بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درشدایدبراى فرج دعاکنند،که خودهمین مژده اى است براى اینکه شدایدبه فرج متصّل است.دیگراینکه،دعاکنندکه ظهورآن حضرت براى اهل ایمان،همراه باعافیت باشد،وتاوقت ظهورباوجودبلاهاوشداید،ثابت قدم باشند آیةبهجت(ره) »  
۱۳۹۵/۵/۱۵     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
«هرکه نمیتواندکاری کندکه گناهانش باآن زدوده شود،برمحمدوآلش زیادصلوات بفرستد،چراکه صلوات گناهان راریشه‌کن میکند» امام رضا(علیه‌السلام) »  
۱۳۹۵/۵/۱۳     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام(ره)درلحظات آخرعمرمیفرمودند:راه آخرت سخت است،گناه نکنید،ترک گناه آسانترازعذاب خداست،نمازرا حتی درپیاده رو خیابان باشد اول وقت بخوانید »  
۱۳۹۵/۵/۱۱     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):خوابیدن پس از نماز صبح مکروه است، زیرا رزق را از انسان دور نموده و باعث زردی و زشت شدن چهره می شود. »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):بنده هرگاه گناهی کند،ازبامدادتا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می خواست، آنگاه بر او نوشته نشود! »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):در شب جمعه از گناه دورى کنید که عقوبت گناهان در آن شب دو چندان است، همان‏گونه که پاداش کارهاى نیک در آن شب دو برابر است. »  
۱۳۹۵/۳/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
مرحوم دولابی(ره):هرجاسربه سجده میگذارید،جَلدی برندارید،هرچه می توانی سربه سجده بگذار،ببین چه کارت میکند.اگرخوابت گرفت هم عیب نداردبعضی وقتهامیخوابانند،شماتقلایت رامیکنی چه خواب خوبی هم هست! »  
۱۳۹۵/۳/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امیرالمومنین(ع):اعتمادکردن به نفس،ازمحکم ترین فرصت های شیطان است. »  
۱۳۹۵/۳/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
برای زنده نمودن دل،ذکرخدا و خصوصاً اسم مبارک«یاحی یاقیوم»با حضورقلب مناسب است.پس یک لحظه ازخداغافل نباشید.
امام خمینی (ره) »  
۱۳۹۵/۲/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
برای ازدیادمحبت یه امام عصرچه کنیم؟"گناه نکنیدونمازاول وقت بخوانید"
برای حل مشکلات پیچیده چه کنیم؟"مداومت برنمازجعفرطیار"
آیةالله بهجت »  
۱۳۹۵/۲/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درشدایدبراى فرج دعاکنند،که خودهمین مژده اى است براى اینکه شدایدبه فرج متصّل است.دیگراینکه،دعاکنندکه ظهورآن حضرت براى اهل ایمان،همراه باعافیت باشد،وتاوقت ظهورباوجودبلاهاوشداید،ثابت قدم باشند آیةبهجت(ره) »  
۱۳۹۵/۵/۱۴     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
ازامام صادق(علیه‌السلام) درباره *مکارم‌اخلاق*سؤال شد،فرمودند: گذشت ازکسی که به توظلم کرده،ارتباط باکسی که ازتوبریده،عطابه آنکه تورامحروم ساخته،و گفتن حق اگرچه به ضررخودت باشد. (وسائل‌الشیعه، ج15، ص199) »  
۱۳۹۵/۵/۱۲     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
پیامبراعظم(ص):«هرکه ازامّتم،چهل حدیث راکه[مردم‏]ازآن فایده برند،حفظ کند،خداونددر روزقیامت اورافقیه وعالم برانگیزاند» چهل حدیث،ص15 »  
۱۳۹۵/۵/۱۰     ۲۱:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درمجلس اوّل ملاقات مرحوم علاّمه طباطبایى بااستاداخلاقى خودمرحوم آقاسیّدعلى قاضى،مرحوم قاضى به ایشان فرمود:فرزندم!اگردنیامى خواهى نمازشب بخوان،اگرآخرت هم مى خواهى نمازشب بخوان.
(به نقل ازآیت الله بهجت) »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق (ع)می فرمایند: تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم ماه رمضان.
امام موسی بن جعفر(ع) می فرمایند: کسی که در شب قدر غسل کرده و تا سپیده صبح شب زنده‌داری کند، گناهانش آمرزیده می شود. »  
[+]
۱۳۹۵/۴/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام هادی(ع):شب زنده داری، خواب را لذیذتر و گرسنگی بر حلاوت طعام می افزاید! »  
۱۳۹۵/۳/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع): خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد: ای داوود! وقتی بنده گناهی را انجام داد بعد برگشت و هر وقت به یاد گناهانش افتاد از من شرمنده شد از گناهش میگذرم. »  
۱۳۹۵/۳/۱۰     ۱۰:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
بهارتوبه ایام جوانی ست که بارگناهان کمتر و کدورت قلبی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است و برای هرکسی، هرکاری بکند باز جای توبه هست.
امام خمینی(ره) »  
۱۳۹۵/۳/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
حضرت رسول(ص)فرمودند:هرکس میخواهدکه خداعمر او را زیاد کند و روزی اش را وسیع گرداند،بایدصله رحم به جا آورد و دشمن ترین اعمال به سوی خدا شرک به خداست و بعد از آن،قطع صله ی رحم! »  
۱۳۹۵/۲/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
حضرت امیر(ع):روزگذشته تو،گذشت و آینده هنوز نیامده است؛پس فرصت حال را با عمل خوب قدردان باش. »  
۱۳۹۵/۲/۲۲     ۲۲:۰۰