بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« چون نثار قدمت یار گرامی نکنم/گوهر جان به چه کار دگرم باز آید؟ »  
۱۳۹۱/۳/۸     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« سحر بلبل حکایت با صبا کرد/
که عشق روی گل با ما چه ها کرد/
از آن رنگ رخم خون در دل انداخت/
وزان گلشن به خارم مبتلا کرد/
"حافظ" »  
۱۳۹۱/۳/۶     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« باز آمده ایم وسرافزار آمده ایم/
از دشت خطر ، حماسه ساز آمده ایم/
ای قله افتخار ما ، خرمشهر!/
پیروز به دامن تو باز آمده ایم/ »  
۱۳۹۱/۳/۳     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« آن دم که به خون خود وضو می کردم
دانی زخدا چه آرزو می کردم؟
ای کاش مرا هزار جان بود به تن
تا آن همه را فدای او می کردم
"رمضانعلی گلدون" »  
۱۳۹۱/۳/۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« من آمدم که یک شبه شاعرشوم تورا
امابرای وصف توعمرقرون کم ست
من آه میکشم که چه میخواهی ازدلم
باورمکن کشیدن آه ازدرون کم ست
طوفان واژه ها »  
۱۳۹۱/۲/۳۰     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا/
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا/
معلوم نشد که در طربخانه خاک/
نقاش ازل بهر چه آراست مرا/
"خیام" »  
۱۳۹۱/۲/۲۷     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« به گفتار پیغمبرت راه جوی/
دل از تیرگیها بدین آب شوی/
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی/
خداوند امر و خداوند نهی/
"فردوسی"
smspack.ir »  
۱۳۹۱/۲/۲۵     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« آن دل که به یادتو نباشد،دل نیست
قلبى که به عشقت نتپدجز گِل نیست
آنکس که نداردبه سرکوى تو،راه
اززندگى بى ثمرش حاصل نیست
امام خمینی ره »  
۱۳۹۱/۲/۲۳     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« نقطه ، سرسطر ، بچه ها بنویسید/
باخط درشت ، عشق را بنویسید/
تکلیف شب شماست در دفتر دل:
صد مرتبه از روی خدا بنویسید/
"جلیل صفر بیگی" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۰     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« با آمدنت دل مرا دریا کن/
این سوخته را جزیزه خضرا کن/
آقا! تو مگر نه اینکه دنبال منی/
من گم شده ام،بیا مرا پیدا کن/
"جلیل صفربیگی" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۸     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تو هدیه ی زیبای خدایی، ای صبر!
با هر دل خسته آشنایی،ای صبر!
گفتند همانکه غم دهد صبر دهد
غم  آمده! پس تو کی میایی ای صبر؟!
"عرفان پور" »  
۱۳۹۱/۳/۷     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« دل را غم تو دوباره خونین کرده است/
بردشمن تو فاطمه نفرین کرده است/
ای رهبر و مقتدای ما، هادی دین/
بیزارم ازآن که برتو توهین کرده است/ »  
۱۳۹۱/۳/۵     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« سنگم بزنی به جای دیگر نروم/
آبم ندهی تشنه از این در نروم/
والله اگر قفل قفس باز شود/
از بام تو گامی آن طرف تر نروم/
"میلاد عرفان پور" »  
[+]
۱۳۹۱/۳/۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« ما اسیر جبرعشقیم ای خرد معذوردار/عاقلان مستانه گفتند اختیاری داشتیم... »  
۱۳۹۱/۲/۳۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تاجان به تن است-اگر چه کم-میمانم/
حتی دل اگرشکست هم میمانم/
در کشمکش مردی و نامردی ها/
تن جا زد و من جار زدم : میمانم/
"عارفه دهقانی" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/
کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است »  
۱۳۹۱/۲/۲۶     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« سینه ام مجمر وعشق آتش ودل چون عودست
این نفس نیست که برمیکشم ازدل،دودست »  
۱۳۹۱/۲/۲۴     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« ای که در قرآن نبی را کوثری/
یازده پور ولی را مادری/
بهترین زن ، دختر خیر البشر/
مادر بی مثل و مانند پدر/
میلاد حضرت زهرا (س) مبارک باد »  
۱۳۹۱/۲/۲۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« هر چند نوشتند مرا دشمن تو/
دل خون شده درهوای بوسیدن تو/
پاهای مرا گرفته این شاخه ی خشک/
ای باد خزان!دست من و دامن تو/
میلاد عرفان پور »  
۱۳۹۱/۲/۱۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« چون کارگذشته ازجنونست ای عشق/
ازدست تو اشک دیده خونست ای عشق/
تاازدهنم پرید عشق...افتادم/
وضعیت من"کن فیکون"است ای عشق!
«حسین رجب دری» »  
۱۳۹۱/۲/۱۷     ۲۱:۴۵