بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک تجربه آموزی

« از خود تا خدا/
هر نگاهی که درآن "تجربه" نباشد، " لهو" است!
بحارالانوارج 75، ص 92 »  
۱۳۹۳/۹/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک دعایی از حضرت مادر.س

« از خود تا خدا/
خدایا! آنچه که از خوبی ها بر زبانمان جاری می شود، نیت و ریشه هایش را در دل هایمان قرار بده...
حضرت زهرا سلام الله علیها »  
۱۳۹۳/۹/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک محاسبه نفس

« از خود تا خدا/
امام موسی کاظم.ع:
از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند،
پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی کرده،از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. »  
۱۳۹۳/۹/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک بازگشت از سفر کربلا

« ازخودتاخدا/حمران میگوید:هنگامى که ازسفر زیارت امام حسین(ع)برگشتم،امام باقر(ع)به دیدارم آمدوفرمودند:اى حمران!به تو مژده میدهم که هرکس قبور شهیدان آل محمد(ص)رازیارت کندومرادش ازاینکاررضایت خـداوتقرب به پیامبراکرم(ص)باشـد،ازگناهانش بیرون مى آیدچون روزیکه مادرش اورازاد »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت شب جمعه امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/بازنشر/مرحوم بافقی میفرمود:چراعلی بن مهزیار20سفرحج رفت تا امام زمان(عج)را ببیند؟اگر یک شب جمعه یا یک نیمه شعبان به کربلا می آمد،آن حضرت را زیارت می کرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک ثواب زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام کاظم(ع):کمترین ثوابى که به زائر امام حسین (علیه السلام)درکرانه فرات،داده مى شود این است که تمام گناهان مقدّم و مؤخرش بخشوده مى شود. به شرط این که حق و حرمت و ولایت آن حضرت را شناخته باشد.
(مستدرک الوسائل، ج10، ص236) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک فضیلت زیارت کربلا

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):اگرمردم میدانستندکه چه فضیلتى درزیارت مرقدامام حسین(ع)است ازشوق زیارت مى مردند.(ثواب الاعمال،ص319؛به نقل ازکامل الزیارات) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک کاربرای خدا

« ازخودتاخدا/خداوندعزّوجلّ فرمود:اى موسى! آنچه که به خاطر من و خالصانه انجام شود، اندکِ آن هم بسیار است. و آنچه به خاطر غیر من انجام گیرد، بسیارِ آن هم اندک و ناچیز است.(بحارالانوار ، ج 74، ص 36.) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک تقوای الهی

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):شمارابه تقوای الهی سفارش میکنم.هرکس ازخداپرواکند،خداوندتضمین کرده که اوراازآنچه نمی پسندد،به آنچه می پسندد،متحول سازد.(تحف العقول،ص 170) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک نیازهای مردم؛ نعمت الهی

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):بدانیدکه نیازمندیهای مردم به شما،ازنعمتهای الهی برشماست.پس ازاین نعمتهاخسته نشویدکه هرآینه به سوی دیگران سوق یابد.(مستدرک الوسائل،ج12،ص209) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک ما به اندازه ی غم ها و شادی هایمان هستیم

« از خود تا خدا/
گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را عقب می اندازد!
علامه طباطبایی »  
۱۳۹۳/۹/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک انسان کسی است که...

« از خود تا خدا/
انسان کسی است که از سطح "غریزه" بالاتر آمده و در حد "وظیفه" زندگی می کند..
استاد علی صفایی حائری »  
۱۳۹۳/۹/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک یاد خدا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداى میفرماید:هرگاه یادمن بربنده ام غالب شود،خواهش وخوشى اورادریادخودقراردهم وچون خواهش وخوشى اورادریادخودقراردهم عاشق من شودومن نیزعاشق اوگردم وچون عاشق یکدیگرشدیم حجاب میان خودواورابردارم وعشق خودرابرجان او چیره گردانم،چندانکه مانندمردم دچارسهووغفلت نمیشود،سخن اینان سخن پیامبران است،اینان براستى قهرمانند »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک علامات مومن

« ازخودتاخدا/امام حسن عسکری(ع):پنج چیزازعلامت های انسان مومن است:پنجاه ویک رکعت نمازدرطول شبانه روز(17رکعت نمازواجب و34رکعت نمازمستحب)؛زیـــــارت اربـعـیــن ســــیــــدالــشــهـــداء(ع)؛انگشتردردست راست کردن؛برروی خاک سجده کردن؛بسم الله الرحمن الرحیم نمازرابلندگفتن »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک اجابت دعا زیرگنبد حرم

« ازخودتاخدا/پیامبراکرم(ص):بدانیدکه اجابت دعا،زیرگنبدحرم او(حسین(ع))وشفاءدرتربت او،وامامان(ع)ازفرزندان اوست(مستدرک الوسائل،ج10،ص335) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک زائر امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرکس دوست داردروزقیامت،برسرسفره هاى نوربنشیندبایداززائران امام حسین(ع) باشد.(وسائل الشیعه،ج 10،ص 330) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک حسابرسی اعمال

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):برهر مسلمانی که ما را می شناسد(و ما را به رهبری قبول دارد) سزاوار است که هر روز و شب، عمل خود را بر خویش عرضه بدارد و حسابگر نفس خویش باشد.(تحف العقول، ص301) »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):اگر یکى از شما تمـام عمرش را احرام حج بندد، امّا امام حسین (ع) را زیارت نکند، هر آینه حقّى ازحقوق رسول خدا (ص) راترک کرده است چرا که حق حسین (علیه السلام) فریضه اى است الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.
وسائل الشیعه، ج10، ص333 »  
[+]
۱۳۹۳/۹/۸     ۲۲:۰۰

پیامک ترس از گناه

« ازخودتاخدا/امام سجاد(ع):ازخوشحال شدن به گناه بپرهیز،چراکه خوشحالی ازانجام گناه،ازارتکاب گناه بدتر است.
(کشف الغمه، ج 2، ص 108) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک نماز اول وقت

« ازخودتاخدا/آیةالله جاودان:نمازاول وقت خیلی اثردارد.یک اثرش اینست که آدم توانایی مقابله باگناه پیدامیکند.شیطان نمی توانداوراغرض کند.دقت کنید.دیگراینکه عاقبت به خیری می آورد.نمازدرست واول وقت عاقبت به خیری می آورد.ببینیدتمام اینهایی که میگویم عین متن حدیث است. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۴     ۲۲:۰۰