بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« علامه حسن زاده آملی:یکی ازچیزهایی که درنزداهل کار(اهل معرفت)هست،ذکرشریف«یاحی یاقیوم»است؛بسیارگفتن وتداوم براین ذکرموجب حیات عقل میشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« مرحوم عارف واصل دولابی(ره):اگرخدایک بیابه مابگویدکافیست چون امرخداعین ایجادوکن فیکون است،دیدی امام حسین(ع)یک بیابه زهیرگفت چه شد!واوراچگونه ساخت؟!امیدوارم به همه ما هم یک بیا بفرماید! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله مظاهری:یکی ازعلمای بزرگ به من میفرمود:خدمت امام زمان(عج)رسیدم وآن حضرت فرمودند:«ننگ است برای طلبه که نمازشب نخواندوعیب است برای شیعه که نماز شب نخواند!»(مشق اخلاق،دفتراول،ص31) »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ملاحسنعلی همدانی(ره):فقط متهجدین وشب زنده داران هستندکه به مقاماتی نائل میگردندوغیرآنان هیچ جایی نخواهند رسید! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« استادفاطمی نیا:عمده چیزی که برزخ راتاریک میکند،حرف پشت سرمردم است،غیبت،تهمت.یکی ازچیزهایی که برزخ راروشن میکندگره گشایی ازکارمردم است!برزخ راگناهان تاریک میکندواعمال خیر،باعث روشنایی عالم برزخ میشود! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امیرالمومنین(ع):اگرحلیم وبردبارنیستی،خودرابه حلم وبردباری وادارکن! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« «دربهره مندی شیطان ازتوهمین بس که توراازطاعتی به طاعت دیگرمنتقل کند»انسان بایددقت کندمبادانفس اوراواداربه کاری نکندکه گرچه آن کارخیرست اماباعث عقب افتادن ازکارضروری تروبااهمیت ترشود(استادفاطمی نیا) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۳۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حضرت آیةالله کوهستانی(قدس):3چیزرادرسرلوحه کارتان قراردهید:همراه باقرآن باشیدوازقرآن جدانشوید.نمازشب راترک نکنید.نمازرااول وقت بخوانید! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« حدیث قدسی:ای عیسی!شب رابرای کسب خرسندی من درنظرآوروروزت رابرای روزنیازت روزه بدار!مرابخوان به سان خواندن غریقی که اورافریادرسی نیست! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام کاظم(ع):چشمانت رابه پرخوابی عادت مده؛زیراچشم ناسپاس ترین عضوبدنست »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):به راستی که رسول خدا(ص)درهرروزبدون اینکه گناهی داشته باشدهفتادمرتبه به درگاه الهی توبه می آورد!(جهادبانفس،ح833) »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« س:بانذروقسم،تصمیمات اخلاقی میگیرم،بعدازمدتی عزمم سست میشودوشکست میخورم،چه کنم؟
آیةالله بهجت(ره):یک دقیقه خودرادریادخدادیدید،اختیاراًخودرامنصرف ننمائید؛وبه انصراف وغفلت غیراختیاری،اهمیت ندهید! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):دوستت را بررازخودآگاه مساز،مگرآن رازی که اگردشمنت هم از آنگاه شود،زیانی به تو نرسد!هریک از دوستانت که سه باربرتوخشم گرفت وناروایی درباره تو نگفت،اورابرای خویش،اندوخته ای آماده گیر! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):تسبیح حضرت زهرا(س)ازمصادیق همان ذکرکثیراست.خدای عزوجل فرموده است:«اذکروا الله ذکراً کثیرا؛ وخدارایادکنید،یادکردنی بسیار» »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع):مهم ترین وجدی ترین توجه شیطان به آدمی زمانی است که وی تنها باشد.پس هرگزشب،تنهایی نخواب وهیچگاه تنهایی مسافرت نکن! »  
[+]
۱۳۹۲/۶/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آقا مجتبی تهرانی(ره):«اگرمیخواهی صدقه بدهی،همین‌طوری صدقه نده؛زرنگ باش،حواست جمع باشد،صدقه راازطرف امام رضا(ع)برای سلامتی آقاامام زمان(عج)بده!برای دومعصوم است؛دو معصومی که خداآنهارادوست دارد،ممکن نیست خداونداین صدقه توراردکند،تو هم اینجاحق واسطه‌گری‌ات رامیگیری.» »  
۱۳۹۲/۶/۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام صادق(ع) فرمودند: هرکس در پی جبران کمبودها در خودش نباشد، نقصش ادامه یابد و چنین کسی مرگ برایش بهتر است! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام حسن عسکری(ع):مباداروزی ضمانت شده از کارواجب،بازت دارد! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« امام خمینی(ره):هیچ گاه به کمالات خودمغرورمشو،که غرورازشیطان است.همیشه به خودبدبین باش،وازسوءعاقبت درترس وهراس باش!(شرح حدیث،ص342) »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« آیةالله بهجت:آیادرست است که ماراحت بنشینیم ونظاره گرباشیم وبرادران وخواهران ایمانی مادردست ظالمان گرفتارباشند؟!آیامیشودرئیس و مولایمان حضرت ولی عصر(عج)محزون باشد وماخوشحال باشیم؟! »  
[+]
۱۳۹۲/۵/۲۵     ۲۲:۰۰