بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک عرضه اعمال بر پیامبر اعظم(ص)

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):کارهای امّت پیامبر-که درودخدابراووخاندانش باد-،چه نیکان وچه بدکاران،هربامدادبه محضررسول خدا(ص)گزارش وعرضه می شود،پس به هوش باشید!
(مسند الامام الرضا(ع)، ج 1، ص 338) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک خصوصیات شیعیان

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):ای میسر،شیعیانمان رابه تومعرفی کنم؟میسرگفت:فدایت شوم بفرماییدحضرت فرمودند:آنهادژی محکم وسینه‌های امانتداروصاحبان عقلی وزین ومتین هستندشایعه پراکنی نمی‌کنندواسراررافاش نمی‌کنندوآدمی خشک وخشن وریاکارهم نیستندراهبان شب وشب‌زنده‌داران وشیران روزند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):مااوقات بسیاری رادرشبانه روزبه حسب ظاهرصحبت نمی‏کنیم.این وقت‌های خالی راباذکرالهی پرکنیدنه باسخنان بیهوده!حتّی درحال راه رفتن هم ذکربگوییدازامام باقر«ع»یاامام صادق«ع»داریم که میفرمودند:حضرت وقتی استغفارمیکردند،«اتوبُ إلَی اللهِ»می‏گفتند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک حقوق برادران دینی

« ازخودتاخدا/امام زمان(ع):همانا،کسیکه درحقوق برادران دینى تو،حریم الهى رانگه داردوحقوق مالى اى راکه برگردن دارد،به مستحقش برساند،ازفتنه اى که انسان رابه راه باطل مى کشاند،وازمحنت هاى تاریکى که سایه برآن افکنده،ایمن خواهد بود،وکسى که بخل ورزدوازنعمت هایى که ایزد،به عاریت،دراختیاراوگذاشته است،به مستحقش ندهد،دردنیا وآخرت زیانکارخواهدبود »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک حسد

« ازخودتاخدا/پیامبر(ص):حضرت موسى(ع)مردى رانزدعرش دیدوبه جایگاه اوغبطه خوردودرمورداوسؤال کرد.به اوگفته شدکه اوبه آنچه خداوندازفضل خودبه مردم داده است حسدنمى برد.(روضة الواعظین،ص 424) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک تفکر و درایت، لازمه دیندار شدن

« ازخودتاخدا/استاد پناهیان:دین بیشترازآنکه ازمقوله نقل وروایت باشد،ازمقولۀ درک ودرایت است.به همین دلیل معصوم(ع) فرموده اند:«علیکم بالدرایة لابالروایة».بدون تفکرنمی‌شوددیندارشدوبدون تحلیل نمیشوددیندارباقی ماندهرچه نوراست برای قرآن وروایات معصومین(ع)است،ولی تفکرآن چشم بینایی است که این نوررامی‌بیند. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک مکارم اخلاق

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):آیا به شما بگویم که مکارم اخلاق چیست؟ گذشت کردن از مردم، کمک مالى به برادر (دینى)خودو بسیار به یاد خدا بودن.(معانى الأخبار،ص 191، ح 2) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک بیدارماندن در بین الطلوعین

« ازخودتاخدا/آیةالله شیخ مجتبی قزوینی(ره)درخصوص اهمیت نخوابیدن در فاصله فجرتاطلوع خورشید میفرماید:اگرکاری هم نمی کنیدوبه عبادت هم نمی پردازید،بازهم بین الطلوعین رابیدارباشید(برای خواب بهتر،نشرجمال،ص46) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک شرایط استجابت دعا

« ازخودتاخدا/درچه شرایطی دعامستجاب است؟بسمه تعالیـشرط استجابت دعاترک معصیت است؛«أوفو بعهدی أوف بعهدکم»« فاذکرونی أذکرکم»«أدعونی أستجب لکم»گاهی مصلحت درغیر تعجیل(عجل)است وگاهی مصلحت درتبدیل به احسن است؛داعی خیال می‌کندمستجاب نشده است واهل یقین می‌فهمند(آیت الله بهجت) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک پرهیز از دوخصلت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):ازدوخصلت بپرهیز:بى حوصلگى وتنبلى،زیرااگرکم حوصله باشى برحق شکیبایى نکنى واگرسست وتنبل باشى حقّى راادانکنى.(امالى صدوق،ص636 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک یادگیری احکام دادو ستد

