بسته پیامک شب مهتابی


پیامک شب مهتابی

« گر کام دل از زمانه تصویر کنی
بیفایده خود را زغمان پیر کنی
گیرم که ز دشمن گله آری بر دوست
چون دوست جفا کند چه تدبیر کنی؟
سعدی »  
۱۳۹۳/۹/۱۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« نگرانم !‌ ولی چه باید کرد؟
عشق، دلواپسی نمی فهمد !
درد من، خطِ میخی است عزیز
درد من را کسی نمی فهمد ! »  
۱۳۹۳/۹/۱۳     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« هر دل که تویی در آن،مقدس باشد
بیچاره دلی که سرد و نارس باشد
در اوج جوانی ام به قول سعدی:
"عشق تو و خاندان تو  بس باشد"
عارفه دهقانی »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« اگر چه با دل من محرمند این کلمات/
برای از تو سرودن کمند این کلمات/
تمام آن چه که دارم، گمان مبر ای خوب!/
تمام آن چه که می خواهمند این کلمات/
گل منی و برایت چقدر ناچیزند/
اگر چه مثل گل مریمند این کلمات/ »  
۱۳۹۳/۹/۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« گفتمش توفیق اشک روضه چیست؟
گفت ترک معصیت ،ترک گناه ؛
گفتمش توبه شکن را چاره چیست؟
گفت لطف حضرتش روحی فداه ...
گفتمش دلتنگی ام از بهر چیست؟
گفت دوری از حرم، باسوز و آه... »  
۱۳۹۳/۹/۳     ۲۰:۳۰

پیامک چشم تو خوش ترین رویداد جهان است

« از نخستین نگاهِ نخستین سحرگاهِ عالم
در نگاه هراسیده ی هر چه حوا و آدم
از میان همه دیدنی ها و نادیدنی ها
آنچه گفتند و دیدند از شادی و غم
چشم تو
خوش ترین رویداد جهان است
لحظه ی چشم هم چشمی عاشقان است! »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک بیهوده دلت گرفته

« بیهوده دلت گرفته
بیهوده!
تا بوده جهان
جهان همین بوده!
باید بروی به دیدنش باید
باری به هزار سال ابری هم
باران به اتاق تو نمیآید! »  
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک روز کتاب و کتابخوانی

« انیس کنج تنهایی کتاب است/
فروغ صبح دانایی کتاب است/
بود بی مزد و منت اوستادی/
ز دانش بخشدت هر دم گشادی/
#جامی/روز کتاب و کتابخوانی »  
۱۳۹۳/۸/۲۳     ۲۰:۳۰

پیامک انسان تر از دیروز هستم؟

« هر روز
از آیینه می پرسم
انسان تر از دیروز هستم؟
اصلا بگو
من لایق امروز هستم؟
مجتبی تونه ای »  
۱۳۹۳/۸/۱۹     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« ما را دم مرگ، آبرو باشد کاش
با دوست مجال گفتگو باشد کاش
عمری به هوای دل خود زیسته ایم
جان دادن ما برای او باشد کاش »  
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« اى شه منتظر از منتظران چهره مپوش
که دگر جان به لب از محنت هجران آمد
همه گویند که مفتاح فرج صبر بود
صبر نَتْوان که دگر عمر به پایان آمد »  
۱۳۹۳/۹/۱۴     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« دلم گرفته، خدایا تو دل گشایی کن/
من آمدم به امیدت تو، هم خدایی کن/
به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای/
دل گرفته ما بین و دلگشایی کن/ »  
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« زرد است که لبریز حقایق شده است/
تلخ است که با درد موافق شده است/
شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی/
پائیز بهاری است که عاشق شده است/ »  
۱۳۹۳/۹/۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« سهم من از تمام جهان چشم های تو
باقی هر آنچه ماند-عزیزم- برای تو
من دوست دارم این که تو را زندگی کنم
جان جهان و هر چه به جز من فدای تو »  
۱۳۹۳/۹/۴     ۲۰:۳۰

پیامک شعر دارد تمام می شود آقا عزای تو

« دارد تمام می شود آقا عزای تو/
کم گریه کرده ایم محرم برای تو/
دارد چه زود سفره تو جمع می شود/
تازه نشسته ایم بخوریم از غذای تو/
شبهای آخر است… گدا را حلال کن/
این هم بساطِ نوکر بی دست و پای تو/
ما را ببخش گریه ی سیری نکرده ایم/
چشمانِ خشکِ ما خجل از این عزای تو/ »  
۱۳۹۳/۹/۲     ۲۰:۳۰

پیامک غم مخور

« غم مخور، ایام هجـــــران رو به پایان مى رود/
این خمارى از سر ما مى گســـاران مى رود/
پرده را از روى مــــــاه خویش بالا مى زنـــد/
غمزه را سر مى دهد غم ازدل و جان مى رود/
بلبل اندر شاخســـــار گل هویــــدا مى شود/
زاغ با صد شرمســـارى از گلستــان مى رود/
امام روح الله »  
۱۳۹۳/۸/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک به یاد رفیقان

« حرفی بگوی و از لب خود کام ده مرا
ساقی زپا فتاده شدم جام ده مرا
فرسود دل ز مشغله جسم و جان بیا
بستان زخود فراغت ایام ده مرا
رزق مرا حواله به نامحرمان مکن
از دست خویش باده گلفام ده مرا
#امام خامنه ای »  
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک از کوزه همان برون تراود که در اوست

« آنکس که بدم گفت،بدی سیرت اوست
و آنکس که مرا گفت نکو،خود نیکوست
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست
شیخ بهایی »  
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۲۰:۳۰

پیامک چون آه

« خون در دل و داغ برجگر،داشته باش/
در عالم غم،سیر و سفر داشته باش/
گیرم که دعای مستجابی نشدی/
چون آه،در این جهان اثر داشته باش/
عرفانپور »  
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک کربلا کوچه ندارد

« کربلا کوچه ندارد همه جایش دشت است
یاس در یاس مگر مادر من برگشته است؟
مثل آیینه ی در خاک مکدر شده ای
چشم من تار شده؟یا تو مکرر شده ای؟
من تو را در همه کرب و بلا میبینم
هر کجا مینگرم جسم تو را میبینم
باید انگار تو را بین عبایم ببرم
تا که شش گوشه شود با تو ضریحم پسرم »  
۱۳۹۳/۸/۱۵     ۲۰:۳۰