بسته پیامک شب مهتابی


پیامک بین غریبه هاست که هیچ اختلاف نیست

« می‌خواهمت اگرچه دلم با تو صاف نیست
بین غریبه‌ هاست که هیچ اختلاف نیست »  
۱۳۹۳/۷/۱۸     ۲۰:۳۰

پیامک میلاد امام هادی.ع

« یادتان هست نوشتم که دعا میخواندم
داشتم کنج حرم جامعه را میخواندم
کلماتی که پر از رایحه ی غار حراست
خط بخط جامعه،آیینه ی قرآن خداست
پسر حضرت دریا!دل مارا دریاب
ما یتیمیم و اسیریم و فقیر ای باران
سامرا قسمت چشمان عطش خیزم کن
تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران
یا امام هادی »  
۱۳۹۳/۷/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک عید قربان

« خلیلا! عید قربانت مبارک
قبول امر و فرمانت مبارک
بر این ذبح عظیمت آفرین باد
شکوه عشق و تسلیمت چنین باد
خلیل الله … ای معنای توحید
کنون تیغت، گلوی نفس بُبرید »  
۱۳۹۳/۷/۱۲     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است
می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است
چه نیازی دگراین مرد به جوشن دارد؟
ان یکاد از نفس فاطمه بر تن دارد »  
۱۳۹۳/۷/۸     ۲۰:۳۰

پیامک ازدواج حضرت علی و زهرا.س

« زهرا(س) که شبیهِ یاس نوخاسته شد
تا گفت بله، غمِ علی(ع) کاسته شد
در مجلس عقدشان ملائک گفتند
گل بود به سبزه نیز آراسته شد »  
۱۳۹۳/۷/۴     ۲۰:۳۰

پیامک یا زهرا

« هر که با زهراست احساس سخاوت می کند
مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند »  
۱۳۹۳/۷/۲     ۲۰:۳۰

پیامک ما جرعه نوش چشمه جاری کوثریم

« ما جرعه نوش چشمه ی جاری کوثریم
دلداده ایم ، شیعه ی زهرا و حیدریم
 »  
۱۳۹۳/۶/۳۰     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« به دردهای به حیدر نگفتۀ زهرا..
به ناله های سحرگاه بوتراب،بیا/
به سینه ای که شکست از سُم ستور، قسم
به صورتی که شد از خونِ سر خضاب،بیا/ »  
۱۳۹۳/۶/۲۸     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« کِی به انداختن سنگ پیاپی در آب
ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت؟! »  
۱۳۹۳/۶/۲۶     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« مارا به جز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد »  
۱۳۹۳/۶/۲۴     ۲۰:۳۰

پیامک اجازه از عشق بگیر

« یکرنگی و بوی تازه از عشق بگیر
پر سوزترین گدازه از عشق بگیر
در هر نفسی که می تپی ای دل من!
یادت نرود اجازه از عشق بگیر
مصطفی علی پور »  
۱۳۹۳/۷/۱۷     ۲۰:۳۰

پیامک قربانت شوم

« نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه
نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه
برای طوف کویت جامه ی احرام بر بستم
گدای دوره گرد گوشه ی خوانت شوم یا نه »  
۱۳۹۳/۷/۱۳     ۲۰:۳۰

پیامک شهادت امام باقر

« صورتی زرد شده وقت سفر معلوم است
آتش سینه ای از دیده ی تر معلوم است
به خودش روی زمین مثل پدر می پیچد
از همین صحنه غم زهر و جگر معلوم است
باقر آل پیمبر بدنش می لرزد
در شب حادثه ای تلخ سحر معلوم است »  
۱۳۹۳/۷/۱۰     ۲۰:۳۰

پیامک دلم گرفته شهیدان

« دلم گرفته شهیدان مرا مرا ببرید/
مرا ز غربت این خاک تا خدا ببرید/
مرا که خسته ترینم ، کسی نمی خواهد/
کرم نموده دلم را مگر شما ببرید…/ »  
۱۳۹۳/۷/۵     ۲۰:۵۰

پیامک یا باب الحوائج یا امام جواد

« "یا باب الحوائج یا امام جواد"
ز چه کس جود بخواهم؟ تو کریمی تو جوادی/
بـه کجـا درد بیـارم؟ تـو طبیبـی تو دوایی/
ز که حاجت طلبم غیر تـو ای بـاب حوائج/
بـه کـه امیـد ببنـدم تـو امیـد دل مـایی/
تو که همچون پدر خویش کریمی و رئوفی/
شـود آیـا کـه دم مـرگ بـه بالین من آیی/ »  
۱۳۹۳/۷/۳     ۲۰:۳۰

پیامک روح پدرم شاد

« روح پدرم شاد که میگفت به مادر: باید پسرم مرهمِ دستان تو باشد
از کودک من عاشقِ اسطوره بنا کن،تا حاصلِ زیر و بمِ دستان تو باشد
تو مادر فرزندِ منی قصّه برایش،تصویر بکِش سرخی دزفول و هویزه
باید بشود آینه ی غیرت و همّت،باید علَمش پرچم دستان تو باشد
#مرضیه عاطفی »  
۱۳۹۳/۶/۳۱     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« حفظم ز چهره ات همه ی جزئیات را
یک بار اگر چه سیر نگاهت نکرده ام »  
۱۳۹۳/۶/۲۹     ۲۰:۳۰

پیامک دستم بگیر

« مست مستم ساقیا دستم بگیر/
تا نـیـافـتـادم ز پـا دسـتـم بـگـیـر
بـر در مـیـخـانـه با زنـجـیر عشق/
بـستـه ای پای مـرا دستم بگـیـر
دردمـنـدم عاشـقـم افـسـرده ام /
ای به دردم آشــنـا دسـتم بگـیـر »  
۱۳۹۳/۶/۲۷     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« با دعا شاید به دست آوردمت؛چون با دعا
دست کاری کردن تقدیر کار کوچکی ست »  
۱۳۹۳/۶/۲۵     ۲۰:۳۰

پیامک شب مهتابی

« یا عافیت از چشم فسون سازم ده
یا آنکه زبان شکوه پردازم ده
یا درد و غمی که داده ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده ای بازم ده »  
۱۳۹۳/۶/۲۳     ۲۰:۳۰