بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم/
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود »  
۱۳۹۱/۲/۱۶     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تلخ است که لبریزحقایق شده است
زرد است که بادرد موافق شده است
عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی
پاییز بهاریست که عاشق شده است
"میلاد عرفان پور" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۳     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تا کی دل و جان دردمندم سوزی/
وز آتش عشق بندبندم سوزی/
چون سوخته و فکنده ی راه توام/
چندم فکنی ز چشم و چندم سوزی/
"عطار" »  
۱۳۹۱/۲/۱۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« وای ازکسی که زود دلت،تنگ اوشود
اماهمیشه دیرکند،دیر،گریه کن
تومنتظر،توعاشق،توجان به لب شده
تو بی گناه واین همه تقصیر...گریه کن
"مهیجی" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« آن روز وجود عشق یکسر می سوخت
در باغ خلیل هم در آذر می سوخت
آتش که زدند بر در خانه ی او
تنها به دل علی(ع)، دل در می سوخت
«علی انسانی» »  
۱۳۹۱/۲/۶     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« "او" هست،ولی نگاه باطل از ماست
دیوار بلند در مقابل از ماست
می بیندمان ، ولی نمی بینیمش!
باید بپذیریم که مشکل از ماست
«عارفه دهقانی» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۴     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« از دست غم تو، ای بت حور لقا
نه پای ز سر دانم و نه، سر از پا
گفتم دل و دین ببازم، از غم برهم
این هر دو بباختیم و غم ماند به جا
«بهایی» »  
۱۳۹۱/۲/۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« گنه از جانب ما نیست اگر مجنونیم/
گردش چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم/‎ »  
۱۳۹۱/۱/۳۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« پاهایت کو؟به پای کی جنگیدی؟
کو دستانت؟به جای کی جنگیدی؟
این ها که تو را نمی شناسند هنوز
بابای گلم!برای کی جنگیدی؟
«میلاد عرفان پور» »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« کمی گیجم کمی منگم عجیب است/
پریده بی جهت رنگم عجیب است/
تو را دیدم همین یک ساعت پیش/
برایت باز دلتنگم عجیب است/ »  
۱۳۹۱/۱/۲۷     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« هرروز به ما اگر که سر هم بزنی...
بر ریشه خواب ماتبر هم بزنی...
آقا!تو که خوب میشناسی مارا
زنگ درخانه را اگر هم بزنی...
"جلیل صفربیگی" »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۱۵     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« توراخبر زدل بیقرارباید ونیست
غم تو هست ولی غمگسار بایدونیست
اسیر گریه ی بی اختیار خویشتنم
فغان که درکف من اختیارباید ونیست
"رهی معیری" »  
۱۳۹۱/۲/۱۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« بی توهرلحظه مرابیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
بازمیپرسمت ازمسئله دوری وعشق
وسکوت توجواب همه ی مسئله هاست
فاضل نظری »  
۱۳۹۱/۲/۱۰     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« هم پهلوی فاطمه شکسته است هنوز
هم دست علی به ظلم بسته است هنوز
دارند هنوز خیمه ها می سوزند
زینب به امیدتو نشسته است هنوز
«جلیل صفربیگی» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۸     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تو خود باغ ولایت را دلیلی/
همان باغی که دارد یاس نیلی/
بیا که از دل سوزان شیعه/
هنوزم می رسد آوای سیلی/
«رنجبر گل محمدی» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۵     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« زمین از برگ ، برگ از باد،باد از رود،رود از ماه
روایت کرده اند اردیبهشتی می رسد از راه
بهاری می رسد از راه و می گویند می روید
گل داوودی از هر سنگ،حسن یوسف از هر چاه
«محمد مهدی سیار» »  
[+]
۱۳۹۱/۲/۳     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« آن گل که هنوز نو به دست آمده بود
نشکفته تمام باد قهرش بربود
بیچاره بسی امید در خاطر داشت
امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟
«سعدی» »  
۱۳۹۱/۲/۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« با این که لب از کلام بستید شما
ساکت سر جایتان نشستید شما
امواج نگاهتــان دلم را لرزاند
اصلا نکند زلـــــزله هستید شما
«خلیل جوادی» »  
۱۳۹۱/۱/۳۰     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« همواره در برابر لیلی جنون کم است
شیرین اگر تویی به خدا بیستون کم است
تنها دلیل کثرت شاعر تویی،ولی
هر قدر شعر گفته شده تاکنون،کم است! »  
[+]
۱۳۹۱/۱/۲۸     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم/
به صورت تو ، نگاری ندیدم و نشنیدم/‎ »  
۱۳۹۱/۱/۲۶     ۲۱:۴۵