بسته پیامک از خود تاخدا


پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
همسرشهید مطهری:دراین26سالی که من باایشان زندگی کردم،درطول شبانه روزحتی نیم ساعت بی وضو نبودندوهمیشه تاکیدمیکردنددائما باوضوباشید! »  
۱۳۹۵/۱/۱۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
حضرت زهرا(س)هرگاه دعامیکردبرای تمام مردان و زنان باایمان دعامیکردو برای خوددعا نمیکرد.به حضرت عرض شد برای مردم دعامیکنید،برای خود دعا نمیکنید؟فرمودند:الجارثم الدار(اول همسایه سپس اهل خانه) »  
۱۳۹۵/۱/۱۱     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):هرکه درکار اندکی از خود رضای خدا راجویدخداوند آنرابیش ازآنچه خواهدبسیارکندوهرکه بخاطررضای مردم کاربسیاری کندوخود رابه رنج اندازد،خدانخواهد جزآنکه آنرادرچشم هرکس شنیدکم جلوه دهد »  
۱۳۹۵/۱/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
خداوندخطاب به حضرت موسی(ع) میفرماید: دروغ میگوید آنکس که گمان میکند مرا دوست دارد اما شبها میخوابد، مگر نه این است که هر محبی با محبوبش خلوت میکند !! »  
۱۳۹۵/۱/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
آیت الله فاضل لنکرانی(ره)فرموده بود:من 50 سال است که اسلام می خوانم.خلاصه آن رامی گویم:واجباتت را انجام بده،به جای مستحبات،کارمردم را راه بینداز.درقیامت اگرکسی سئوال کرد،بگو فاضل گفته بود! »  
۱۳۹۵/۱/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« دهان باب الله است!
صادارات و وارداتش را کنترل کنید،
دهان گوش جان است،
سعی کنید چانه تان را باعقل بچرخاند.
(علامه حسن زاده آملی) »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۳     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
درعبادات،کوه کندن ازما نخواسته اند، سخت ترینش نماز شب است که در حقیقت تغییر وقت خواب است نه اصل بی خوابی، بلکه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شوی!
آیت الله بهجت(رض) »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۹     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/در مستحبات خیلی کم حوصله نباشید،مرحوم حاج آقاحسین قمی باهمه موقعیت علمی واشتغالاتش مقیدبودکه هر روز زیارت عاشورا را درحرم باصدلعن و صدسلام بخواند.
مرحوم دولابی(قدس) »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۷     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/برای اینکه نفس اصلاح شودنیازاست مشارطه هرروزصورت گیردمثلاروزاول باخودعهدببندیم که امروزحق کسی راضایع نکنیم روزبعدتندی نکنیم »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۵     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/به هراندازه که دل خراب باشد،کارهم خراب میشود.آنهاکه چشم ودل خودرابه هرچیز مبتذل میدوزندوبه هرموجودبی‌ارزشی دل می‌بندد،چگونه توقّع توجّه درنماز رادارند؟آیاایشان به همان اندازه که به محبوب‌های دروغین خوددل می‌بندد،به نمازهم دل می‌سپرند؟ »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۳۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
سوال:چه کنیم نماز صبحمان قضانشود،چون گاهی نمازمان قضا میشود و ما ناراحت میشویم؟ جواب:کسی که باقی نمازهایش را در اول وقت بخواند خدا او را برای نماز صبح بیدارخواهد کرد. حضرت آیت الله بهجت(رض) »  
۱۳۹۵/۱/۱۲     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
"بایدهرکسی درشبانه روز،مقداری ازوقت خودراصرف علوم دینیه کندولوبه فرض،یک ساعت درشبانه روز."
آیت الله بهجت(رض) جرعه وصال-ص77 »  
۱۳۹۵/۱/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
من کان لله کان الله له - هرکه با خدا باشد خدا با اوست - برادر شما صیاد شیرازی »  
۱۳۹۵/۱/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
همسر شهید مطهری میگوید:استاد با لباس خانه نماز نمی خواندند،خصوصا نماز صبح را. وقتی صبح بیدار می شدیم استاد لباس میپوشید، عمامه به سر میگذاشتند و خودشان رابرای نماز آراسته میکردند. »  
۱۳۹۵/۱/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
امام صادق(ع):نمازشب،انسان راخوش سیما،خوش اخلاق وخوشبو میکند و روزى را زیاد، بدهى را پرداخت می نماید، غم و اندوه را از بین می برد و چشم را نورانى میکند. »  
[+]
۱۳۹۵/۱/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/امام صادق(ع):نمازشب،انسان راخوش سیما،خوش اخلاق وخوشبو وروزى رازیاد،بدهى راپرداخت و غم را از بین میبرد و چشم رانورانى میکند »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۱۰     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/همین نماز راکه ماباتهدیدبه تازیانه وعقوبت جهنمی شدن درصورت ترک آن،انجام میدهیم آقایان-اولیاء-میفرمایند:از همه چیزلذیذتراست »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۸     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/
ای داود!
بیشترین نیازبنده به من هنگامی است که از من احساس بی نیازی کند.بیشترین مهربانی من به بنده هنگامی است که از من روی گردان شود و بیشترین ارجمندی بنده ام نزد من هنگامی است که به سوی من بازگردد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۶     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/آیت الله بهجت(رض):باید بدانیم علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل، و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کارماتمام نخواهدشد »  
[+]
۱۳۹۴/۱۲/۴     ۲۲:۰۰

پیامک از خود تاخدا

« ازخودتاخدا/عارف کامل ملاحسینقلی همدانی سفارش میکردنددرشب جمعه صدمرتبه و درعصرجمعه صدمرتبه سوره ی قدر بخوانید و قرائت ذکر یونسیه در طولانی مدت! »  
[+]
۱۳۹۴/۱۱/۲۹     ۲۲:۰۰