زن کنم .../ »  
۱۳۹۱/۸/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کم کم سیاهی علمت دیده می شود/
آثارخیمه های غمت دیده می شود/
افتاده سینه ام به تپشهای انتظار/
از روی تل دل حرمت دیده میشود! »  
۱۳۹۱/۸/۲۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما/
درهم شده خلقی، ز پریشانی ما/
بت در بغل و به سجده پیشانی ما/
کافر زده خنده بر مسلمانی ما/
"شیخ بهایی" »  
۱۳۹۱/۸/۲۰     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!!
عاری از عاطفه ها...
تهی از موج و سراب...
دورتر از رفقا...
خالی از هرچه فراق!!
من نه عاشق هستم؛
و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...
من دلم تنگ خودم گشته و بس...! »  
۱۳۹۱/۸/۱۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تا عکسِ دلارای تو در قاب افتاد/
در قلبِ ستاره ها تب و تاب افتاد/
از مهرِ تو، چشمِ آسمان روشن شد/
از شوق،دهانِ ابرها آب افتاد/
"دهقانی" »  
۱۳۹۱/۸/۱۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مُهر حلال زادگی من ولای توست/
هر سو که رو نهم حرم با صفای توست/
از لحظه‌ای که پای به دنیا گذاشتم/
دینی به جز ولای تو مولا نداشتم/ »  
۱۳۹۱/۸/۱۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« از پشت نقابمان عیان کن ما را/
آئینه ی عبرت جهان کن ما را/
این جا همه ادعای یاری داریم/
یک جمعه بیا و امتحان کن ما را/
"کاظم بهمنی" »  
۱۳۹۱/۸/۱۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تو همچون غنچه های چیده بودی/
که در پرپر شدن خندیده بودی/
مگر راز حیات جاودان را/
تو از فهمیده ها فهمیده بودی؟
"قیصر امین پور" »  
۱۳۹۱/۸/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دعا کن هر گلی پرپر نمیرد/
کسی با چشم های تر نمیرد/
دوباره جمعه ای رد شد دعا کن/
دلم تا جمعه ی دیگر نگیرد/
"سید حبیب نظاری" »  
۱۳۹۱/۸/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دل،این دل تنگ،زیر این چرخ کبود/
یک عمر دهان جز به شکایت نگشود/
آرامش تسبیح شما برهم خورد/
شرمنده ام ای درخت! ای گل! ای رود!
"عرفانپور" »  
۱۳۹۱/۸/۲     ۲۰:۵۰