« ازخودتاخدا/امام علی(ع)سه بار فرمودند:اى جماعت بازرگان !احکام دادوستد رابیاموزیدسپس تجارت کنید،احکام دادوستدرابیاموزیدسپس تجارت کنید،احکام دادوستد رابیاموزید سپس تجارت کنید.(کافی: 5 / 150 / 1 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک یادخدا

« ازخودتاخدا/آیت الله جاودان:تاقلب اصلاح نشودوتاکینه ازدل پاک نشود،تابخل ازسینه آدم پاک نشود،تاحسدبرطرف نشود،امکان نداردیادخدادردل آدم بیاید.اگریادخدابه دل آدم آمد،اگرآمد،بهشتش نقدمی شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۲۲:۰۰

پیامک در عالم برزخ خواب

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:هرشب،درعوالمی ازبزرخ میرویم که هیچ اختیارش دست مانیست...بااین همه،این گونه ازمرگ غافل هستیم!(درمحضربهجت:1/29) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱     ۲۲:۰۰

پیامک به نام خدا

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع):پدرم[امام موسى بن جعفر(ع)]هنگامى که ازخانه‏ اش بیرون مى‏ شدمى‏ فرمودند:«به نام خداوندبخشنده مهربان»به اراده وقوّه الهى،نه به اراده وقدرت خودم بلکه به اراده وقدرت تواى خداى بزرگ درراه طلب روزى ازمنزل خارج مى‏ شوم،پس درنهایت سلامتى مرابه خانه ‏ام برگردان.(محاسن برقى 2:91 ح 1241) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۰۶:۱۰

پیامک بگومگوی شیطانی

« ازخودتاخدا/امام هادى(ع):بگومگو،دوستى طولانى راازبین مى بَردورابطه محکم رابه جدایى مى کشاندوکمترین اثربگو مگو این است که هرکدام ازدوطرف،مى خواهدبردیگرى پیروزشودوهمین درپى پیروزى بودن،مهم ترین عامل قطع رابطه است.
(نزهة الناظر،ص 139،ح11) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک عدالت در کار خدا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):اى على،بدترین مردم کسانى هستندکه خداوند رادرقضا وقدرش (به بى عدالتى) متهم کنند.
(الفقیه، ج 4، ص 363، ح3) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک اول همسایه

« ازخودتاخدا/امام حسن(ع):مادرم رادیدم که درنیمه شب مؤمنین رادعامى‌کند وبراى خودشان دعانمى‌کنند،گفتم: مادرجان چرابراى خودتان دعانمى‌کنید؟مادرم فرمودند:پسرم اول همسایه سپس خانه.[بحارالانوار،ج43،ص 82] »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک مهلت به بدهکار

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):همان طورکه براى آن کسى که ازتوقرض گرفته جایزنیست که اداءآنرابه تأخیربیندازد،پس براى توهم جایزنخواهدبودکه بااینکه مى دانى اوتنگدست است ازاومطالبه کنى(ثواب الاعمال،ص 138) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک تلاش در راه خدا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم (ص):آنکه بکوشدتاپدرومادرش راتأمین کندیاآنان راازمردم بى نیازسازد،[کارش]درراه خداست؛وآن کس که بکوشدتاهمسریافرزندانش راکفاف بخشدوازمردم بى نیازکند،[نیز]درراه خداست؛وآنکه تلاش میکندتاخودش رابى نیازکندوازمردم مستغنى سازد،[نیز]درراه خداست؛وآنکه تلاش میکندتابردارایى خودبیفزاید،درراه شیطان است »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک حلم و بردباری

« ازخودتاخدا/امام هادی(ع):حلم وبردباری آن است که خویشتن دارباشی وخشم خودرافروبری وبروزاین خصلت،جزدرموردی که قدرت(براعمال خشم)داشته باشی واعمال نکنی،محقق نمی شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۲     ۲۲:۰۰