بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک صله رحم

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):هرکس ازتأخیرمرگش وافزایش روزی اش خوشحال می شود،پس به خویشاوندان خودرسیدگی وسرکشی کند.(بحار الانوار،ج 74،ص 91) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۲     ۲۲:۰۰

پیامک سرودن شعر در وصف اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):هرکس درراه ماوبراى ما یک بیت شعر بسراید، خداوند براى او خانه اى در بهشت، بنا مى کند.
(وسائل الشیعه،ج 10، ص467) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۸     ۲۲:۰۰

پیامک وحی خداوند متعال به داوود (ع)

« امیرالمومنین(ع):خداوندبه داوود(ع)وحی نمود:ای داوود،تواراده میکنی ومن هم اراده میکنم ولی فقط اراده من تحقق مییابد.پس اگرتوتسلیم اراده من شوی،من آنچه راکه تواراده کرده ای به تومیدهم.واگرتسلیم اراده من نشوی،تورادرآن چیزی که اراده کرده ای،دچاررنج وتعب میکنم وبازهم فقط اراده من تحقق مییابد »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۶     ۲۲:۰۰

پیامک گریه اهل بیت بر امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):امام زین العابدین(ع)بیست سال(به یادعاشورا)گریستندوهرگزطعامى پیش روى اونمى گذاشتندمگراینکه گریه میکردند(بحارالانوار،ج 46،ص108) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک اهمیت گریه

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت:پس قهراًاین کسانی که می‌گویند:این مداحی چیست؟مصیبت‌خوانی چیست؟اشک ریختن چیست؟اینقدراحمق هستندکه نمی‌فهمنداین اشک طریقه تمام انبیابودبرای شوق لقاءالله،برای تحصیل رضوان‌الله،ومسئله دوستان خداهم ازهمین باب است.محبت اینهاهم اگردرفرح به فرح اینهاودرحزن به حزن اینهااشک آورد،این هم همان‌طوراست. »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):زیارت امام حسین علیه السلام رارهانکن ودوستان خودراهم به آن سفارش کن،که دراین صورت،خداوند عمرت راطولانى وروزى ات رازیادمیکندوزندگى ات راهمراه باسعادت میکندوجزسعادتمندنمی میرى ونام تورادرشمارسعادتمندان،ثبت میکند.
(کامل الزیارات ص 152) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۴     ۲۲:۰۰

پیامک سرپرستی یتیم

« پیامبر اکرم(ص):بهترین خانه مسلمانان آن منزلی است که در آن خانه یتیمی زندگی کند و با وی به نیکی رفتار شود و بدترین منزلها آن خانه ای است که در آنجا به یتیمی اهانت گردد.آنگاه حضرت فرمود:من و کسیکه یتیمی را سرپرستی نماید با هم در بهشت خواهیم بود در حالی که آن حضرت با انگشت خود اشاره می فرمود .
(مشکوة الانوار ص 167 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک جزای غیبت در دنیا

« ازخودتاخدا/پیامبر اکرم(ص):خداوندمتعال تاچهل شبانه روزنمازو روزه غیبت کننده مرد و زن مسلمان را نمى پذیرد، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.
(جامع الأخبار، ص 412، ح 1141 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک دوستی اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):رسول خدا(ص) دست حسن وحسین را گرفت و فرمودند: هرکه مرا و این دو و پدر و مادر این دو را دوست داشته باشد، روز قیامت در کنارم هم درجه من خواهد بود.(امالی الصدوق، ص 190 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک عرضه اعمال در شب جمعه

« ازخودتاخدا/امام باقر(ع):هماناتمام کارهاوحرکات بندگان درهر شب جمعه برپیغمبر اسلام عرضه میگردد،پس حیاء کنیدازاینکه عمل زشت شمارانزدپیغمبرتان ارائه دهند(وسائل الشّیعه،ج 11،ص 391) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۴     ۲۲:۰۰

پیامک استجابت دعا

« ازخودتاخدا/آیةالله بهجت:فرضاًماازخداخانه می‌خواهیم،اماخدابه مصلحت مانمی‌داند،چه می‌کند؟آیاباطل میکنددعای مارا؟خیربالاترازخانه به مامیدهد؛به مَلک میفرماید:چند سال برعمراین شخص بیافزا.این بیچاره خیال میکنداین همه زحمت کشید،آخراثری ازخانه ودعای خودش ندید،دعایش مستجاب نشد،امانمیداندبالاترازاستجابت این دعارابه اوداده‌اند،ولی اونمیفهمد »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۲۰     ۲۲:۰۰

