بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« بالا بلند!شعله ی رعنا!سری بکش/از آتش نهفته ی درجان هفته ها/دیگر امیدمان به خیابان عمر نیست/باید گذاشت سربه بیابان هفته ها
سودابه مهیجی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۴     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« تسلیت ای حجت ثانی عشریابن الحسن
زودبوداز بهرتوداغ پدریابن الحسن
قلب بابت ازشرار زهردشمن آب شد
سوخت جسم وجانش ازپاتا بسریابن الحسن
میثم »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۱     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« هم چاه سر راه تو باید بکنیم/
هم اینکه از انتظار تو دم بزنیم/
این نامه چندم است که می خوانی؟/
داریم رکورد کوفه را میشکنیم/
جلیل صفربیگی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« بنویس که هرچه نامه دادم نرسید/
بنویس که یک نفر به دادم نرسید/
بنویس قرار من واو هفته بعد/
این جمعه که هرچه ایستادم نرسید/
حسین رستمی »  
۱۳۹۰/۱۱/۶     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« من دخیل التماسم رابه چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا،به دادم میرسی؟
بازهم مشهد، مسافرها، هیاهوی حرم
یک نفر فریاد زد:آقابه دادم میرسی؟ »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۴     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« فرمود دیده­ای که کند گریه بر حسن/
آن دیده کور وارد محشر نمی شود/
دارم امید بوسه قبر تو در بقیع/
اما چه می­توان که میسر نمی­شود/
موید »  
۱۳۹۰/۱۱/۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« درسی که مرور می کنی عاشوراست/
هرجا که عبور می کنی عاشوراست/
ای وارث زخم های هفتاد و دو تن!/
روزی که ظهور می کنی عاشوراست/
جلیل صفربیگی »  
[+]
۱۳۹۰/۱۰/۲۹     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« رواق منظر چشم من‌، آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست...‎ »  
۱۳۹۰/۱۱/۱۲     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« در وادی رحمت همه خوابند هنوز/کوته نظران درتب وتابند هنوز/آنان که به جز راه تو راپیمودند/دلبسته ی جرعه ای سرابند هنوز
*زهرا یزدی نژاد* »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۱۰     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی/
دودم به سر برآمد زین آتش نهانی/
سعدی »  
۱۳۹۰/۱۱/۸     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« ای بی‌خبر از محنت روز‌افزونم/
دانم که ندانی از جدایی چونم/
باز آی که سرگشته‌تر از فرهادم/
دریاب که دیوانه‌تر از مجنونم/
رهی معیری »  
۱۳۹۰/۱۱/۵     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« زائری بارانی ام آقابه دادم میرسی؟
بی پناهم،خسته ام،تنها،به دادم میرسی؟
گر چه آهونیستم اماپرازدلتنگیم
ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟ »  
[+]
۱۳۹۰/۱۱/۳     ۲۱:۴۵

پیامک شب مهتابی

« چرخ گردون را عجب غوغا و شوری در سر است/
یا که گیتی را فنا گردیده وقت محشر است/
ارض هستی یکسره گردیده بی صبر و سکون/
خون چکان عرش و فلک در ماتم پیغمبر است/
صلى الله علیک یا رسول الله
smspack.ir »  
۱۳۹۰/۱۱/۱     ۲۱:۴۵