بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):خوبى وبدى درروزجمعه دوچندان مى شود. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۱۰     ۰۸:۳۰

پیامک ادب در اعمال

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگردرعُمرت دوروزمهلت داده شدى،یکروزآن رابراى ادب خودقرار ده تاازآن براى روزمُردنت کمک بگیرى.به امام گفته شد:این کمک گرفتن چگونه است؟فرمودند:به اینکه آنچه راازخودبرجا مى گذارى،خوب برنامه ریزى کنى و محکم کارى نمایى.(کافى،ج 8،ح 132) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک سفارشات امام حسن عسکری(ع)

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع):شما را سفارش می کنم به تقوای الهی، پرهیزگاری در دینتان، تلاش در راه خدا، راستگویی و امانت داری نسبت به کسی که شما را امین شمرده است؛ چه نیکوکار باشد چه بدکار، و به سجود طولانی و معاشرت خوب با همسایه.
(تحف العقول، ص 487 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۵     ۲۲:۰۰

پیامک خسران دنیا و آخرت

« ازخودتاخدا/آقامجتبی تهرانی(ره):این رابدانیدکه خدا،هم دردنیاوهم درآخرت برسرکسانی خواهدزدکه مدعی دین هستندوبه مبداومعاداعتقاددارنداماآن را ابزار دنیایشان قرارمیدهند.(رسائل بندگی،ج2،ص62) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک نشانه های منافق

« ازخودتاخدا/امام صادق علیه السلام فرمودند:
لقمان به فرزندش گفت:
افراد منافق سه نشانه دارند: زبان آنها با قلبشان هماهنگ نیست، و قلب آنها با عملشان، و ظاهر آنها با باطنشان.
(کتاب بحارالانوار، جلد 15.) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک اقبال خدا به بنده اش

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):زمانی خدای راخواندم ودعایم مستجاب شداماحاجتم رافراموش کردم زیراهمینکه خدادعای بنده اش رااجابت فرموده وبه اواقبال نموده این بالاتروبرترازخواسته عبداست گرچه آن خواسته بهشت ونعمتهای ابدی اش باشدوالبته این رانمی تواننددرک کنندمگرعارفان بالله ومحبان »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک زیادی سخن گفتن

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):درغیریادخدا،زیادسخن نگویید؛زیراسخن زیاد درغیریادخدا،سبب قساوت قلب میشود،چه اینکه،دورترین مردم ازخداکسی است که قساوت قلب داشته باشد.(الامالی،شیخ طوسی،حدیث اول) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک رفع حاجت مسلمانان

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرمسلمانی که حاجت مسلمانی رارواکند،خداوندبه اوخطاب کندکه:ثواب توبه عهده من است وبه غیربهشت برایت راضی نباشم »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۶     ۲۲:۰۰

پیامک ترک شهوت...

« ازخودتاخدا/حضرت مسیح(ع):به آنچه میخواهید،نمی رسید،مگرباترک آنچه به آن شهوت دارید!(گزیده تحف العقول،چاپ دارلحدیث،ص77) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۴     ۲۲:۰۰

پیامک فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق

« از خود تا خدا/
خدایا هیچ درجه ای از من بین مردم بالا مبر، جز آنکه مرا معادل آن نزد خودم کوچک گردانی...
امام سجاد.ع-دعای مکارم الاخلاق »  
۱۳۹۳/۱۰/۲     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت کریمه اهل بیت(س)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):برای ماحرمی است وآن قم است ودر آینده زنی ازفرزندان من به نام فاطمه درآنجا مدفون می گرددهرکس اورازیارت کندبهشت براو واجب می شود(بحارالانوار،ج48،ص318) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک اصلاح خویش

« امام علی(ع):هرکس خودش رااصلاح نکند،نمیتوانددیگران رااصلاح نماید »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۶     ۲۲:۰۰

پیامک دوخصلت مومن

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع)فرمودند:دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست: ایمان به خدا و سودرسانی به برادران.(تحف العقول، ص 489) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳     ۲۲:۰۰

پیامک خداوند از هرزیبایی زیباتر است

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:اگرانسان دریابدکه خداوندمتعال همیشه ودرهمه حال ازهرزیبایی زیباترست ازانس اوهرگزجدانمیشود-برای حال پیداکردن درنماز:درخارج ازنمازگناه نکنیم ودرهنگام نمازحصاری دورخودبکشیم تاغیرخداداخل نشود.بایدعلم وعملتان ازهم جلونرود(فصلنامه یادگاران ماندگار،15) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۳     ۲۲:۰۰

پیامک شخصیت

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):هنگامى که ببینیدکسى نسبت به آنچه میگویدیادرباره اوگفته مى شوداعتنایى ندارد،بدانیدیاآلوده دامن است یاشیطان. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک کنترل زبان

« ازخودتاخدا/علامه حسن زاده:دهان باب الله است!صادرات و وارداتش راکنترل کنید،دهان گوش جان است،سعی کنیدچانه تان راعقل به چرخاند! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک عاق والدین

« ازخودتاخدا/استادفاطمی نیا:متاسفانه بسیاری ازجوانان مابرخوردمناسبی باوالدین خودندارندعاق والدین فقط آن نیست که خدای نکرده سیلی به پدرومادربزنی!گاهی یک جواب نیمه تلخ به پدرومادر،کدورت وظلمتی می آوردکه صدتانمازشب خواندن،آنراجبران نمیکند!امام زمان هم به انسان توجه نمیکند! »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۹     ۲۲:۰۰

پیامک صله رحم

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):صله رحم،ازبهترین خصلت هاى بزرگواران است. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۵     ۲۲:۰۰

پیامک گره گشایی از کار مردم

« از خود تا خدا/امام رضا (ع)می فرمایند:هرکه گره ازکار مومنی بگشاید،خداونددرروزقیامت گره غم از دل او بگشاید. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۰/۳     ۲۲:۰۰

پیامک نکاتی از دعای مکارم الاخلاق

« از خود تا خدا/
خدایا مرا در گستراندن عدل، فرو خوردن خشم، خاموش کردن آتش دشمنی بین بنده ها، و اصلاح ذات البین(آشتی دادن) و افشای خوبی ها و پوشاندن بدی ها، و نرم خویی و مهربانی یاری گردان..
صحیفه سجادیه »  
۱۳۹۳/۹/۳۰     ۲۲:۰۰