پیامک مومن کاربد نمی کند که عذخواهی کند

« ازخودتاخدا/امام حسین(ع):کاربدى مکن که ناگریزازعذرخواهى باشی،زیراانسان باایمان،نه بدى میکندو نه عذر مى خواهد؛ ولى منافق همه روز بد مى کند و پوزش مى طلبد.(تحف العقول، صفحه 177.) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک زیارت امام حسین(ع)

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسیکه به زیارت قبرامام حسین نرودوخیال کندکه شیعه ماست وبااینحال وخیال بمیرداوشیعه ما نیست واگرهم ازاهل بهشت باشدازمیهمانان اهل بهشت خواهد بود.
(کامل الزیارات،ص 193) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۴     ۲۲:۰۰

پیامک شب عاشورا

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):کسى که شب عاشورارادرکنارمرقدامام حسین(ع)سحرکند،روزقیامت درحالى به پیشگاه خداخواهدشتافت که به خونش آغشته باشد،مثل کسیکه درمیدان کربلاودرکنارامام حسـین(ع)کشته شده باشد.(وسائل الشیعه،ج10،ص372) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک مجالس اهل بیت

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع)از فضیل پرسید: آیا دور هم مى نشینید و حدیث و سخن مى گویید؟گفت: آرى،حضرت فرمودند:
این گونه مجالس را دوست دارم، پس امر(امامت) ما را زنده بدارید.خداى رحمت کند کسى را که امر و راه ما را احیا کند.
(وسائل الشیعه، ج 10، ص392) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۶     ۲۲:۰۰

پیامک ماه محرم

« ازخودتاخدا/امام رضا(علیه ‏السلام):چون ماه محرم فرامى ‏رسید،کسى پدرم را خندان نمى ‏دید.
(بحار الانوارج44،ص284 ) »  
[+]
۱۳۹۳/۸/۳     ۲۲:۰۰

پیامک شش خصلت بهشتی

« ازخودتاخدا/امام علی(ع):هرکه شش خصلت دراو گِرد آمده باشد،همه اسباب رسیدن به بهشت و رهیدن از آتش را به دست آورده است.هرکه خدا را شناخت و فرمانش بُرد؛و شیطان را شناخت و نافرمانى ‏اش کرد؛حق را شناخت و پیروى ‏اش کرد؛باطل را شناخت واز آن پرهیز کرد؛دنیا را شناخت و دورش افکند؛و آخرت را شناخت و در طلب آن برآمد.
(تنبیه الخواطر : ج 1 ص 135) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک تقلید از دشمن خدا، دشمن شدن با خدا

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع)فرمودند:خداوند به پیامبرى از پیامبران وحى فرمود:به مؤمنان بگو: لباس دشمنانم را نپوشند، و غذاى دشمنانم را نخورند، و راه و روشِ دشمنانم را نپویند،که(اگر چنین کنند)دشمن من مى‏ شوند، همان طور که آنان دشمنان من هستند.(الجواهر السنیه، ص 268.) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک محبوب ترین ها

« ازخودتاخدا/امام سجاد (ع):هیچ چیز نزدخداوند،پس از خداشناسی،محبوب تر از نگهداری شکم و شهوت از گناه نیست. و هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از این نیست که از درگاهش سؤال کنند.(تحف العقول، ص 282) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۵     ۲۲:۰۰

پیامک روز عید غدیر

« ازخودتاخدا/امام رضا(ع)درباره عید غدیر:روزتبریک وتهنیت است.هر یک به دیگرى تبریک بگوید،هروقت مؤمنى برادرش راملاقات کرد،چنین بگوید:«حمدوستایش خدایى راکه به ماتوفیق چنگ زدن به ولایت امیرمؤمنان وائمه(ع)عطاکرد»آرى عیدغدیرروزلبخندزدن به چهره مردم باایمان است...(الاقبال،464) »  
[+]
۱۳۹۳/۷/۲۱     ۰۹:۳۰