بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« تا ابد این نکته را انشاء کنید/
پای این طومار را امضاء کنید/
هرکجا ماندید در کل امور/
رو بسوی حضرت زهرا(س) کنید/ »  
۱۳۹۱/۷/۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دل من گم شد،اگر پیدا شد/
بسپارید امانات رضا(ع)/
واگر از تپش افتاد دلم/
ببریدش به ملاقات رضا (ع)/
از رضا (ع) خواسته ام تا شاید/
بگذارد که غلامش بشوم/
همه گفتند محال است اما/
دلخوشم من به محالات رضا(ع) »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۶     ۱۹:۵۰

پیامک شب مهتابی

« درباد نشانه‌های بال و پر توست/
برگونه هنوزبوسه آخر توست/
گفتند به من درآسمانی...بابا!
خورشید‌ به خون نشسته شاید سرتوست/
"یادشان گرامی" »  
[+]
۱۳۹۱/۷/۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« دلم گرفته شهیدان مرا مرا ببرید/
مرا ز غربت این خاک تا خدا ببرید/
مرا که خسته ترینم ، کسی نمی خواهد/
کرم نموده دلم را مگر شما ببرید…/ »  
۱۳۹۱/۷/۲     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« عهدیست که بسته ایم برمی خیزیم/
با اینکه شکسته ایم برمی خیزیم/
هروقت که نام عشق رامیخوانند/
هرجا که نشسته ایم برمی خیزیم/
"هادی فردوسی" »  
۱۳۹۱/۶/۲۹     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« ممدوحۀ ذات کبریایی تو/
معصومه و عصمت خدایی تو/
با آنکه به شهر قم مکان داری/
در ملک وجود، رهنمایی تو/
مانند دوازده امام ما/
از کار همه گره‌گشایی تو/
بالله قسم ای کریمۀ عترت/
برتر ز ثنا و مدح مایی تو/ »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باچراغی همه جا گشتم و گشتم درشهر/
هیچ کس،هیچ کس اینجا به تو مانند نشد/ »  
۱۳۹۱/۶/۲۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« بی‌ تـو هرلحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله‌ هاست »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۲     ۲۰:۵۵

پیامک شب مهتابی

« مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است/
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است/
وقت طواف دور حرم فکر می کنم/
این خانه بی دلیل ترک برنداشته است/
طوری ز چارچوب در قلعه کنده است/
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است/ »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۰     ۲۰:۵۵

پیامک شب مهتابی

« دنیا که از او دل اسیران ریش است
پامال غمش،توانگر و درویش است
نیشش،همه جانگزاتر از شربت مرگ
نوشش،چو نکو نگه کنی، هم نیش است
"شیخ بهایی" »  
۱۳۹۱/۶/۱۸     ۲۰:۵۵

پیامک شب مهتابی

« یابن الحسن/
دعا پشتِ دعا برای آمدنت/
گناه پشتِ گناه برای نیامدنت/
دل درگیر ، میان این دو انتخاب/
کدام آخر ؟ آمدنت یا نیامدنت ؟ »  
۱۳۹۱/۷/۷     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« تقدیم به بانوی قم:
درخواب شنیدم که مقیمت شده ام/
من خادم این صحن کریمت شده ام/
از شوری آب حرمت بود که من/
یک عمر نمک گیر حریمت شده ام/ »  
۱۳۹۱/۷/۵     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« زائری بارانی ام،آقابه دادم میرسی؟بی پناهم،خسته ام،تنها،به دادم میرسی؟گرچه آهو نیستم اما پراز دلتنگی ام/ضامن چشمان آهوها،به دادم میرسی؟ازکبوترها که میپرسم نشانم میدهند/گنبدوگلدسته هایت را،به دادم میرسی؟ »  
۱۳۹۱/۷/۳     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« آن روز در آن معرکه مجنون رقصید/
بیخود شد و در کنار کارون رقصید/
خورشید فرو رفت به اعماق زمین/
از شرم برادرم که در خون رقصید/ »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۳۱     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش/
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش/ »  
۱۳۹۱/۶/۲۸     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« به تیره بختی خود کس ندیدم ونشنیدم
زبخت تیره خدایاچه دیدم وچه کشیدم
برای گفتن بادوست شکوه هابه دلم بود
ولی دریغ که در روزگار دوست ندیدم »  
[+]
۱۳۹۱/۶/۲۶     ۲۰:۵۵

پیامک شب مهتابی

« این فاصله ها چقدر پررنگ شده/
شاید دل بعضی ها از شما سنگ شده/
با این همه من منتظرم برگردید/
بسیار دلم برایتان تنگ شده/
"عارفه دهقانی" »  
۱۳۹۱/۶/۲۴     ۲۰:۵۰

پیامک شب مهتابی

« کاش من هم به لطف مذهب نور/
تا مقام حضور میرفتم/
کاش مانند یار صادقتان/
بی امان در تنور میرفتم/
قصه تکرار میشود یعنی/
بازهم درمدینه عاشق نیست/
کوچه درکوچه شهر را گشتم/
هیجکس با امام ، صادق نیست/
"برقعی" »  
۱۳۹۱/۶/۲۱     ۰۸:۵۰

پیامک شب مهتابی

« مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/
زبامی که برخواست مشکل نشیند/ »  
۱۳۹۱/۶/۱۹     ۲۰:۵۵

پیامک شب مهتابی

« ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت/
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت/
تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم/
یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت/ »  
۱۳۹۱/۶/۱۷     ۲۰:۵۵